สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ นิตยสาร Money & Wealth จัด “พิธีมอบรางวัล Securities Analyst Awards 2008

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday April 3, 2009 16:33
กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--ตลท.

สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ นิตยสาร Money & Wealth ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม “พิธีมอบรางวัล Securities Analyst Awards 2008” ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 17.30 – 19.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ ตามกำหนดการดังนี้

17.30 น. ลงทะเบียน
18.00 น. กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน
โดย คุณสมบัติ นราวุฒิชัย
เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
18.10 น. เสวนาพิเศษ “ทางออกธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ”
โดย คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ดำเนินรายการ
โดย คุณปฏิพร สิทธิพงศ์
ผู้ดำเนินรายการจากสถานีโทรทัศน์ Money Channel
19.00 น. ชม VTR Awards Categories

19.15 น. พิธีมอบรางวัลให้แก่นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2551 และทีมวิจัยยอดเยี่ยมแห่งปี 2551 สายผู้ลงทุนสถาบัน และสายผู้ลงทุนรายย่อย

กลุ่ม Energy & Petrochemicals
โดย ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
นายก สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
กลุ่ม Banking
โดย คุณภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่ม Property & Construction Materials
โดย คุณประเวช องอาจสิทธิกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่ม Telecommunications
โดย คุณวรวรรณ ธาราภูมิ
นายก สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กลุ่ม Medium & Small Capitalization (หมายถึงกลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มที่ระบุข้างต้น)
โดย คุณสรรเสริญ นิลรัตน์
นายก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นักกลยุทธ์ (Strategist)
โดย คุณสมบัติ นราวุฒิชัย
เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ทีมวิจัยยอดเยี่ยม (Overall: Best Research House)
โดย คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ประสานงานสื่อมวลชน:
กนกวรรณ เข็มมาลัย 0-2229-2048
วรรษมน เสาวคนธ์เสถียร 0-2229-2797
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ

Latest Press Release

10 ข้อควรรู้ในการใช้ Internet Banking

ปฏิเสธไม่ได้ว่า Internet Banking หรือ e-banking เป็นอีกหนึ่งบริการที่ธนาคารทุกแห่งต้องมีเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินให้กลับลูกค้า เช่น ฝาก ถอน โอน จ่ายบิล สอบถามยอดบัญชี ชำระค่าบริการต่าง ๆ...

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิต Makro ที่ A(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัดประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ Makro ที่ A(tha)...

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิต CP ALL ที่ A(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL ที่ 'A(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ...

กยท. เร่งเดินหน้าต่อโครงการใช้ยางของหน่วยงานรัฐ เตรียมรับซื้อยางต่อ พร้อมสนับสนุนชาวสวนยางทำอาชีพเสริม แปรรูปเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้มั่นคง

กยท. เดินหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ เผยเตรียมรับซื้อยางเข้าสู่โครงการฯ หลังรัฐบาลอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม พร้อมสนับสนุนอาชีพเสริม ทำสวนยางแบบผสมผสาน ผลักดันเกษตรกรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า...

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ชัดเจน และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินโครงการประเมินภาคการเงิน FSAP (Financial Sector Assessment Program - FSAP) ในช่วงปลายปี 2561 -...

Related Topics