ซัมซุงชูความสำเร็จ Samsung Innovation Campus สร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ เตรียมต่อยอดโมเดลผสานความรู้โค้ดดิ้งกับความเข้าใจนวัตกรรม

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Monday July 13, 2020 16:36
กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--เวเบอร์ แชนด์วิค

ซัมซุงถอดบทเรียนความสำเร็จ Samsung Innovations Campus สอนโค้ดดิ้งออนไลน์ให้สำเร็จ ต้องเน้นพัฒนาเนื้อหา แพลตฟอร์ม และพันธมิตร เสียงตอบรับ “เยาวชนดิจิทัล” ผู้เข้าร่วมโครงการกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ ได้รับความรู้และทักษะที่นำไปใช้ได้จริงในอนาคต ครึ่งปีหลัง เตรียมขยายผลสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ ต่อยอดโมเดลผสานความรู้โค้ดดิ้งกับความเข้าใจและการพัฒนานวัตกรรม

นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และผู้จัดการโครงการ Samsung Innovation Campus กล่าวว่า “หลังจากที่ดำเนินโครงการ Samsung Innovation Campus โครงการเพื่อสังคมที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กไทยในยุคดิจิทัลผ่านการอบรมโค้ดดิ้ง (Coding) ตามวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงทั่วโลก ในการมุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน (Together for Tomorrow! Enabling People) ในปีนี้ ได้พบว่าการยกระดับโครงการสู่รูปแบบออนไลน์ได้ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี โดยผลจากการสำรวจพึงพอใจของนักเรียนผู้ร่วมโครงการ พบว่า กว่าร้อยละ 80 พึงพอใจในรุปแบบ เนื้อหาและพบว่า สามารถนำเอาความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้กับงานในอนาคต แม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องรูปแบบที่จำเป็นจะต้องอบรมผ่านทางออนไลน์เท่า นั้น แต่ความสำเร็จของโครงการปีนี้ เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยด้วยกัน อันดับแรกคือการที่โครงการทำการปรับเนื้อหาทั้งในส่วนของโค้ดดิ้ง ที่เน้นภาษาที่สามารถเสริมความเข้าใจระหว่างกัน เป็นภาษาพื้นฐานที่เรียนได้ง่ายผ่านห้องเรียนในลักษณะออนไลน์ และเนื้อหายังต้องเหมาะกับเยาวชนที่ไม่มีพื้นฐานด้านโค้ดดิ้งมาก่อน พร้อมกันนี้ โครงการยังเสริมเนื้อหาในส่วนของความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและเครื่องมือสำหรับนวัตกร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้และทักษะแห่งอนาคตให้กับผู้ เข้าร่วมโครงการอย่างรอบด้านและสามารถสร้างสรรค์ไอเดียออกแบบนวัตกรรมได้ นอกจากนี้ ระบบสนับสนุนการเรียนออนไลน์ ทั้งในส่วนที่เป็นโปรแกรมเรียนสด ติดตามและปรึกษาเนื้อหา รวมถึงความร่วมมือจากพันธมิตรที่เข้ามาร่วมพัฒนาเนื้อหายังเป็นอีกปัจจัย ที่ทำให้โครงการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นพันธมิตรที่เข้ามาช่วยพัฒนาเนื้อหาโค้ดดิ้ง 3 ภาษา Scratch C และ Python และบริษัท สยามเมนทิส จำกัด ร่วมพัฒนาเนื้อหาและออกแบบกิจกรรมเสริมความเข้าใจความสำคัญและการออกแบบพัฒนานวัตกรรม”

อาจารย์อดิศักดิ์ เสือสมิง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวว่า “จากโครงการนี้เราได้เห็นศักยภาพของเด็กๆ ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน ที่สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาที่มีความยากและท้าทายสูงในระดับมหาวิทยาลัยได้จากที่ไม่มีความรู้มาก่อน ประเด็นการตั้งคำถาม ซึ่งนักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนได้ดี แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความใฝ่รู้ อยากแก้ปัญหา และอยากพัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเห็นได้ชัดว่า ผู้เข้าร่วมโครงการนับเป็น “เยาวชนแห่งยุคดิจิทัล” ที่แท้จริง คือสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาไอทีได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีพื้นฐานความเข้าใจดีอยู่แล้ว สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เพราะมีตัวอย่างให้เห็นอยู่รอบตัว อาทิเช่น แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และสามารถประยุกต์ต่อยอดได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ แบบที่คนรุ่นที่ผ่านมาไม่เคยเห็นมาก่อน ทั้งนี้ หากเราเริ่มปูความรู้และช่วยผลักดันนวัตกรรุ่นเยาว์ได้เร็วเท่าไหร่ ก็สามารถส่งเสริมให้มีความรู้และประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ จะเป็นประโยชน์ต่อเส้นทางอาชีพนวัตกร นักออกแบบและพัฒนาโปรแกรม และนักวิจัยนวัตกรรม ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดงานในปัจจุบันแน่นอน”

สำหรับเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการ Samsung Innovation Campus อนาคตนวัตกรคนเก่งซึ่งมีความสนใจในเรื่องโค้ดดิ้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วต่างได้รับความรู้และทักษะเตรียมพร้อมมากยิ่งขึ้นสำหรับงานในวันข้างหน้า

ด.ช.ชนุดม ทัศนวิฑูรกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เผยว่า “ผมสนใจเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้ว และเมื่อโตขึ้นก็อยากเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ เพราะคิดว่าในอนาคตจะต้องมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆ การเรียนในโครงการ SIC ทำให้ผมรู้สึกมั่นใจมากขึ้นที่จะไปต่อทางด้านนี้ เพราะเรียนแล้วสนุก ได้เข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ และรู้จักคำสั่งการต่างๆ มากขึ้นครับ”

ด.ช.ชิษนุพงศ์ เลิศพิทักษ์สิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เล่าถึงการอบรมในครั้งนี้ว่า “โครงการ SIC ทำให้ผมได้เรียนภาษาโปรแกรมมิ่งใหม่ๆและจากการเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยี ทำให้รู้ว่าสิ่งของรอบตัวหลายอย่างที่ใช้ในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับโค้ดดิ้ง อย่างโซเชียลมีเดียที่เราใช้อยู่ประจำ หรือเกมที่ชอบเล่นก็ต้องผ่านการเขียนโปรแกรม ในอนาคตอยากเขียนโปรแกรมที่ช่วยในการตามหาของส่วนตัว เพราะเชื่อว่านอกจากตัวผมเองแล้ว ยังมีอีกหลายคนที่ชอบหาของไม่เจอ ตอนนี้เรากดปุ่มตามหาสมาร์ทโฟนหรือหูฟังได้ แต่ในอนาคตอยากทำให้หาของได้ทุกอย่างเลย คิดว่าความรู้ที่ได้มาสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แน่นอนครับ”

ด.ญ.ณภัค วิทยาดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เล่าว่า “การมาร่วมโครงการทำให้ได้เรียนภาษาซีเป็นครั้งแรก ซึ่งไม่เคยมีโอกาสได้เรียนจากที่ไหนมาก่อน และไม่ต้องเสียเงินเพื่อเรียนพิเศษนอกเวลา ซึ่งความรู้ภาษาซีจะช่วยให้เข้าใจภาษาโปรแกรมมิ่งในระดับที่ยากขึ้นได้ นอกจากการเรียนโค้ดดิ้งแล้ว ตอนนี้รู้สึกสนใจเรื่องอาหาร ในอนาคตก็อยากใช้ความรู้โค้ดดิ้งเพื่อเขียนโปรแกรมที่ช่วยจัดการออเดอร์ในร้านอาหารค่ะ หนูคิดว่าความรู้โค้ดดิ้งสามารถประยุกต์ได้กับหลายๆ อย่าง”

“ซัมซุงมีแผนที่จะขยายผลความสำเร็จของโครงการ Samsung Innovation Campus ในครึ่งปีหลังของ 2563 โดยเตรียมจัดค่ายโค้ดดิ้งระยะสั้น พัฒนาต่อยอดจากโมเดลที่ผสานความรู้โค้ดดิ้งกับความเข้าใจและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนโลกในอนาคตต่อไป” นายวาริทกล่าวสรุป

เกี่ยวกับ Samsung Innovation Campus

Samsung Innovation Campus เป็นโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยยึดพื้นฐานสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจของ ซัมซุงตลอด 50 ปีที่ผ่านมา นั่นคือ “ศักยภาพคน” และ “การพัฒนาสู่ชีวิตที่ดีร่วมกัน” โครงการมีเป้าหมายมุ่งสร้างทักษะดิจิทัลให้กับเยาวชนไทย เพื่อให้มีทักษะแห่งอนาคตและพร้อมที่จะเติบโตในยุค ปฎิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 กิจกรรมหลักของโครงการ คือ การอบรมทักษะดิจิทัลให้กับเยาวชนไทยในด้าน Coding & Programming, AI และ IoT โดยในปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้เน้นการอบรมด้าน Coding & Programming เพื่อสอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ของภาครัฐ

เกี่ยวกับ ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์

บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จุดประกายแรงบันดาลใจและสร้างวิถีแห่งอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น โดยบริษัทได้สร้างนิยามใหม่ให้กับโลกของโทรทัศน์ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์อัจฉริยะสวมใส่ได้ แท็บเล็ต กล้องถ่ายภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์การแพทย์ ระบบเครือข่าย สารกึ่งตัวนำและ LED โซลูชั่น สำหรับข่าวสารล่าสุด ท่านสามารถเยี่ยมชม Samsung Newsroom ได้ที่ news.samsung.com


Latest Press Release

Tanla ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปีงบการเงิน 2021

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท Tanla Solutions Limited (NSE: TANLA) (BSE: 532790) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2020 ทางคณะกรรมการได้แถลงผลประกอบการก่อนตรวจสอบ (Unaudited) ประจำไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2020 สำหรับปีงบการเงิน 2021 - รายได้อยู่ที่ 4.555...

AirAsia.com เปิดตัว SNAP ให้บริการ “จองตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พัก” ในราคาสุดคุ้ม!

แอร์เอเชีย ประกาศเปิดตัว SNAP แพลตฟอร์มให้บริการท่องเที่ยวใหม่ เอาใจนักเดินทางให้สามารถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักได้พร้อมกัน พร้อมนำเสนอแพ็คเกจตั๋วโดยสารพร้อมที่พักในราคาสุดประหยัดสะเทือนวงการ ตามความตั้งใจในการปรับโฉมให้ AirAsia.com...

TIC ไทยประกันภัย ส่งประกัน PA Happy Now Normal ช่วยคนไทยรับมือชีวิตปกติใหม่

เมื่อทุกคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติหลังจากการ Work From Home นานหลายเดือน และก้าวเข้าสู่ความปกติใหม่อย่างเต็มรูปแบบ การเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสิ่งจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะรูปแบบวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ตลอดถึงเทคโนโลยีต่างๆ...

CMO ตอกย้ำความเป็นผู้นำ สตูดิโอสตรีมมิ่งครบวงจร เตรียมลุยเปิด “Hybrid Event Hall” พื้นที่จัดงาน ทางเลือกใหม่ในยุค New Normal

“ซีเอ็มโอ” ประสบความสำเร็จ หลังจากเปิดตัวสตูดิโอสตรีมมิ่งครบวงจร เพียบพร้อมด้วยระบบภาพแสงเสียง - เอฟเฟกต์พิเศษ ต่างๆ รองรับการจัดงานคอนเสิร์ต และ อีเวนต์ออนไลน์ทุกรูปแบบ เปิดให้บริการเพียง 2 เดือน จัดงานไปแล้วกว่า 20 อีเวนต์ ล่าสุด...

ATP30 เผยธุรกิจให้บริการรถรับส่งครึ่งปีหลังแนวโน้มดีกว่าครึ่งปีแรก เตรียมให้บริการลูกค้าเดิมตามปกติ

ATP30 เผยธุรกิจให้บริการรถรับส่งครึ่งปีหลังแนวโน้มดีกว่าครึ่งปีแรก เตรียมให้บริการลูกค้าเดิมตามปกติ จ่อเจรจาลูกค้าใหม่ต่อเนื่อง พร้อมมุ่งเน้นกลยุทธ์ลดค่าใช้จ่าย-ควบคุมต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำกำไร ขณะที่ผลประกอบการครึ่งปีแรกรายได้ 190.08 ล้านบาท กำไร...

Related Topics