5 บลจ. คว้า 7 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 2012

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday March 16, 2012 08:34
กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--ตลท.
5 บลจ. คว้า 7 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 2012จากเวที Morningstar Fund Awards Thailand – Money & Wealth Fund Awards

มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช (ประเทศไทย) จับมือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ นิตยสาร Money & Wealth จัดงานมอบรางวัลแก่ 7 กองทุนยอดเยี่ยมปี 2012 โดย บลจ.กรุงศรี ยังมาแรงคว้า 3 รางวัลกองทุนหุ้นยอดเยี่ยม ขณะที่ บลจ.เอ็มเอฟซี, บลจ.กสิกรไทย, บลจ.ทหารไทย และ บลจ.ธนชาต คว้าไปรายละ 1 รางวัล

นายพีร์ ยงวณิชย์, CFA กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการจัดงาน “Morningstar Fund Awards Thailand 2012” และ “Money & Wealth LTF/RMF Fund Awards 2012” ว่าเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้ รางวัล Morningstar Fund Awards Thailand 2012 ยังคงพิจารณาให้รางวัลแก่ 4 กลุ่ม ทั้งกองทุนตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่กองทุนที่มีคุณค่า ประสบความสำเร็จ และมีผลการดำเนินงานโดดเด่นในแต่ละประเภทตลอดปีที่ผ่านมาและในอดีต

สำหรับผลการพิจารณารางวัลในกลุ่มของ Morningstar Fund Awards Thailand 2012 ตกเป็นของ บลจ.กรุงศรี 2 รางวัล นั่นคือ รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนหุ้นขนาดเล็กถึงปานกลาง ( Equity General) ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (Krungsri Dividend Stock Fund) โดย บลจ.กรุงศรี และรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap) ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค (Krungsri Dynamic Fund) โดยบลจ.กรุงศรี เช่นเดียวกัน

ส่วนรางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาว (Mid/Long Term Bond) ตกเป็นของ กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารหนี้ (The Ruang Khao Fixed-Income Class) โดย บลจ.กสิกรไทย ขณะที่ รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond) ปรากฎว่า กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (MFC Smart Fixed Income Fund) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี คว้ารางวัลนี้ไปครอง

สำหรับรางวัลจากกลุ่ม Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 นายธีระ ภู่ตระกูล ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ที่ปรึกษานิตยสาร Money and Wealth กล่าวว่ายังคงแบ่งการพิจารณาเป็น 3 รางวัลใหญ่ โดยมุ่งไปที่การเชิดชูเกียรติแก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักลงทุนไทย โดยคณะกรรมการพิจารณาจากนิตยสาร Money & Wealth ยังคงมุ่งสนับสนุนกองทุนที่มีผลดำเนินงานโดดเด่น มีคุณภาพ ซึ่งเชื่อว่าจะมีส่วนในการกระตุ้นเตือนให้ผู้ลงทุนพิจารณาลงทุนโดยให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานกองทุนมากกว่าโปรโมชั่นของแถมอีกด้วย

สำหรับ LTF/RMF ยอดเยี่ยมในปีนี้พบว่า รางวัล Money & Wealth LTF Fund Awards 2012 (กองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยมปี 2012) ตกเป็นของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (Krungsri Dividend Stock LTF) โดย บลจ.กรุงศรี ซึ่งได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภทดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ขณะที่ รางวัล Money & Wealth RMF – Equity Fund Awards 2012 (กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2012 ได้แก่ กองทุนเปิดJumbo 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (JUMBO 25 Retirement Mutual Fund) โดย บลจ.ทหารไทย และรางวัล Money & Wealth RMF - Fixed Income Fund Awards 2012 :: กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ประเภทตราสารหนี้) ยอดเยี่ยมปี 2012 ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Nasset General Fixed Income RMF) โดย บลจ.ธนชาต

นายธีระกล่าวถึงเกณฑ์การตัดสินว่า รางวัลดังกล่าวได้พิจารณาผลการดำเนินงานที่ดีในด้านของผลตอบแทนที่ปรับเรื่องความเสี่ยง (Risk Adjusted Return Record) และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Total Expense Ratio) รวมทั้งอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ในพอร์ตลงทุน (Portfolio Turnover) เข้ามาประกอบในปีนี้

“การมอบรางวัลประเภท LTF/RMF นับเป็นการสนับสนุนนโยบายการออมการลงทุนระยะยาวโดยผ่านกองทุนทั้ง 2 ประเภทซึ่งให้สิทธิในการลดหย่อนภาษี และได้รับความสนใจจากผู้ออมผู้ลงทุนอย่างมาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม LTF/RMF ในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีรวม 246,888.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48,317.57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 24.33% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (แยกเป็น LTF 149,750.82 ล้านบาท และ RMF 97,138.16 ล้านบาท) ถือว่าเป็นกองทุนที่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้ง และผู้ออมผู้ลงทุนให้ความสนใจจนมีมูลค่าทรัพย์สินที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายธีระกล่าว

ภายหลังการประกาศรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 2012 ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การออกบูธจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนและโบรกเกอร์รวม 17 แห่ง เพื่อให้ข้อมูลและนำเสนอกองทุนแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ นิตยสาร Money & Wealth ยังได้จัดสัมนาในหัวข้อ “เจาะเทรนด์ลงทุน คัดกองทุนเด่นรับปีมังกรทอง 2012” ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

โดยสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้บริหารกองทุนยอดเยี่ยมในทุกประเภทรางวัล ประกอบด้วย คุณฉัตรรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.กรุงศรี, คุณบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.ธนชาต, คุณประเสริฐ ขนบธรรมชัย รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย, คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการลงทุน บลจ.ทหารไทย และ คุณพัณณรัชต์ บรรพโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน บลจ.เอ็มเอฟซี โดยทุกท่านร่วมให้ข้อมูลอภิปรายบนเวทีและแนะแนวการปรับพอร์ตลงทุนรับปี 2012 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: จิราพร เพ็งจันทร์ (จิ) โทร.02 – 229 - 2000 ต่อ 3420
Email: jirapornpe@set.or.th ; M&W@set.or.th

Latest Press Release

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในรายชื่อของ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลเบาะแสจากผู้ลงทุนว่า เว็บไซต์ชื่อ...

ทรูมันนี่จัดเต็ม ออกแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน สแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืน 5 บาทต่อครั้ง

ทรูมันนี่ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท เอาใจสายกิน ช้อป ปล่อยแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน เพียงสแกนจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทขั้นต่ำ 30 บาท ในร้านค้าที่ร่วมรายการ รับเงินคืนทันที 5 บาทต่อครั้ง ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นไปอย่างง่ายดาย...

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ #A-/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT) ที่ 'A-' พร้อมกับประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ที่ 'AAA (tha)'...

ภาพข่าว: ธ.ไทยเครดิต ฯ จัดงาน Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner แทนคำขอบคุณลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเชิญอาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา มาให้คำชี้แนะศาสตร์เสริมโชคด้านธุรกิจ ในงาน "Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner"...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 21 กันยายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 21 กันยายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,206.30-1,211.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 18,600 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 บาทจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 18,500 บาทต่อบาททองคำ...

Related Topics