นิตยสาร Money & Wealth สถานีโทรทัศน์ Money Channel และ Investor’s Forum จัดงานสัมมนา “คุ้ยหุ้นเด่น ... โค้งสุดท้ายหุ้นไทย”

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday November 4, 2009 10:41
กรุงเทพฯ--4 พ.ย.--ตลท.

นิตยสาร Money & Wealth สถานีโทรทัศน์ Money Channel และ Investor’s Forum ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงานสัมมนา “คุ้ยหุ้นเด่น ... โค้งสุดท้ายหุ้นไทย” ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกำหนดการดังนี้

13.00 น.           ลงทะเบียน
14.00 น.           สัมมนา "คุ้ยหุ้นเด่น ... โค้งสุดท้ายหุ้นไทย"
โดย คุณธวัชชัย อัศวพรไชย
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
คุณชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัยหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
คุณมยุรี โชวิกรานต์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสุสรพล วัฒนะโชติ
Business Development, Investor's Forum
ดำเนินการสัมมนา
โดย คุณเนาวรัตน์ เจริญประพิณ
พิธีกรจากสถานีโทรทัศน์ Money Channel
15.30 น.           ช่วงถาม - ตอบ
16.00 น.           ปิดงานสัมมนา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ผู้ประสานงานสื่อมวลชน:
กนกวรรณ เข็มมาลัย 0-2229-2048
วรรษมน เสาวคนธ์เสถียร 0-2229-2797
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ

Latest Press Release

การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากการลงทุนตามโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Scheme: ASEAN CIS)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .......

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,220.90-1,225.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,100 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,050 บาทต่อบาททองคำ...

โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)...

ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ช.ค.บ. และบำเหน็จดำรงชีพ

ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับเพิ่ม ช.ค.บ. รวมกับเบี้ยหวัดบำนาญเป็นเดือนละ 10,000 บาท...

มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า "คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 4 มาตรการ ได้แก่...

Related Topics