“อินทัช” ชวนน้องๆ ยุคนิวนอร์มัล ส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดผ่านสื่อดิจิทัล ในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Friday September 11, 2020 08:56
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--อินทัช โฮลดิ้งส์

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการอ่าน เปิดโอกาสให้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านผลงานศิลปะกับการประกวดในยุค นิวนอร์มัลที่นำสื่อดิจิทัล ออนไลน์ แพลตฟอร์มเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วกับการดำเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14” ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤศจิกายน 2563

นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ว่า “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้รูปแบบการจัดการประกวดในปีนี้แตกต่างไปจากปีที่ผ่านๆมา เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการเข้ามาของเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เราจึงปรับการดำเนินงานโดยนำสื่อดิจิทัลเข้ามาใช้ในโครงการ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้สะดวก รวดเร็ว สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมได้อย่างต่อเนื่อง เป็นช่องทางแบ่งปันความรู้และข้อมูลต่างๆ ช่วยพัฒนาทักษะ และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ด้วยอีกทางหนึ่ง”

“สื่อดิจิทัลที่เรานำมาใช้ในโครงการ เช่น ใบสมัครออนไลน์ นิทรรศการผลงานศิลปะออนไลน์ ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง virtual live streaming ซื้อ-ขายภาพการกุศลผ่านระบบ E-commerce ซึ่งเปิดเป็น market place แก่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงผลงานได้ง่ายขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง อาทิ facebook, twitter, instagram, youtube และ line เป็นต้น”

การประกวดแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ในปีนี้เปิดโอกาสให้น้องๆ สามารถเลือกหัวข้อการประกวดได้จาก 2 หัวข้อ คือ 1)“ฉันรักเมืองไทย” หรือ 2) “รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกของเรา” เพื่อให้เยาวชนแสดงออกถึงการคิด วิเคราะห์ ตีความ และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ ทั้งในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้สึกรักเมืองไทยในแบบที่วาดฝันไว้ในอนาคต และการคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกระแสของโลกที่ทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์ แล้วใช้จินตนาการถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นภาพวาดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและหัวข้อที่คัดเลือกมา โดยน้องๆ แต่ละคนสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น สำหรับน้องๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาจะต้องส่ง VDO Clip สื่อถึงแรงบันดาลใจจากการอ่านที่ใช้สร้างสรรค์ผลงาน ความยาวไม่เกิน 1.30 นาที มาพร้อมกับใบสมัครออนไลน์ด้วย

การพิจารณาตัดสินผลงาน ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาทัศนศิลป์ และวรรณศิลป์ รวม 7 ท่าน ได้แก่ คุณเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2554 คุณปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2557 คุณสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์ สิรินธร คุณเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตไทย คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พุทธศักราช 2536 คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย) พุทธศักราช 2555 และคุณธวัชชัย สมคง บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Fine Art

สำหรับรางวัลที่จะได้รับประกอบด้วยทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรของเยาวชนที่ชนะการประกวด 44 รางวัล โดยผู้ชนะเลิศของแต่ละระดับจะได้รับทุนการศึกษา เริ่มจากอุดมศึกษา 120,000 บาท มัธยมศึกษาตอนปลาย 50,000 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น 40,000 บาท และประถมศึกษาตอนปลาย 30,000 บาท ส่วนสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนเยาวชนให้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลจะได้รับทุนสนับสนุนอีก 44 รางวัล รวมมูลค่า 1,415,000 บาท นอกจากนี้ ยังเพิ่มรางวัลร่วมจัดแสดง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนได้พัฒนาฝีมือ และความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงผู้สมัครทุกคนที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการส่งผลงานด้วย

เยาวชนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสามารถติดตามรายละเอียด และดูตัวอย่างวรรณกรรมแนะนำ เพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานได้ที่ www.intouchstation.com หรือ สแกน QR Code พร้อมเชิญชวนสมัครสมาชิกเพื่อร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ได้ที่

Facebook Page: www.facebook.com/intouchstationFacebook group: จินตนาการ.อินทัชLine ID: Jintanakarn.intouchโทรศัพท์ 082-796-1670, 062-593-2224 หรือ 0-2118-6953 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

อินทัช มุ่งหวังว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในโครงการจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวจากการลดใช้กระดาษอีกทางหนึ่ง


Latest Press Release

เรเซอร์ รุกตลาดส่งท้ายปี เปิดตัว...โคมไฟดาวน์ไลท์อัจฉริยะ ภายใต้คอนเซ็ป " โคมไฟยุคใหม่ ใช้..เสียงสั่งแสง " ในงาน โฮมโปร เอ็กซ์โป ครั้งที่ 32

เรเซอร์ (RACER) ผู้นำนวัตกรรมด้านการส่องสว่างของไทย มายาวนานกว่า 50 ปี ร่วมเปิดประสบการณ์ผู้บริโภค กับโคมไฟดาวน์ไลท์อัจฉริยะ (AI DOWNLIGHT VOICE REMOTE) นวัตกรรมใหม่ล่าสุด สั่งงานด้วยเสียงได้ถึง 12 คำสั่งเสียง " เรเซอร์ "...

โรบินฮู้ด ฟู้ดเดลิเวอรี สนับสนุน 8 โรงแรมชั้นนำ ในกรุงเทพฯ เพิ่มช่องทางการขายยกห้องอาหารขึ้นแพลตฟอร์ม พร้อมเสิร์ฟเมนูดังความอร่อยระดับ 5 ดาวถึงบ้าน

"โรบินฮู้ด" แอปเพื่อคนตัวเล็ก แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ล่าสุดร่วมกับ "8 โรงแรมชั้นนำ" ได้แก่ คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค, เซ็นจูรี่ พาร์ค, กลุ่มดุสิตธานี, โนโวเทล...

"HAPPY GYM" จัดโปรเมื่อซื้อแพ็กเกจ PT 60 SESSIONS รับฟรีเครื่องประดับเพชรน้ำ 100 จาก WCG DIAMOND

นางศุภากรณ์ ปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด และ "HAPPY GYM" ยิมกลางน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย และฟิตเนสครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดย่านวัชรพล จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกที่ซื้อแพ็กเกจ PT 60 SESSIONS เพียง 49,999 บาท...

SHU จัดแคมเปญ Black Fridayสุดปัง! เอาใจขาช้อป ลดมากกว่า90%

SHU เอาใจขาช้อป จัดแคมเปญ BLACK FRIDAY ซื้อสินค้าชิ้นที่2 ลดทันที 90% !! เทศกาลลดกระหน่ำกับหลากหลายไอเท็มที่ขนกันมาลดแบบจัดหนักมากที่สุดเท่าที่มีมา ราคาพิเศษแบบไม่ต้องคิดหลายตลบเตรียมช้อปกันด่วนตั้งแต่ วันที่ 26-30พฤศจิกายน 2563 ทั้ง Online &Stores...

ซีพีเอฟ รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำและด้านสินค้า-บริการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้...

Related Topics