5 บลจ. คว้า 7 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 2012

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday March 16, 2012 08:34
กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--ตลท.
5 บลจ. คว้า 7 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 2012จากเวที Morningstar Fund Awards Thailand – Money & Wealth Fund Awards

มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช (ประเทศไทย) จับมือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ นิตยสาร Money & Wealth จัดงานมอบรางวัลแก่ 7 กองทุนยอดเยี่ยมปี 2012 โดย บลจ.กรุงศรี ยังมาแรงคว้า 3 รางวัลกองทุนหุ้นยอดเยี่ยม ขณะที่ บลจ.เอ็มเอฟซี, บลจ.กสิกรไทย, บลจ.ทหารไทย และ บลจ.ธนชาต คว้าไปรายละ 1 รางวัล

นายพีร์ ยงวณิชย์, CFA กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการจัดงาน “Morningstar Fund Awards Thailand 2012” และ “Money & Wealth LTF/RMF Fund Awards 2012” ว่าเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้ รางวัล Morningstar Fund Awards Thailand 2012 ยังคงพิจารณาให้รางวัลแก่ 4 กลุ่ม ทั้งกองทุนตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่กองทุนที่มีคุณค่า ประสบความสำเร็จ และมีผลการดำเนินงานโดดเด่นในแต่ละประเภทตลอดปีที่ผ่านมาและในอดีต

สำหรับผลการพิจารณารางวัลในกลุ่มของ Morningstar Fund Awards Thailand 2012 ตกเป็นของ บลจ.กรุงศรี 2 รางวัล นั่นคือ รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนหุ้นขนาดเล็กถึงปานกลาง ( Equity General) ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (Krungsri Dividend Stock Fund) โดย บลจ.กรุงศรี และรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap) ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค (Krungsri Dynamic Fund) โดยบลจ.กรุงศรี เช่นเดียวกัน

ส่วนรางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาว (Mid/Long Term Bond) ตกเป็นของ กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารหนี้ (The Ruang Khao Fixed-Income Class) โดย บลจ.กสิกรไทย ขณะที่ รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond) ปรากฎว่า กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (MFC Smart Fixed Income Fund) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี คว้ารางวัลนี้ไปครอง

สำหรับรางวัลจากกลุ่ม Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 นายธีระ ภู่ตระกูล ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ที่ปรึกษานิตยสาร Money and Wealth กล่าวว่ายังคงแบ่งการพิจารณาเป็น 3 รางวัลใหญ่ โดยมุ่งไปที่การเชิดชูเกียรติแก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักลงทุนไทย โดยคณะกรรมการพิจารณาจากนิตยสาร Money & Wealth ยังคงมุ่งสนับสนุนกองทุนที่มีผลดำเนินงานโดดเด่น มีคุณภาพ ซึ่งเชื่อว่าจะมีส่วนในการกระตุ้นเตือนให้ผู้ลงทุนพิจารณาลงทุนโดยให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานกองทุนมากกว่าโปรโมชั่นของแถมอีกด้วย

สำหรับ LTF/RMF ยอดเยี่ยมในปีนี้พบว่า รางวัล Money & Wealth LTF Fund Awards 2012 (กองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยมปี 2012) ตกเป็นของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (Krungsri Dividend Stock LTF) โดย บลจ.กรุงศรี ซึ่งได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภทดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ขณะที่ รางวัล Money & Wealth RMF – Equity Fund Awards 2012 (กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2012 ได้แก่ กองทุนเปิดJumbo 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (JUMBO 25 Retirement Mutual Fund) โดย บลจ.ทหารไทย และรางวัล Money & Wealth RMF - Fixed Income Fund Awards 2012 :: กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ประเภทตราสารหนี้) ยอดเยี่ยมปี 2012 ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Nasset General Fixed Income RMF) โดย บลจ.ธนชาต

นายธีระกล่าวถึงเกณฑ์การตัดสินว่า รางวัลดังกล่าวได้พิจารณาผลการดำเนินงานที่ดีในด้านของผลตอบแทนที่ปรับเรื่องความเสี่ยง (Risk Adjusted Return Record) และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Total Expense Ratio) รวมทั้งอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ในพอร์ตลงทุน (Portfolio Turnover) เข้ามาประกอบในปีนี้

“การมอบรางวัลประเภท LTF/RMF นับเป็นการสนับสนุนนโยบายการออมการลงทุนระยะยาวโดยผ่านกองทุนทั้ง 2 ประเภทซึ่งให้สิทธิในการลดหย่อนภาษี และได้รับความสนใจจากผู้ออมผู้ลงทุนอย่างมาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม LTF/RMF ในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีรวม 246,888.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48,317.57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 24.33% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (แยกเป็น LTF 149,750.82 ล้านบาท และ RMF 97,138.16 ล้านบาท) ถือว่าเป็นกองทุนที่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้ง และผู้ออมผู้ลงทุนให้ความสนใจจนมีมูลค่าทรัพย์สินที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายธีระกล่าว

ภายหลังการประกาศรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 2012 ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การออกบูธจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนและโบรกเกอร์รวม 17 แห่ง เพื่อให้ข้อมูลและนำเสนอกองทุนแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ นิตยสาร Money & Wealth ยังได้จัดสัมนาในหัวข้อ “เจาะเทรนด์ลงทุน คัดกองทุนเด่นรับปีมังกรทอง 2012” ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

โดยสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้บริหารกองทุนยอดเยี่ยมในทุกประเภทรางวัล ประกอบด้วย คุณฉัตรรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.กรุงศรี, คุณบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.ธนชาต, คุณประเสริฐ ขนบธรรมชัย รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย, คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการลงทุน บลจ.ทหารไทย และ คุณพัณณรัชต์ บรรพโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน บลจ.เอ็มเอฟซี โดยทุกท่านร่วมให้ข้อมูลอภิปรายบนเวทีและแนะแนวการปรับพอร์ตลงทุนรับปี 2012 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: จิราพร เพ็งจันทร์ (จิ) โทร.02 – 229 - 2000 ต่อ 3420
Email: jirapornpe@set.or.th ; M&W@set.or.th

Latest Press Release

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 ธ.ไทยเครดิตฯ เข้าใกล้โค้งสุดท้ายจัดอบรมให้แก่ผู้ค้ารายย่อยใน จ.จันทบุรี และ จ.พิษณุโลก

โครงการ "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายในปีนี้ จัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี และในพื้นที่ภาคกลาง...

Gossip News: WHART เปิดจองหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 3

ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นผันผวน แบบนี้ การลงทุนในกองทรัสต์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และ คุ้มค่า นับว่าเป็นการตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART...

เคทีซี ชิลิโต้ เม็กซิกัน กริลล์ ฟาร์ม แฟคทอรี่ ให้สมาชิกสแกน QR Pay รับสิทธิพิเศษผ่านแอป KTC Mobile

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า และ เคทีซี มาสเตอร์การ์ด ที่ใช้จ่ายโดยการสแกน KTC QR Pay ผ่านแอป "KTC Mobile" ตั้งแต่ 300...

ภาพข่าว: SONIC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์ แบบครบวงจร ระดับภูมิภาค คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ในเครือ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต โชว์ผลงาน Q1-Q3 ปี 61 โต 16% ก้าวสู่ 70 ปีแห่งรัก ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก สร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างการเติบโตโดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (New Business Premium) เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมก้าวสู่ "70 ปีแห่งรัก" ในปี 2562...

Related Topics