กสิกรไทยชี้แจงเรื่องการปล่อยสินเชื่อโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday December 4, 2014 16:33
กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--ธนาคารกสิกรไทย

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า ธนาคารกสิกรไทยได้ปล่อยสินเชื่อให้บริษัท Wind Energy Holding (WEH) เพื่อทำโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนั้น ธนาคารขอชี้แจงว่าธนาคารไม่ได้มีการให้สินเชื่อกับบริษัทหรือบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามที่เป็นข่าว อย่างไรก็ดี ธนาคารได้ร่วมสนับสนุนสินเชื่อในบริษัทสองบริษัทที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท WEH กับบริษัทในธุรกิจผลิตไฟฟ้าชั้นนำที่เป็นมืออาชีพและมีความชำนาญในด้านนี้เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เรียบร้อยแล้ว โดยในการให้สินเชื่อดังกล่าว ธนาคารมีการพิจารณาความเหมาะสมของเงินให้สินเชื่อตามมูลค่าการลงทุน ซึ่งปริมาณสินเชื่อก็ไม่มากตามที่เป็นข่าว และผู้ร่วมลงทุนของบริษัทที่ธนาคารให้สินเชื่อส่งผู้บริหารที่มีความชำนาญร่วมเป็นกรรมการ ตลอดจนมีกลไกในการดูแลความโปร่งใส และการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่แล้ว

โครงการของทั้งสองบริษัทที่ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้ กฟผ. ตั้งแต่ปี 2555 และ 2556 ตามลำดับ สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและที่ผ่านมาก็สามารถผ่อนชำระเงินกู้ได้ตรงตามเงื่อนไขตั้งแต่ดำเนินการ โดยไม่ต้องพึ่งพิงทางการเงินจากผู้ถือหุ้น ทั้งสองบริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และชำระหนี้ยังอยู่ในกรอบที่กำหนดตามสัญญาสินเชื่อ ทั้งนี้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมไม่มีความซับซ้อนเชิงเทคนิคในการดำเนินการ ดังนั้นปัญหาของผู้ถือหุ้นจึงไม่น่าจะกระทบต่อกิจการของบริษัทที่ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแต่อย่างใด


Latest Press Release

ภาพข่าว: การประชุมชี้แจง การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง "การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง" ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มาเข้าร่วม 214 แห่ง...

กรุงไทยชี้แจงการเป็นกรรมการเอิร์ธ

ตามที่ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ มีมติการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ที่ประสงค์จะเรียนเชิญให้ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยมาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตัวแทนผู้บริหารแผนซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นผู้เสนอ คือ นายนพรัตน์ อาจคงหาญ...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,217.70-1,223.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,050 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,000 บาทต่อบาททองคำ...

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) จัดงาน KKP Press Party 2018 ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ขอเชิญร่วมงาน KKP Press Party 2018 "ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ (โดยเรือ CHAO PHRAYA PRINCESS 1 จาก River City สี่พระยา เวลา 17.00 น.) ทีมผู้บริหาร KKP (ธนาคารเกียรตินาคิน บล.ภัทร...

บลจ.ภัทร ส่งหมัดเด็ดช่วยบริหารภาษีท้ายปี ออก 3 กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเสนอขาย 19 พ.ย. 7 ธ.ค. 61

บลจ.ภัทร ขยายนโยบายการลงทุนของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน พร้อมออก 3 กองทุนเด่น เป็นทางเลือกการลงทุนพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีในโค้งสุดท้ายของปี เสนอขาย IPO ในวันที่ 19 พ.ย.-7 ธ.ค. นี้...

Related Topics