AJD ตอบแทนผถห.ไฟเขียวแจกวอแรนต์ฟรี สัดส่วน 4:1 พร้อมประกาศยกเลิกแล้วมติขอออก PP

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday December 1, 2014 14:29
กรุงเทพฯ--1 ธ.ค.--IR network

บมจ.คราวน์ เทค แอดวานซ์ หรือ AJD ประกาศยกเลิกแล้ว!!! มติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ PP ตอนนี้เหลือเพียงการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ยืนเคียงข้างกันมานาน ด้วยการคลอดมติ จัดสรรวอแรนต์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 วอแรนต์ฟรี

ดร.อมร มีมะโน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ AJD เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผานมา ได้มีมติยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2557 ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

ขณะเดียวกัน ได้แก้ไขรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 2 (AJD-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 750,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับ 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย พร้อมอนุมัติการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (AJD-W1) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 2 (AJD-W2) โดยเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิของ AJD-W1 เป็น 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1.2342 หุ้น และเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิเป็น 1.6205 บาทต่อหุ้น และมีหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 950,000,024 หุ้น

พร้อมกันนี้ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 95,000,002.40 บาท จากเดิม 374,999,997.60 บาท เป็น 470,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 950,000,024 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 (AJD-W2) และการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (AJD-W1)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2558 (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน วันที่ 9 ธันวาคม 2557 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 มกราคม 2558


Latest Press Release

odini (โอดีนี่) เผยเคล็ดลับ ลงทุนง่าย ได้ทุกคน เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ในงาน SET in the city

ชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด จะมาแนะนำวิธีการลงทุนที่สะดวก เชื่อถือได้ ให้ผลตอบแทนน่าพอใจ โดยไม่ต้องใช้เวลา หรือเม็ดเงินมหาศาลให้กังวลใจ ในหัวข้อ "odini...

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (DBSV) ร่วมงาน SET in the city 2018

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (DBSV) ร่วมงาน SET in the city 2018 พร้อมให้บริการเปิดบัญชีหุ้นอนุพันธ์ และกองทุน รับของรางวัลพรีเมียมมากกว่า 500 บาท และขอเรียนเชิญนักลงทุนเข้าฟังสัมมนา ในวันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 2561 เวลา 16.00 - 17.30 น. หัวข้อ "ชีวิตมั่นคง ลงทุนกับ...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,200.10-1,204.58 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 18,800 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาทรงตัวจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 18,800 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนาพิเศษ เปิดมุมมอง กรองประเด็นสำคัญ TFRS for PAEs 29 พ.ย. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้สนใจ ร่วมสัมมนาพิเศษ "เปิดมุมมอง กรองประเด็นสำคัญ TFRS for PAEs" หลักการสำคัญของกิจการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้บริหารบริษัท...

ชวนสร้างผลลัพธ์ที่ดีแก่สังคมใน SET in the City 2018

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนสร้างผลลัพธ์ที่ดีแก่สังคมกับ 6 ธุรกิจเพื่อสังคม ที่บูธ "Happy Citizen Space พื้นที่สร้างความสุขและคุณภาพชีวิต" (A34) ในมหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City 2018 เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีแก่สังคม พบ 4...

Related Topics