ผลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2551

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday April 9, 2009 09:38
กรุงเทพฯ--9 เม.ย.--ตลท.

เมื่อวานนี้ (8 เมษายน 2552) – สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ร่วมกับ นิตยสาร Money & Wealth จัดงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2551 ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ของประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องนักวิเคราะห์ที่มีผลงานยอดเยี่ยม รวมทั้งทีมวิจัยยอดเยี่ยม

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เปิดเผยผลว่า การจัดงานประกวดนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมประจำปี 2551 หรือ Securities Analyst Awards 2008 หรือย่อว่า SAA 2008 ได้แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล คือ รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมสายผู้ลงทุนสถาบันแห่งปี 2551 (Best Analyst Awards 2008: Institutional Investor) และรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมสายผู้ลงทุนรายย่อยแห่งปี 2551 (Best Analyst Awards 2008: Retail Investor) สายละ 7 รางวัล รวม 14 รางวัล มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

1. ทีมวิจัยยอดเยี่ยม (Overall: Best Research House)
มีผู้เข้ารอบสายละ 5 บริษัท เรียงตามลำดับตัวอักษร
สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional) คือ
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional) คือ
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
และ
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail) คือ
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail) คือ
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
และ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
2. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Energy & Petrochemicals
สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional)
ธนพร วิศรุตพงษ์ (Tanaporn Visaruthaphong)
สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail)
กิติชาญ ศิริสุขอาชา (Kitichan Sirisukarcha)
3. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Banking
สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional)
ธีระพงษ์ วชิรพงศ์ (Therapong Vachirapong)
สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail)
สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ (Sirinattha Techasiriwan)
4. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Property & Construction Materials
สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional)
จิราภรณ์ ลินมณีโชติ (Jiraporn Linmaneechote)
สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail)
เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม (Therdsak Thaveeteeratham)
5. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Telecommunications
สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional)
พิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ (Pisut Ngamvijitwong)
สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail)
วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ (Waraporn Wiboonkanarak)

6. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Medium & Small Capitalization (ซึ่งหมายถึงกลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มที่ระบุข้างต้น)

สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional)
เพลินใจ จิระจรัส (Ploenjai Jirajarus)
สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail)
ไม่มีผู้ได้รับรางวัลนี้ สำหรับปี 2008
7. นักกลยุทธ์ยอดเยี่ยม (Strategist)
สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional)
เอียน มาร์ค กิสบอร์น (Ian Mark Gisbourne)
สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail) ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน คือ
กวี ชูกิจเกษม (Kavee Chukitkasem)
และ
สุกิจ อุดมศิริกุล (Sukit Udomsirikul)
ผู้ที่ได้รับรางวัลล้วนผ่านเกณฑ์ที่สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กำหนดไว้

1. เป็นนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และ/หรือ นักกลยุทธ์ ในแนววิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

2. สังกัดฝ่ายงานวิเคราะห์วิจัยหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก. กับสำนักงาน กลต.

4. เป็นหรือได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัทหลักทรัพย์นายจ้างให้เป็นสมาชิกบุคคลธรรมดาของสมาคมฯ

5. ไม่เคยต้องโทษใด ๆ ทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพ

6. ไม่เคยได้รับการลงโทษโดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิเคราะห์

7. มีคุณสมบัติข้างต้นอยู่ภายในปี พ.ศ. 2551

8. เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีแนวปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแล

ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายกสมาคมนักวิเคราะห์ฯ แสดงความยินดีและชื่นชมผู้ได้รับรางวัลว่า “ผมขอแสดงความยินดีรวมทั้งขอยกย่องและชื่นชมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม และทีมวิจัยยอดเยี่ยมซึ่งได้รับการนึกถึงโดยผู้ลงทุน จากจำนวนนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทั้งระบบกว่า 300 คน และทีมวิจัยของโบรกเกอร์ 38 บริษัท ซึ่งงานครั้งนี้สำเร็จได้ส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนของ นิด้า, ธ.กสิกรไทย, โกลว์ พลังงาน, ปตท., ปตท.สผ., พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป, และ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส”

ดร. ก้องเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมขอเป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยขอให้ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพต่อไป และตระหนักถึงวิชาชีพนักวิเคราะห์ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญและมีคุณค่าต่อวงการตลาดทุนโดยรวม ดังนั้นขอให้ภาคภูมิใจในหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณและประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป”


Latest Press Release

บัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ปรับโฉมใหม่ ชูสิทธิประโยชน์บินอิสระทั่วโลก ไม่ต้องแลกไมล์ เจาะกลุ่มลูกค้าพรีเมียม ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายโต 20%

บัตรเครดิตกรุงศรีเปิดเกมรุกตลาดรับปีใหม่ ปรับภาพลักษณ์แบรนด์บัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ เจาะกลุ่มลูกค้ารายได้สูงที่มีเงินฝากหรือเงินลงทุน 5 ล้านบาทขึ้นไป ชูสิทธิประโยชน์อีกขั้นของการใช้ชีวิต ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มพรีเมียมที่มีไลฟ์สไตล์โดดเด่น...

JKN มั่นใจกสทช. เปิดช่องคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลไม่กระทบการดำเนินงาน ชี้พันธมิตรคู่ค้ามีสถานะการเงินแข็งแรงและมีเป้าหมายต้องการทำธุรกิจระยะยาว พร้อมเติมเต็มควมแข็งแกร่งเน้นรุกตลาดต่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อหนุนการเติบโต

JKN มอง กสทช. เปิดให้ผู้ประกอบการคืนใบประกอบอนุญาติทีวีดิจิทัล ไม่กระทบธุรกิจ เชื่อพันธมิตรคู่ค้ามีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและเป็นติดท๊อปผู้นำทีวีดิจิทัลที่มีเรตติ้งที่ดี มั่นใจคู่ค้าต้องการทำธุรกิจระยะยาว 'คุณแอน จักรพงษ์และครอบครัว'...

ECF เดินหน้าซื้อกิจการยักษ์ใหญ่ IT S-TREK เข้าถือหุ้น 51 % บอร์ดไฟเขียวปรับเงื่อนไข #สวอปหุ้น# ชำระราคาลอตแรกที่ 5บาท เตรียมขออนุมัติผู้ถือหุ้น 5 เมษา 62 เตรียมขึ้นแท่นขยายธุรกิจไอที

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมงานร่วมกับ S-TREK ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เตรียมเสนอวาระการพิจารณาเข้าลงทุนในหุ้น S-TREK ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น...

บทวิเคราะห์ราคาทองคำและ Gold Futures โดยคุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประจำพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 (ภาคเช้า)

ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเช่นเดิมบริเวณ 1,285 – 1,295 เหรียญในกรอบแคบๆ โดยที่ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจาก 95.7 จุด มาที่ 95.9 จุด ก่อนที่เช้านี้จะกลับมาที่ 95.7 เช่นเดิม แต่เงินบาทก็ยังอยู่ในสภาวะที่แข็งค่าเช่นกันและหลุดระดับ...

ภาพข่าว: ต้อนรับคณะนักลงทุนเช็ก

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ ต้อนรับ Mrs. Marta NOVAKOVA รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า แห่งสาธารณรัฐเช็กที่นำคณะนักลงทุนสาธารณรัฐเช็ก จำนวน 45 ราย มาศึกษานโยบายส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ...

Related Topics