5 บลจ. คว้า 7 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 2012

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday March 16, 2012 08:34
กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--ตลท.
5 บลจ. คว้า 7 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 2012จากเวที Morningstar Fund Awards Thailand – Money & Wealth Fund Awards

มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช (ประเทศไทย) จับมือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ นิตยสาร Money & Wealth จัดงานมอบรางวัลแก่ 7 กองทุนยอดเยี่ยมปี 2012 โดย บลจ.กรุงศรี ยังมาแรงคว้า 3 รางวัลกองทุนหุ้นยอดเยี่ยม ขณะที่ บลจ.เอ็มเอฟซี, บลจ.กสิกรไทย, บลจ.ทหารไทย และ บลจ.ธนชาต คว้าไปรายละ 1 รางวัล

นายพีร์ ยงวณิชย์, CFA กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการจัดงาน “Morningstar Fund Awards Thailand 2012” และ “Money & Wealth LTF/RMF Fund Awards 2012” ว่าเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้ รางวัล Morningstar Fund Awards Thailand 2012 ยังคงพิจารณาให้รางวัลแก่ 4 กลุ่ม ทั้งกองทุนตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่กองทุนที่มีคุณค่า ประสบความสำเร็จ และมีผลการดำเนินงานโดดเด่นในแต่ละประเภทตลอดปีที่ผ่านมาและในอดีต

สำหรับผลการพิจารณารางวัลในกลุ่มของ Morningstar Fund Awards Thailand 2012 ตกเป็นของ บลจ.กรุงศรี 2 รางวัล นั่นคือ รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนหุ้นขนาดเล็กถึงปานกลาง ( Equity General) ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (Krungsri Dividend Stock Fund) โดย บลจ.กรุงศรี และรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap) ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค (Krungsri Dynamic Fund) โดยบลจ.กรุงศรี เช่นเดียวกัน

ส่วนรางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาว (Mid/Long Term Bond) ตกเป็นของ กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารหนี้ (The Ruang Khao Fixed-Income Class) โดย บลจ.กสิกรไทย ขณะที่ รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond) ปรากฎว่า กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (MFC Smart Fixed Income Fund) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี คว้ารางวัลนี้ไปครอง

สำหรับรางวัลจากกลุ่ม Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 นายธีระ ภู่ตระกูล ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ที่ปรึกษานิตยสาร Money and Wealth กล่าวว่ายังคงแบ่งการพิจารณาเป็น 3 รางวัลใหญ่ โดยมุ่งไปที่การเชิดชูเกียรติแก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักลงทุนไทย โดยคณะกรรมการพิจารณาจากนิตยสาร Money & Wealth ยังคงมุ่งสนับสนุนกองทุนที่มีผลดำเนินงานโดดเด่น มีคุณภาพ ซึ่งเชื่อว่าจะมีส่วนในการกระตุ้นเตือนให้ผู้ลงทุนพิจารณาลงทุนโดยให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานกองทุนมากกว่าโปรโมชั่นของแถมอีกด้วย

สำหรับ LTF/RMF ยอดเยี่ยมในปีนี้พบว่า รางวัล Money & Wealth LTF Fund Awards 2012 (กองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยมปี 2012) ตกเป็นของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (Krungsri Dividend Stock LTF) โดย บลจ.กรุงศรี ซึ่งได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภทดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ขณะที่ รางวัล Money & Wealth RMF – Equity Fund Awards 2012 (กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2012 ได้แก่ กองทุนเปิดJumbo 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (JUMBO 25 Retirement Mutual Fund) โดย บลจ.ทหารไทย และรางวัล Money & Wealth RMF - Fixed Income Fund Awards 2012 :: กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ประเภทตราสารหนี้) ยอดเยี่ยมปี 2012 ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Nasset General Fixed Income RMF) โดย บลจ.ธนชาต

นายธีระกล่าวถึงเกณฑ์การตัดสินว่า รางวัลดังกล่าวได้พิจารณาผลการดำเนินงานที่ดีในด้านของผลตอบแทนที่ปรับเรื่องความเสี่ยง (Risk Adjusted Return Record) และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Total Expense Ratio) รวมทั้งอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ในพอร์ตลงทุน (Portfolio Turnover) เข้ามาประกอบในปีนี้

“การมอบรางวัลประเภท LTF/RMF นับเป็นการสนับสนุนนโยบายการออมการลงทุนระยะยาวโดยผ่านกองทุนทั้ง 2 ประเภทซึ่งให้สิทธิในการลดหย่อนภาษี และได้รับความสนใจจากผู้ออมผู้ลงทุนอย่างมาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม LTF/RMF ในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีรวม 246,888.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48,317.57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 24.33% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (แยกเป็น LTF 149,750.82 ล้านบาท และ RMF 97,138.16 ล้านบาท) ถือว่าเป็นกองทุนที่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้ง และผู้ออมผู้ลงทุนให้ความสนใจจนมีมูลค่าทรัพย์สินที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายธีระกล่าว

ภายหลังการประกาศรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 2012 ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การออกบูธจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนและโบรกเกอร์รวม 17 แห่ง เพื่อให้ข้อมูลและนำเสนอกองทุนแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ นิตยสาร Money & Wealth ยังได้จัดสัมนาในหัวข้อ “เจาะเทรนด์ลงทุน คัดกองทุนเด่นรับปีมังกรทอง 2012” ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

โดยสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้บริหารกองทุนยอดเยี่ยมในทุกประเภทรางวัล ประกอบด้วย คุณฉัตรรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.กรุงศรี, คุณบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.ธนชาต, คุณประเสริฐ ขนบธรรมชัย รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย, คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการลงทุน บลจ.ทหารไทย และ คุณพัณณรัชต์ บรรพโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน บลจ.เอ็มเอฟซี โดยทุกท่านร่วมให้ข้อมูลอภิปรายบนเวทีและแนะแนวการปรับพอร์ตลงทุนรับปี 2012 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: จิราพร เพ็งจันทร์ (จิ) โทร.02 – 229 - 2000 ต่อ 3420
Email: jirapornpe@set.or.th ; M&W@set.or.th

Latest Press Release

ซีพีเอฟรายงานยอดขายปี 61 จำนวน 541,937 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8 จากปีก่อน สัดส่วนยอดขายกิจการต่างประเทศร้อยละ 67 หนุนการเติบโตต่อเนื่อง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารมีการลงทุนใน 17 ประเทศทั่วโลก รายงานผลการดำเนินงานปี 2561 ด้วยยอดขายจำนวน 541,937 ล้านบาท คิดเป็นรายได้จากกิจการในประเทศร้อยละ 33...

EARTHแจงไม่ได้โอนเงินจากไทยไปยังบริษัทลูกที่จีน เผยมีมติยกเลิกโอนเงินออกไปจีน ตั้งแต่ 19 ธ.ค.61 ระบุได้แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วและไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ

นางสาวภารดี เตียววณิชกุล กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เปิดเผยว่า ตามที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งได้ลงข่าวในหัวข้อ "กรุงไทยยื่นคำร้องศาลขอให้ธนชาตส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากเอิร์ธ 800 ล. หลังรู้ข่าวเตรียมโอนไปจีน" เมื่อวันที่ 19...

มือใหม่ อยากออมหุ้น DCA ต้องงานนี้ เทศกาลลงทุน #investnow2019 23-24 ก.พ. นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนผู้ลงทุนมือใหม่ที่อยากออมหุ้นร่วม เทศกาลลงทุน #investnow2019 ฟรีสัมมนาและเวิร์กชอป เช้า: GURU TALK "ออมหุ้นล้านแรกได้ไว ล้านต่อไปยิ่งเร็ว" โดย จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (หนุ่ม The Money Coach) และ "เทคนิคหาหุ้นเด็ด...

ซีพีเอฟรายงานยอดขายปี 61 จำนวน 541,937 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8 จากปีก่อน สัดส่วนยอดขายกิจการต่างประเทศร้อยละ 67 หนุนการเติบโตต่อเนื่อง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารมีการลงทุนใน 17 ประเทศทั่วโลก รายงานผลการดำเนินงานปี 2561 ด้วยยอดขายจำนวน 541,937 ล้านบาท และกำไรสุทธิของบริษัทจำนวน 15,531 ล้านบาท นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์...

CRDจ่ายปันผล0.03บ./หุ้น- โชว์งานในมือ 997 ล้านบาท

บมจ.เชียงใหม่ริมดอย บอร์ดอนุมัติปันผล 0.03 บาท/หุ้น ส่วนงบปี 2561 รายได้ 1,251 ล้านบาท กำไร 30 ล้านบาท และไตรมาส 4 รายได้ 296.2 ล้านบาท กำไร 6.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเหตุรับรู้งานต่อเนื่องน้อยลงจากการส่งมอบงาน ผู้บริหารย้ำปีนี้เดินหน้าลุยตามแผนประมูลงาน...

Related Topics