ผลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2551

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday April 9, 2009 09:38
กรุงเทพฯ--9 เม.ย.--ตลท.

เมื่อวานนี้ (8 เมษายน 2552) – สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ร่วมกับ นิตยสาร Money & Wealth จัดงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2551 ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ของประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องนักวิเคราะห์ที่มีผลงานยอดเยี่ยม รวมทั้งทีมวิจัยยอดเยี่ยม

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เปิดเผยผลว่า การจัดงานประกวดนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมประจำปี 2551 หรือ Securities Analyst Awards 2008 หรือย่อว่า SAA 2008 ได้แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล คือ รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมสายผู้ลงทุนสถาบันแห่งปี 2551 (Best Analyst Awards 2008: Institutional Investor) และรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมสายผู้ลงทุนรายย่อยแห่งปี 2551 (Best Analyst Awards 2008: Retail Investor) สายละ 7 รางวัล รวม 14 รางวัล มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

1. ทีมวิจัยยอดเยี่ยม (Overall: Best Research House)
มีผู้เข้ารอบสายละ 5 บริษัท เรียงตามลำดับตัวอักษร
สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional) คือ
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional) คือ
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
และ
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail) คือ
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail) คือ
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
และ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
2. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Energy & Petrochemicals
สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional)
ธนพร วิศรุตพงษ์ (Tanaporn Visaruthaphong)
สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail)
กิติชาญ ศิริสุขอาชา (Kitichan Sirisukarcha)
3. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Banking
สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional)
ธีระพงษ์ วชิรพงศ์ (Therapong Vachirapong)
สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail)
สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ (Sirinattha Techasiriwan)
4. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Property & Construction Materials
สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional)
จิราภรณ์ ลินมณีโชติ (Jiraporn Linmaneechote)
สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail)
เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม (Therdsak Thaveeteeratham)
5. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Telecommunications
สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional)
พิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ (Pisut Ngamvijitwong)
สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail)
วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ (Waraporn Wiboonkanarak)

6. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Medium & Small Capitalization (ซึ่งหมายถึงกลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มที่ระบุข้างต้น)

สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional)
เพลินใจ จิระจรัส (Ploenjai Jirajarus)
สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail)
ไม่มีผู้ได้รับรางวัลนี้ สำหรับปี 2008
7. นักกลยุทธ์ยอดเยี่ยม (Strategist)
สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional)
เอียน มาร์ค กิสบอร์น (Ian Mark Gisbourne)
สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail) ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน คือ
กวี ชูกิจเกษม (Kavee Chukitkasem)
และ
สุกิจ อุดมศิริกุล (Sukit Udomsirikul)
ผู้ที่ได้รับรางวัลล้วนผ่านเกณฑ์ที่สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กำหนดไว้

1. เป็นนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และ/หรือ นักกลยุทธ์ ในแนววิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

2. สังกัดฝ่ายงานวิเคราะห์วิจัยหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก. กับสำนักงาน กลต.

4. เป็นหรือได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัทหลักทรัพย์นายจ้างให้เป็นสมาชิกบุคคลธรรมดาของสมาคมฯ

5. ไม่เคยต้องโทษใด ๆ ทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพ

6. ไม่เคยได้รับการลงโทษโดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิเคราะห์

7. มีคุณสมบัติข้างต้นอยู่ภายในปี พ.ศ. 2551

8. เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีแนวปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแล

ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายกสมาคมนักวิเคราะห์ฯ แสดงความยินดีและชื่นชมผู้ได้รับรางวัลว่า “ผมขอแสดงความยินดีรวมทั้งขอยกย่องและชื่นชมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม และทีมวิจัยยอดเยี่ยมซึ่งได้รับการนึกถึงโดยผู้ลงทุน จากจำนวนนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทั้งระบบกว่า 300 คน และทีมวิจัยของโบรกเกอร์ 38 บริษัท ซึ่งงานครั้งนี้สำเร็จได้ส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนของ นิด้า, ธ.กสิกรไทย, โกลว์ พลังงาน, ปตท., ปตท.สผ., พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป, และ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส”

ดร. ก้องเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมขอเป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยขอให้ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพต่อไป และตระหนักถึงวิชาชีพนักวิเคราะห์ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญและมีคุณค่าต่อวงการตลาดทุนโดยรวม ดังนั้นขอให้ภาคภูมิใจในหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณและประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป”


Latest Press Release

สคร. เชิญร่วมเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3)

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFFIF) ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ...

ภาพข่าว: FTE โชว์ผลประกอบการครึ่งปีแรก 61 ตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรสุทธิ 10-13%

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ น.ส.สุวาณี เจนจิตขจร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นายมนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และนายปฤณ บุรีคำ ผู้จัดการแผนกขายระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน...

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย)ที่ #AAA(tha)

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ระดับ 'AAA (tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA (tha)'/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha))...

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตร รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณในงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย บมจ. การบินกรุงเทพ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ บมจ. เออาร์ไอพี และ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ร่วมรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2561 จัดโดย...

ชวนผู้ลงทุน ฟิตการออม เพิ่มพลังการลงทุน ครบจบในวันเดียวกับ Settrade Streaming Day 2018 เสาร์ที่ 29 ก.ย. นี้

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade) ชวนผู้ลงทุน ฟิตการออม เพิ่มพลังการลงทุน ครบจบในวันเดียวกับ Settrade Streaming Day 2018 พบกับฟีเจอร์ใหม่แนะนำแผนลงทุนกองทุนรวมอัตโนมัติโดยโบรกเกอร์ หรือจะอยากเทรดหุ้น อยากรู้จัก TFEX หรืออยากออม ไม่รู้จะเริ่มยังไง...

Related Topics