นิตยสาร Money & Wealth และ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน จัดงาน “ประกาศรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 2012 Morningstar Fund Awards Thailand 2012 - Money & Wealth LTF/RMF Fund Awards 2012”

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday March 14, 2012 05:48
กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--ตลท.

นิตยสาร Money & Wealth และ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงาน “ประกาศรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 2012 Morningstar Fund Awards Thailand 2012 - Money & Wealth LTF/RMF Fund Awards 2012” พร้อมฟังสัมมนาพิเศษโดย 7 ผู้จัดการกองทุนมือบริหารพอร์ตกองทุนยอดเยี่ยมปี 2012 หัวข้อ “เจาะเทรนด์ลงทุน – คัดกองทุนเด่นรับปีมังกรทอง 2012” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก ตามกำหนดการ ดังนี้

12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. กล่าวเปิดงาน
โดย คุณจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13.20 น. กล่าวแสดงความยินดี
โดย คุณวรวรรณ ธาราภูมิ
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
13.30 น. กล่าวแนะนำรางวัล Morningstar Fund Awards Thailand 2012
โดย Mr. Sunny Ng,
Director of Asia Fund Research, Morningstar
กล่าวแนะนำรางวัล Money & Wealth LTF&RMF Awards Thailand 2012
โดย คุณธีระ ภู่ตระกูล
ผู้ร่วมก่อตั้งและที่ปรึกษานิตยสาร Money and Wealth
13.50 น. พิธีการมอบรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 2012
· รางวัลรางวัล Morningstar Fund Awards Thailand 2012 จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย
  • รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนหุ้นขนาดเล็กถึงปานกลาง (Equity General)
  • รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap)
  • รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond)
  • รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาว (Mid/Long Term Bond)
· รางวัล Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย
  • รางวัลกองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยม ปี 2012
  • รางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท ตราสารทุน
  • รางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท ตราสารหนี้
14.45 น. สัมมนาหัวข้อ “เจาะเทรนด์ลงทุน – คัดกองทุนเด่นรับปีมังกรทอง 2012”
พบกับ 7 ผู้จัดการกองทุนมือบริหารกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2012
ดำเนินการสัมมนาโดย คุณเนาวรัตน์ เจริญประพิณ พิธีกรจากสถานีโทรทัศน์ Money Channel
16.30 น. ช่วงถาม - ตอบ
17.00 น. ปิดงานสัมมนา

Latest Press Release

ภาพข่าว: การประชุมชี้แจง การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง "การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง" ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มาเข้าร่วม 214 แห่ง...

กรุงไทยชี้แจงการเป็นกรรมการเอิร์ธ

ตามที่ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ มีมติการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ที่ประสงค์จะเรียนเชิญให้ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยมาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตัวแทนผู้บริหารแผนซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นผู้เสนอ คือ นายนพรัตน์ อาจคงหาญ...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,217.70-1,223.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,050 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,000 บาทต่อบาททองคำ...

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) จัดงาน KKP Press Party 2018 ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ขอเชิญร่วมงาน KKP Press Party 2018 "ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ (โดยเรือ CHAO PHRAYA PRINCESS 1 จาก River City สี่พระยา เวลา 17.00 น.) ทีมผู้บริหาร KKP (ธนาคารเกียรตินาคิน บล.ภัทร...

บลจ.ภัทร ส่งหมัดเด็ดช่วยบริหารภาษีท้ายปี ออก 3 กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเสนอขาย 19 พ.ย. 7 ธ.ค. 61

บลจ.ภัทร ขยายนโยบายการลงทุนของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน พร้อมออก 3 กองทุนเด่น เป็นทางเลือกการลงทุนพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีในโค้งสุดท้ายของปี เสนอขาย IPO ในวันที่ 19 พ.ย.-7 ธ.ค. นี้...

Related Topics