SEAC ดึงสตาร์ทอัพจากซิลิคอน แวลลีย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่น ELSA Speak กระตุ้นคนไทยอัพสกิลการพูดภาษาอังกฤษ รองรับการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวไทยในอนาคต

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Friday November 15, 2019 11:47
กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--SEAC

SEAC (เอสอีเอซี) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน วางเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของคนไทย พร้อมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกช่วงอายุ ร่วมกับ ELSA สตาร์ทอัพ ซีรีส์ A จากซิลิคอน แวลลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดตัว ELSA Speak สุดยอด AI แอพพลิเคชั่นฝึกการพูดภาษาอังกฤษให้สมบูรณ์แบบ แอพพลิเคชั่นอัฉริยะตัวแรกและตัวเดียวที่เน้นทักษะการออกเสียงอย่างถูกต้องในระดับสัทศาสตร์ (Phonetic) พร้อมความสามารถในการวิเคราะห์และให้ข้อมูลป้อนกลับแบบเรียลไทม์ มุ่งพัฒนา และลดข้อจำกัดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ พร้อมสร้างประสบการณ์เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบใหม่และข้อได้เปรียบผ่านความช่วยเหลือของ ELSA Speak ที่จะเสริมสร้างความมั่นใจในการพูด ที่ไม่มีแอพพลิเคชั่นไหนเคยทำได้มาก่อน พร้อมกระตุ้นคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงร้านอาหาร โรงพยาบาลและธุรกิจการศึกษา เร่งอัพสกิลให้พร้อมรับมือกับการเติบโตของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวทุกระดับของประเทศไทยในอนาคต

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในรายได้หลักที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศปีละมากกว่าล้านล้านบาท ดังจะเห็นได้จากตัวเลขคาดการณ์ของปี พ.ศ. 2562 ที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ได้คาดการณ์ว่าจะมียอดนักท่องเที่ยวเฉลี่ยราว 39.73 ล้านคน และสร้างรายได้เข้าประเทศสูงถึง 1.95 ล้านล้านบาท และจากรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวล่าสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า เฉพาะเดือนกันยายน มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย จำนวน 2.9 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 10.11 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ 0.13 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.73 แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงเติบโตจากนักท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเดียวกันที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจำนวน 29.46 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 3.51 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีรายได้จากภาคการท่องเที่ยว 1.42 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.45 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า "ณ ปัจจุบัน นักธุรกิจและผู้ประกอบการยังคงให้ความสนใจลงทุน ด้านการท่องเที่ยวและการบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดยังมีแนวโน้มความต้องการแรงงานเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่นักธุรกิจมองหานั้น คือ "แรงงานคุณภาพ" หรือ คนที่มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง รวมถึงทักษะในการสื่อสารโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างชัดเจน มั่นใจ และคล่องแคล่ว ซึ่งหากลองกลับมาพิจารณาที่ผลคะแนนจาก EF English Proficiency Index (EF EPI) หนึ่งในตัววัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก ระบุว่าประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในระดับต่ำมาก (Very Low Proficiency) จัดเป็นอันดับที่ 74 ของโลก จากประเทศที่เข้าร่วมการทดสอบทั้งหมด 100 ประเทศ ลดลงจากปีที่แล้วถึง 10 อันดับ (ในปี พ.ศ. 2561 อยู่อันดับที่ 64 จาก 88 ประเทศ) นับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องใส่ใจและเร่งแก้ไขโดยด่วน"

จุดอ่อนสำคัญของคนไทยในการใช้ภาษาอังกฤษ คือ การให้ความสำคัญผิดส่วน โดยไปเน้นที่เรื่องไวยากรณ์ (Grammar) เป็นหลัก และละเลยทักษะการสื่อสาร ทำให้ขาดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ (Speaking) ไม่กล้าสื่อสาร (Conversation) และขาดความมั่นใจในการออกเสียงอย่างถูกต้อง (Pronunciation) จากปัญหาที่เกิดขึ้น SEAC กับเป้าหมายครั้งยิ่งใหญ่ สู่การเป็นหนึ่งในผู้ช่วยคนสำคัญให้คนไทยมีการเรียนรู้ด้านภาษาที่ถูกต้อง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาที่คนนิยมใช้กันทั่วโลก การร่วมมือกับ ELSA สตาร์ทอัพซีรีส์ A จากซิลิคอน แวลลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการนำ ELSA Speak สุดยอด AI แอพพลิเคชั่นที่ติด 5 อันดับแรกในโลกที่ช่วยฝึกสำเนียงภาษาอังกฤษ การันตีความนิยมด้วยการใช้งานมากกว่า 101 ประเทศ ยอดดาวน์โหลดกว่า 5 ล้านครั้ง และผู้ใช้ต่อเนื่องกว่า 1.5 พันล้านคนทั่วโลก เข้ามาเป็นตัวช่วยในการก้าวข้ามข้อจำกัดและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทย เพื่อสร้างโอกาสในความก้าวหน้าและผลักดันประเทศไทยให้พร้อมรับมือการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น

นางอริญญา กล่าวต่อไปว่า "ELSA Speak คือ โค้ชสอนภาษาส่วนตัวที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน มั่นใจ และคล่องแคล่ว ใช้งานได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือ ด้วยเนื้อหาใหม่ที่อัพเดทรายวันไม่ต่ำกว่า 40 หัวข้อ และกว่า 6,000 บทเรียนที่ประกอบไปด้วยเรื่องราวของ วลี คำ และรูปประโยค ให้ได้ฝึกทั้งการออกเสียง และการฟัง อีกทั้งยังมีการจำลองสถานการณ์ให้ผู้ใช้งานลองฟัง และโต้ตอบตามบทพูดที่ให้ไว้กับคู่สนทนา เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ฝึกพูด โดยจะมีการประเมินผลตอนท้ายในทุกครั้ง เพื่อให้เห็นภาพรวมของทักษะการออกเสียงของผู้ใช้งานว่าเป็นอย่างไร พร้อมแนะนำคอร์สที่เหมาะสมต่อไป เพื่อการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบัน โดยเราเชื่อว่าความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่าง SEAC และ ELSA จะช่วยสร้างโอกาสครั้งสำคัญให้กับคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิสรัปชั่น สามารถอัพสกิล (Upskill) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถเรียนรู้ ทำงาน และประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่ภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยหลักที่เชื่อมโยงคนทั่วโลกไว้ รวมถึงยกระดับประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก"

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ELSA Speak เพื่อทดลองใช้ฟรีได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android และพบกับบริการเต็มรูปแบบผ่าน SEAC ด้วยค่าบริการเฉลี่ยเพียงเดือนละ 100 บาท


Latest Press Release

สิงหาคมนี้ ชวนคุณแม่เที่ยวสุดฟิน กับแคมเปญพิเศษ “เมกา โมเม้นท์ วิท มัม” ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา

ต้อนรับเดือนสิงหาคมของวันแม่แห่งชาติ ช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวศูนย์การค้าเมกาบางนา สุดยอดแหล่งช้อปปิ้งและสถานที่พบปะสังสรรค์แห่งย่านกรุงเทพตะวันออกจัดแคมเปญสุดพิเศษ“เมกา โมเม้นท์ วิท มัม”(Mega Moment with...

น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ชู “เทคโนโลยีไมโครฟิลเตอร์ กรองละเอียด 0.2 ไมครอน” หนึ่งเดียวในไทย ตอกย้ำตำแหน่งน้ำดื่มคุณภาพอันดับ 1 ของโลก

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ น้ำดื่มอันดับ 1 ของโลก เปิดตัว“เทคโนโลยีไมโครฟิลเตอร์ กรองละเอียด 0.2 ไมครอน”ที่ให้ประสิทธิภาพการกรองที่สะอาดเหนือชั้น...

ยันม่าร์เปิดตัวชุดอุปกรณ์ ตัวช่วยเกษตรกรลดต้นทุนประหยัดเวลา พร้อมลุยทั้งพืชไร่และงานปศุสัตว์

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย เปิดตัวชุดอุปกรณ์ใหม่ “ชุดบุ้งกี๋” เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในฟังก์ชันต่าง ๆ ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุน...

The i-Life x Lazada ร่วมมือกันขายสินค้าแบรนด์ Aconatic เป็นรุ่น Exclusive Model มีวางจำหน่ายที่ LAZADA เป็นที่แรก

วันนี้คุณจันทกร บุญเลิศกุล Marketing and Sale Manager บริษัท ดิ ไอ ไลฟ์ จำกัด และคุณนนทพัทธ์ เนตรกัลยามิตร Category Director (Lazmall-Electronics) บริษัท ลาซาด้า จำกัด ได้ตกลงให้ความร่วมมือการขายสินค้า Aconatic Exclusive Model กับทางลาซาด้าเป็นที่แรก...

'เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย’ จับมือ 'เทสโก้ โลตัส’ ผุดกลุ่มผลิตภัณฑ์ 'มหัศจรรย์ของดีมีคุณภาพที่เทสโก้ โลตัส’ ภายใต้แบรนด์เทสโก้กว่า 70 รายการ

บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณปรีชา อาชามงคล Director of Consumer Products Commercialization ประจำประเทศไทย จับมือเป็นพันธมิตรกับ เทสโก้ โลตัส ไลเซนซีใหม่ล่าสุด นำโดย มร. คริส โคเมอร์ฟอร์ด ประธานกรรมการฝ่ายการพาณิชย์ และคุณวรวรรณ...

Related Topics