กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดแบบประกันยูนิเวอร์แซลไลฟ์

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday May 25, 2007 04:20

กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต   เปิดตัวแบบประกัน “อิสระ”   กรมธรรม์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ นวัตกรรมแบบประกันชีวิตใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูง   สนองตอบความต้องการของทุกช่วงชีวิต   โดย ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ได้ตามต้องการเพื่อให้สอดคล้องช่วงชีวิตในช่วงขณะนั้น

มร.ไมค์   แพลกซ์ตัน   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด   เปิดเผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทอันดับ 1 ในใจของคนไทย   บริษัทฯได้สรรหาแบบประกันและการบริการที่สนองตอบความต้องการของลูกค้า   โดยการเปิดตัวแบบประกันยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ในชื่อแบบประกัน “อิสระ”นี้   ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีมีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ของการประกันชีวิต   รวมทั้งเป็นแผนการออมเงินที่จะอยู่เคียงข้างกับลูกค้าของบริษัทฯไปตลอดชีวิต     ทั้งนี้คุณสมบัติที่โดดเด่นของของแบบประกัน “อิสระ” บริษัทฯได้พัฒนามาจากข้อมูลของลูกค้าและตัวแทนฝ่ายขาย   บริษัทฯจึงมั่นใจว่าแบบประกันของเราให้ทางเลือกที่หลากหลายสำหรับความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของลูกค้า

นางสาวปรมาศิริ   มโนลม้าย   รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการตลาด   บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด   กล่าวว่า   บริษัทฯได้ออกแบบประกันยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ในชื่อ แบบประกัน “อิสระ”   ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงสามารถตอบสนองทุกแผนความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี   โดยมีคุณสมบัติที่โดดเด่น     คือ

1.   ลูกค้าสามารถเลือกสัดส่วนความคุ้มครองและการออมเงินให้เหมาะสมกับความต้องการและในอนาคตสามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับช่วงชีวิตในขณะนั้นได้

2.       ลูกค้าสามารถเลือกระยะความคุ้มครองได้
3.       ลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันที่ต้องชำระได้
4.       ลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดทุนประกันภัยความคุ้มครองได้ตลอดเวลา

5.       พิเศษลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์พักชำระ (Premium Holiday) เมื่อสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้าไม่เอื้อ   โดยไม่เสียดอกเบี้ย

6.       ลูกค้าสามารถชำระเบี้ยประกันและรับความคุ้มครองได้จนถึงอายุ 90 ปี
7.       ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้สูงถึง 50,000 บาท

ทั้งนี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์   บริษัทฯได้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์การเงินอื่น ๆ     บริษัทฯเชื่อมั่นว่าแบบประกัน “อิสระ” จะสามารถตอบสนองทุกความต้องการด้านความคุ้มครองและการออมเงินของลูกค้าได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่น   และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์ที่เปลี่ยนไปกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต

ในเบื้องต้นนี้ บริษัทฯนำเสนอแบบประกัน “อิสระ”   5   โครงการสำเร็จรูป   ได้แก่

1.       Education   :   การสร้างกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับบุตรหลาน และสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อความต้องการในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลง

2.       Life Starter : การเริ่มต้นสู่อนาคตที่มั่นคงสำหรับหนุ่มสาวที่เริ่มต้นทำงานแล้วต้องการเก็บออมเงินเพื่ออนาคต

3.       Fund   :   แผนการออมที่คุ้มค่าสำหรับกลุ่มคนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ต้องการออมเงินเพื่อเป้าหมายที่วางไว้

4.       Retirement   :   การสร้างกองทุนบำนาญสำหรับการเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณอายุ เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในช่วงชีวิตเกษียณอายุจากงาน

5.       Tax   :   การลดหย่อนภาษีสูงสุดและสร้างการออมและหลักประกันเพื่อคนที่คุณรัก

“ยกตัวอย่างเช่น   ลูกค้าของเราบางกลุ่มเป็นผู้ที่เริ่มทำงานต้องการออมเงินสร้างความมั่นคงและเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่บิดามารดาว่าจะสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เป็นอย่างดี หากเขาต้องประสบเหตุการณ์ไม่คาดฝัน   ในกรณีนี้บริษัทฯขอเสนอแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองระดับกลางแต่ให้ผลประโยชน์ด้านการออมเงินสูง     หรือหากลูกค้ารายนี้มีอายุมากขึ้น เขาอาจจะมีครอบครัวและมีภาระผ่อนบ้าน เขาอาจจะต้องการเพิ่มระดับความคุ้มครอง   และเมื่อถึงวัยเตรียมวางแผนเกษียณอายุ เขาอาจจะลดความคุ้มครองให้เหลือน้อยและเพิ่มผลประโยชน์ด้านการออมเงินให้สูงสุด   เตรียมเงินไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณ ”   นางสาวปรมาศิริ   กล่าว

นอกจากนี้แบบประกัน “อิสระ” ยังสามารถเพิ่มความคุ้มครองส่วนอื่นได้ด้วย เช่น   ความคุ้มครองพิเศษโรคร้ายแรง

อุบัติเหตุ   ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ   เงินชดเชยรายวัน   และสิทธิพิเศษยกเว้นการชำระเบี้ยประกันในกรณีทุพพลภาพถาวร

บริษัทฯได้เริ่มนำเสนอขายแบบประกัน “อิสระ” ในเดือนพฤษภาคมนี้   โดยขายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนและช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร   ซึ่งมีจำนวนตัวแทนและที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินได้รับการฝึกอบรมและผ่านมาตรฐานของกรมการประกันภัยแล้ว 800   คน   และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2,000 คนภายในสิ้นปีนี้

มร.โรเจอร์   ดีคอน   รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายตัวแทน   บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด   กล่าวว่า   ด้วยทีมงานฝ่ายขายที่มีความชำนาญ   บริษัทฯจึงมุ่งที่จะสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และให้คำปรึกษาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า   ทั้งนี้แบบประกัน “อิสระ” ได้รับการตอบรับอย่างดีจากตัวแทนขาย   เพราะผลิตภัณฑ์นี้ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงเสมอของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมใหม่ในด้านการให้บริการ   ซึ่งเรามั่นใจว่าแบบประกันนี้จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการสร้างฐานตัวแทนที่เข้มแข็งในประเทศไทย   ซึ่งบริษัทฯได้พัฒนาตัวแทนผ่านโครงการฝึกอบรมอย่างครบวงจรและการปฏิบัติงานที่จริงจัง   เมื่อเป็นลูกค้าของบริษัทแล้ว เราต้องการจะดูแลลูกค้าของเราตลอดชีวิต

มร.ไมค์   แพล็กซ์สัน   กล่าวในมุมมองของฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร   ว่า   “   แบบประกัน “อิสระ”   สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ซื้อผ่านธนาคารได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นแบบประกันที่มีอัตราเบี้ยประกันเหมาะสมและมีคุณสมบัติยืดหยุ่น   ผมมั่นใจว่าตลาดไทยจะตอบรับแบบประกันนี้เป็นอย่างดี   และสำหรับที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินแล้ว แบบประกันนี้จะเป็นเครื่องมือที่วิเศษที่ช่วยให้ลูกค้าของพวกเขาได้รับความพึงพอใจ”

ทั้งนี้บริษัทฯคาดการณ์ว่าจะมีเบี้ยประกันจากแบบประกัน “อิสระ” ประมาณ 200 ล้านบาทภายในปีนี้

“เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่และการบริการที่มีคุณภาพเหมาะสมกับตลาดของคนไทยผ่านทีมฝ่ายขายระดับมืออาชีพ   เพราะนี่คือส่วนหนึ่งของการก้าวขึ้นเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ในใจของคนไทย” มร.ไมค์ กล่าวในตอนท้าย

ข้อมูลบริษัท   :

กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต   เกิดจากสองประสานที่แข็งแกร่ง   ระหว่างบมจ.ธนาคารกรุงไทย และกลุ่มแอกซ่า   กลุ่มธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านความคุ้มครองทางการเงินและการบริหารจัดการสินทรัพย์ระดับโลก ส่งผลให้กรุงไทย   แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยสถานะทางการเงินที่มั่นคงและการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล     พร้อมการให้บริการอย่างใกล้ชิดด้วยเครือข่ายสาขาของบมจ.ธนาคารกรุงไทยกว่า 600 แห่งและตัวแทนระดับมืออาชีพทั่วประเทศ   วันนี้กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต   จึงเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว   ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ในใจของคนไทย   เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ กับกรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ   :
ศุลีพร   ยงวิทิตสถิต
0-2723-4000   ต่อ 3521

Latest Press Release

คณะกรรมการและผู้บริหารไอแบงก์ เข้าเยี่ยมคาราวะจุฬาราชมนตรี

เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการและรักษาการประธานกรรมการธนาคาร พร้อมด้วยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคาร นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการธนาคาร และนายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการธนาคาร...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำรองเงิน 625.9 ล้านบาท ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ด้วยการสำรองเงินสด จำนวน 625.9 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2562 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือ โทร...

ภาพข่าว: SET Social Impact Roundtable เวทีระดมความคิดเห็นพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน "SET Social Impact Roundtable" เวทีระดมความคิดเห็นจากบริษัทจดทะเบียน SE และองค์กรพันธมิตร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนา SE พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี ดั่งใจถวิล อนันตชัย...

คอร์น เฟอร์รี่ คาดการณ์ปี 2562 ไทยมีอัตราเงินเดือนขึ้น 5.5%

ข้อมูลคาดการณ์เงินเดือนของ คอร์น เฟอร์รี่ (รหัสในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก: KFY) ระบุว่า ลูกจ้างในประเทศไทยจะมีอัตราการขึ้นเงินเดือนในปี พ.ศ. 2562 ราว 5.5% ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา จากรายงานคาดการณ์เงินเดือนทั่วโลกปี 2562 ของคอร์น เฟอร์รี่...

บล.ไทยพาณิชย์ พร้อมเสริฟ DW 12 รุ่น (Call Warrant) ต้อนรับปีใหม่ ลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง ปริมาณ Bid-Offer หนาราคาขยับตามหุ้นแม่ เริ่มซื้อขาย 24 มกราคม นี้

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ต้องการตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มจึงขอนำเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ในหุ้นสามัญรุ่นใหม่ 12 รุ่น เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญ ทั้งนี้ DW...

Related Topics