ภาพข่าว: แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารมุสลิม HALAL TREND

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Tuesday February 11, 2020 16:05
กรุงเทพฯ--11 ก.พ.--เซ็นทรัลพัฒนา

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารมุสลิม HALAL TREND ยิ่งใหญ่โดยมีร้านอาหารฮาลาลกว่า 100 ร้านค้ามาจำหน่าย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม – 8 พฤษจิกายน 2563 โดยมี กันตภณ ผาณิตรัตน์ อิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล นดีม หะซะนี อารซู มาทวี มาร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)