บลจ.ยูโอบี เสนอขายกองทุน United Income Fund (UINC) 18 25 ก.พ.นี้ ลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPM Income Fund C (acc) USD เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากตราสารหนี้ทั่วโลก

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Monday February 24, 2020 17:17
กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ UOBAM ประเมินการลงทุนในตราสารหนี้โลก มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดี กระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม ประเดิมปี 63 เปิดตัว 'United Income Fund' (UINC) เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) 18 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ชูจุดเด่นเป็นกองทุนFeeder Fund ผ่านการลงทุนในกองทุน JPM Income Fund C (acc) – USD เป็นกองทุนหลัก บริหารงานโดยผู้จัดการกองทุน JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. เน้นสร้างรายได้และผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอทุกสภาวะตลาด

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ UOBAM เปิดเผยว่า "การประเมินภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ยังคงเป็นปีที่มีความท้าทายจากหลายปัจจัย เช่นการชะลอตัวของเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคทั่วโลก สงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐฯที่ยังคงสร้างความกังวลแม้เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ภาวะความตึงเครียดทางการเมืองในหลายประเทศ รวมถึงการเลือกตั้งของสหรัฐฯในปีนี้ และล่าสุดได้แก่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID 19) ที่เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจโลกและการลงทุน ในส่วนของภาวะทางการเงินภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยในประเทศได้ปรับลดลงอีกครั้งในการประชุมครั้งล่าสุดและเศรษฐกิจยังคงไม่มีความชัดเจนในเชิงบวก ดังนั้น เพื่อที่นักลงทุนจะสามารถสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนในปีที่การลงทุนมีความกังวลต่างๆนี้ การกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่หลากหลายและไม่จำกัดขอบเขตจะเป็นเครื่องมือทางการลงทุนที่มีความคล่องตัว และสามารถปรับการลงทุนตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ สินทรัพย์ตราสารหนี้ทั่วโลกจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ และมีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ และยังช่วยในการรับมือกับความผันผวนจากสภาวะตลาดปัจจุบัน"

UOBAM จึงเพิ่มทางเลือกการลงทุน โดยเปิดตัว กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ หรือ United Income Fund (UINC) เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 18 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่กระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกแบบไม่จำกัดขอบเขต (unconstrained) ควบคู่ไปกับการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม และปรับ Duration แบบ Active โดยมีเครื่องมือคัดเลือกตราสารหนี้ที่รัดกุม และมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแก่ผู้ลงทุน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมา กองทุน JPM Income Fund C (acc) – USD (กองทุนหลัก) สร้างผลการดำเนินงานที่น่าพอใจโดย 1 ปี ย้อนหลัง อยู่ที่11.99% ต่อปี และ 3 ปี ย้อนหลัง 6.46% ต่อปี ชนะเกณฑ์มาตรฐาน Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่8.72% ต่อปี และ 4.03% ต่อปี ตามลำดับ (ข้อมูล : Morningstar ณ ธ.ค. 2563)

นางสาวรัชดา กล่าวว่า "กองทุน United Income Fund มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ JPM Income Fund C (acc) – USD ที่มีมูลค่าสินทรัพย์สูงกว่า 50,000 ล้านบาท เป็นกองทุนหลัก ซึ่งบริหารงานโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. บริษัทจัดการลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลก จุดเด่นของกองทุนประการแรก คือกองทุนเน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก อาทิ ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (High Yield Bonds) ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ตราสารที่เกี่ยวข้องกับ Mortgage-related Securities และ Asset-backed Securities โดยสามารถกระจายการลงทุนใน sector ที่หลากหลายโดยไม่จำกัดขอบเขตทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถหาโอกาสสร้างผลตอบแทนจากตราสารหนี้หลายประเภท ได้อย่างสม่ำเสมอในทุกสภาวะตลาด บนกรอบความผันผวนประมาณ 4-6% ต่อปีประการที่สอง ผู้จัดการกองทุนบริหารพอร์ตการลงทุนในเชิง active มีการปรับ duration และสัดส่วนการลงทุน (Allocation) อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วง รวมถึงมี Track Record และประวัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ซึ่งกองทุนจึงสามารถสร้างผลตอบแทนได้ทั้งในภาวะดอกเบี้ยทั้งขาขึ้นและขาลง ประการที่สาม คือทีมงานบริหารกองทุนที่มีประสบการณ์ และมีทีมนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ร่วมกันคัดสรรตราสารหนี้ที่มีความเหมาะสมที่สุด โดยคำนึงถึงคุณภาพของตราสารหนี้เป็นสำคัญ เน้นบริษัทที่มีความสามารถในการชำระหนี้สูง อีกทั้งมีกระบวนการบริหารพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ จนทำให้กองทุนสร้างผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ดีและได้รับการจัดอันดับ Morningstar Rating 5 ดาว อีกด้วย"

"บลจ. ยูโอบี นำเสนอ กองทุน UINC ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนระยะยาวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ผู้จัดการกองทุนบริหารพอร์ตโดยการกระจายการลงทุนลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆที่หลากหลาย มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ dynamic มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีภายใต้กรอบความผันผวนที่กำหนด จึงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีในทุกสภาวะตลาดและผลตอบแทนที่น่าสนใจในภาวะดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำทั่วโลก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนในการกระจายการลงทุนผ่านตราสารหนี้ทั่วโลก จากกองทุนตราสารหนี้โลกในปัจจุบันของบลจ. ได้แก่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (UGIS) บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ (UDB) บริหารจัดการโดย Jupiter Fund Management PLC บลจ. ยูโอบี มั่นใจว่ากองทุน UINC จะเสริมให้พอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้โลกของผู้ลงทุน สามารถตอบโจทย์การลงทุนให้ได้โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะปานกลางถึงยาวได้ และช่วยลดความผันผวนโดยรวมของพอร์ตการลงทุนได้"

บลจ.ยูโอบี เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก สำหรับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน(UINC-N) ระหว่างวันที่ 18 – 25 ก.พ. 2563 กองทุนความเสี่ยงระดับ 5 เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท Feeder fund และมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการลงทุนจากหนังสือชี้ชวน) ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และงานบริการนักลงทุน บลจ. ยูโอบี โทร 0-2786-2222


Latest Press Release

ไทยประกันชีวิตพร้อมเป็นทุกคำตอบในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ชู “ประกันสุขภาพโกลด์” คุ้มครองค่ารักษาเหมาจ่ายวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้น...

เมกาบางนา ปักหมุด “Food Destination” เพื่อชุมชนกรุงเทพตะวันออก สนับสนุนมาตรการ Social Distancing ตามแนวคิด “ห่างกันสักพัก รักกันกว่าเดิม”

เนื่องด้วยศูนย์การค้าเมกาบางนาได้ปิดให้บริการชั่วคราวระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 ตามประกาศของจังหวัดสมุทรปราการนั้น ศูนย์การค้าเมกาบางนายังคงมุ่งมั่นในการมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุก คนและชุมชนโดยรอบนี้มาตลอด...

ภาพข่าว: ฟอลคอนประกันภัย พร้อมดูแลทุกสถานการณ์ มอบสินไหมรถยนต์ 2.2 ล้านบาท

คุณอำนาจ มาตรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฏหมายและสินไหม เป็นตัวแทน บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมประกันภัยรถยนต์ จำนวน 2.2 ล้านบาท ให้กับคุณอรอนงค์ มีสัทธรรม ในฐานะผู้รับมอบแทนผู้เอาประกันภัย จากกรณีอุบัติเหตุรถยนต์ BMW 320d GT...

ภาพข่าว: ช่อง 3ยุติระบบอนาล็อก หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานกับ อสมท

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท รับมอบทรัพย์สินคืน จาก ช่อง 3 โดย นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. บีอีซี เวิลด์ หลังการสิ้นสุดสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี ช่อง 3 อสมท ซึ่งจะสิ้นสุดในเที่ยงคืนวันที่ 25 มีนาคมนี้...

เดียร์ทัมมี่ ชั้น G ไอคอนสยาม เปิดให้บริการทั้งโซน Supermarket และ บริการสั่งซื้ออาหารกลับบ้าน

เดียร์ทัมมี่ (Dear Tummy) ชั้น G ไอคอนสยาม เปิดให้บริการทั้งโซน Supermarket และ ฝั่งร้านอาหาร ระหว่างเวลา 11.00 - 20.00 น. ของทุกวัน โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้ออาหารกลับบ้าน (Takeaway) ได้จากฝั่งร้านอาหาร...

Related Topics