สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2563

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Friday February 14, 2020 17:24
กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--ซีพีเอฟ
ข้าวโพด : ราคาลดลง

ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ ปรับลดลงจากหาบละ 519 บาท เป็นหาบละ 516 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 383 เซนต์/บุชเชล การส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อย จากไวรัส COVID-19 และการเจรจาทางการค้าที่ยังคงส่งผลกระทบในทางลบต่อตลาด ด้านสภาพอากาศบราซิลเอื้ออำนวยต่อผลผลิตข้าวโพด จึงคาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตที่มากเป็นประวัติการณ์ ประกอบกับความต้องการภายในประเทศสูง และราคาที่ดี ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเพาะปลูกข้าวโพดในปีนี้ค่อนข้างล่าช้ากว่าปกติ จึงอาจส่งผลให้ข้าวโพดที่กำลังปลูกอยู่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โดยแนวโน้มราคาข้าวโพดตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 13.75 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 892.5 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 291.7 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตันปริมาณคงเหลือของถั่วเหลืองในตลาดถูกปรับลดลง 50 ล้านบุชเชล มาอยู่ที่ 425 ล้านบุชเชล เนื่องจากมีความต้องการจากจีนเข้ามา ทำให้ปริมาณการส่งออกปรับเพิ่มขึ้น ด้านอเมริกาใต้มีการปรับเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองขึ้น 7% เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในการเพาะปลูก ประกอบกับค่าเงินของบราซิลที่อ่อนตัวลง คาดว่าอาจส่งผลกระทบในทางลบกับการส่งออกถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ แนวโน้มราคาตลาดต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว
ปลาป่น : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้ ตลาดจีนยังไม่เปิดทำการทั้งหมด จึงไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังจีนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากยังมีความกังวลในเรื่องการระบาดของไวรัส COVID-19 ขณะที่ประเทศไทยยังประสบภาวะน้ำแล้ง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมลดลง โดยปลาป่นเกรดกุ้งยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 35.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 32.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 31.20 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 30.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 28.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัม 30.20 บาท เป็น กิโลกรัมละ 28.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาลดลงจากที่กิโลกรัมละ 27.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 25.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ตลาดซื้อ-ขายข้าวต่างประเทศ ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 463 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 464 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 414 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 415 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,300 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,100 บาท เป็นกระสอบละ 1,150 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะเพิ่มขึ้น
สุกร : ราคายืนอ่อน

การระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นปัจจัยกระทบการท่องเที่ยวและการจับจ่าย ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อนที่กิโลกรัมละ 76-77 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,600 บาท (บวก/ลบ 76)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนอ่อน
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

จากความกังวลของประชาชนในการระบาดของ COVID-19 มีผลต่อการจับจ่ายและการท่องเที่ยว ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 35 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ การออกมาจับจ่ายใช้สอยลดลงจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และการระบาดของไวรัส COVID-19 แต่เนื่องจากภาวะอากาศร้อนผลผลิตลดลง จึงทำให้ปริมาณผลผลิตสมดุลกับปริมาณการบริโภค โดยราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาอยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Latest Press Release

724 มาร์เก็ต จับมือ “ชีวี” เปิดแนวรุกธุรกิจการแพทย์ออนไลน์ พร้อมขอบคุณลูกค้ามอบส่วนลดรวม 1 ล้านบาท

บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด ขยายฐานธุรกิจรุกสู่ตลาดสุขภาพและการแพทย์ออนไลน์ จับมือ บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด ผู้ให้บริการ “ชีวี” (CHIIWII) แอปพลิเคชั่นปรึกษาแพทย์ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ชูจุดเด่นด้วยค่าบริการเฉลี่ยเพียง 100 – 300 บาทต่อครั้ง...

พายเฟสซ์...จัดให้!! ส่งโปรฯ เด็ด สุดคุ้ม เอาใจคนรักพาย!!

พาย เฟสซ์ (Pie Face) พายสูตรลับอารมณ์ดี ที่คงเอกลักษณ์ของเนื้อพายสี่เลเยอร์กรอบนอกนุ่มในสไตล์โฮมเมดจากออสเตรเลีย จัดโปรสุดคุ้ม ให้คุณอารมณ์ดีไปกับพายแสนอร่อยระดับพรีเมียมที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าประตูบ้าน เพียงสั่งพายรสชาติใดก็ได้ 4 ชิ้น รับเพิ่มทันทีอีก 2...

ผุดบริการใหม่รัวๆ ช้อปเป็นเซ็ทของมันต้องมี Tops Phone & Delivery โทร-สั่ง-ส่ง

ยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการรับมือสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าในช่องทางต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ล่าสุด ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เปิดตัวบริการสั่งซื้อสินค้ารูปแบบใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกขึ้นอีกขั้น ด้วยบริการ...

การหมัก: ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเคล็ดลับเบื้องหลังความอร่อย และผงชูรส

การหมักมีวีธิการอย่างไร คุณคงจะพอรู้ว่าหากไม่มีการหมัก คุณก็คงไม่ได้ดื่มด่ำ รสชาติของเบียร์หลังเลิกงาน หรือไวน์สักแก้วคู่กับอาหารมื้อค่ำ ว่าแต่การหมักคืออะไรกันแน่ มนุษย์นำการหมักมาใช้เป็นเวลาอย่างน้อย 10,000 ปีมาแล้ว...

ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19

ตามที่ ธนาคารได้รับการแจ้งยืนยันในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ว่ามีพนักงานสาขาคลองเตย จำนวน 1 ราย ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 โดยพนักงานรายดังกล่าวเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 และเข้ารับการตรวจรักษาเมื่อวันที่ 28...

Related Topics