กสิกรไทย จับมือ 3 พันธมิตรออกโปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย สำหรับโครงการ Solar Project

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday December 8, 2014 17:00
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--ธนาคารกสิกรไทย

กสิกรไทย จับมือพันธมิตรที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการจัดการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโครงการสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย หนุนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อโครงการฯ ประมาณ 3,000 ล้านบาท

นายพจนารถ แสงพฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับบริษัท โซลเวนเทีย โซลาร์ จำกัด บริษัท อิงลี่ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (สิงคโปร์) จำกัด บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก นำมาพัฒนาเป็น New Financial Model โดยออกโปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย (K-Energy Saving Guarantee Program) สำหรับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการในรูปของสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 12 ปี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการติดตั้งแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานหรืออาคารสำนักงานรวมถึงให้คำปรึกษาและการติดตั้ง และสนับสนุนนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนด้วยระบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

นายพจนารถ กล่าวเพิ่มเติมว่า โปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อใช้ในธุรกิจ ซึ่งจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามโครงการของภาครัฐได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกให้คำปรึกษาและบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างครบวงจร เพื่อรับประกันผลการผลิตไฟฟ้าและผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน ทั้งนี้ บริษัท โซลเวนเทียโซลาร์ มีการรับประกันพลังงานที่ผลิตได้ในแต่ละปีตามอัตราส่วนที่มีการตกลงไว้ ทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจในโครงการ โดยธนาคารตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทยในโครงการดังกล่าวประมาณ 3,000 ล้านบาท

ปัจจุบันธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ สำหรับ Solar Project ภายใต้ โปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย ซึ่งตอบโจทย์สำหรับลูกค้า SME และ Corporate ที่สนใจลงทุนโครงการฯ โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อขอสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย ผ่านเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Biz Contact Center 02-888 8822

ด้านนายเจสัส วาซเกว เกอร์เรโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลเวนเทีย โซลาร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท โซลเวนเทีย จะให้บริการในด้านการให้คำปรึกษาและข้อมูลแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการการจัดการพลังงาน ภายใต้โครงการดังกล่าวในด้านการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ของบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของ บริษัท อิงลี่ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (สิงคโปร์) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการร่วมมือกันพัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนของการลงทุนด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพส่วนการดำเนินงานด้านระบบปฏิบัติการ เช่น การตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานที่นำเสนอแผนอนุรักษ์พลังงาน ทางโซลเวนเทียได้มีการออกแบบระบบและการตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพและชัดเจน ทำให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทยมั่นใจได้ว่า จะสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ปริมาณสูงสุดเท่ากับจำนวนกำลังการผลิตที่ผู้ประกอบการได้ตกลงกับการไฟฟ้าไว้

ในส่วนของการรับประกันผลผลิตไฟฟ้า ทางบริษัทมีการรับประกันพลังงานที่ผลิตได้ในแต่ละปี ตามอัตราส่วนที่มีการตกลงไว้ในสัญญาระหว่างผู้ประกอบการและ EPC (Engineering Procurement and Construction) หากผลผลิตที่ได้ไม่ถึงตามกำหนด ทางบริษัทจะทำการจ่ายค่าชดเชยส่วนต่างให้ตามอัตราที่ผู้ประกอบการตกลงขายไฟให้กับการไฟฟ้าเพื่อเป็นการการันตีอัตราการคืนทุน ให้มั่นใจว่าการลงทุนจะให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อธุรกิจที่ได้จากการลงทุนในโครงการดังกล่าว

นายปีเตอร์ จี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและบริการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (เอเชีย-แปซิฟิก)บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดเปิดเผยว่า บริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ที่มีคุณภาพสูงให้แก่บริษัท โซลเวนเทีย รวมถึงการฝึกอบรมด้านเทคนิค ด้านการติดตั้ง การบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ และการรับประกันคุณภาพที่มีสิทธิพิเศษสำหรับโครงการจัดการพลังงานในครั้งนี้

นางสาวแองจี คอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิงลี่ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (สิงคโปร์) จำกัดเปิดเผยว่า บริษัท อิงลี่ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ หรือ อิงลี่โซลาร์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านกำลังการผลิต การจัดส่งสินค้า และกระบวนการผลิต โดยบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพสูงให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่และเปลี่ยนแปลงแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทดแทนในกรณีมีข้อผิดพลาด ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีบริษัทในเครือและสาขากว่า 30 แห่ง และจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่ลูกค้าทั่วโลกแล้วกว่า 10,000 เมกะวัตต์ ผู้ประกอบการสามารถมั่นใจได้ว่าโครงการในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการพลังงานของประเทศไทย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงจะได้รับการบริการด้านการรับประกัน และสิทธิพิเศษด้านบริการหลังการขายอีกด้วย


Latest Press Release

FSS เปิดตัวโซลูชั่นพิสูจน์ตัวตน Secure3D ยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมดิจิทัล

FSS (Financial Software and Systems) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการชำระเงินระดับโลก เปิดตัว "FSS Secure3D" โซลูชั่นพิสูจน์ตัวตนรุ่นใหม่ที่ใช้โปรโตคอล EMVCo 3DS 2.0 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ธนาคารทุกแห่งในทุกภูมิภาคทั่วโลกต้องใช้ 3DS2.0 ภายในปี 2562-2563...

บลจ.กสิกรไทย เปย์ปันผล 4 กองอสังหาฯ กว่า 160 ล้านบาท ลูกค้ารอรับพร้อมกัน 22 มี.ค.นี้

นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายปันผลกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ในอัตรา 0.1950 บาทต่อหน่วย สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1...

กรุงศรี ออโต้ เร่งเครื่องแรง บุกงานมอเตอร์โชว์ 2019 ชูบริการอนุมัติไว 15 นาที พร้อมข้อเสนอโดนใจ

บรรยายภาพ - นางกฤติยา ศรีสนิท (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และนายพรเทพ ถิรสุนทรากุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) "กรุงศรี ออโต้"...

AECS นับถอยหลังเลือกตั้งหนุนดัชนี คัดหุ้นเด่นอานิสงส์เลือกตั้ง BJC-CPALL- AAV- AOT- TKS- BEC-VGI

บล.เออีซี จับตาเลือกตั้งหนุนดัชนี จากความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้น แม้ปัจจัยต่างประเทศกดดันอยู่บ้าง อาทิ การเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนต้นเม.ย.นี้ รวมทั้งการ Brexit หลังรัฐสภาอังกฤษมีมติเลื่อนกำหนด Brexit จากวันที่ 29 มี.ค. ออกไปอีก 3...

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. 20 มี.ค. 62

กรมบัญชีกลางเร่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และธนาคารต่าง ๆ เพื่อเตรียมจ่ายเงินค่าป่วยการที่ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทต่อคน ให้กับอาสาสมัคร อสม. พร้อมจ่าย 20 มี.ค. 62 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า...

Related Topics