กสิกรไทย จับมือ 3 พันธมิตรออกโปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย สำหรับโครงการ Solar Project

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday December 8, 2014 17:00
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--ธนาคารกสิกรไทย

กสิกรไทย จับมือพันธมิตรที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการจัดการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโครงการสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย หนุนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อโครงการฯ ประมาณ 3,000 ล้านบาท

นายพจนารถ แสงพฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับบริษัท โซลเวนเทีย โซลาร์ จำกัด บริษัท อิงลี่ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (สิงคโปร์) จำกัด บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก นำมาพัฒนาเป็น New Financial Model โดยออกโปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย (K-Energy Saving Guarantee Program) สำหรับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการในรูปของสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 12 ปี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการติดตั้งแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานหรืออาคารสำนักงานรวมถึงให้คำปรึกษาและการติดตั้ง และสนับสนุนนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนด้วยระบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

นายพจนารถ กล่าวเพิ่มเติมว่า โปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อใช้ในธุรกิจ ซึ่งจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือสามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามโครงการของภาครัฐได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกให้คำปรึกษาและบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างครบวงจร เพื่อรับประกันผลการผลิตไฟฟ้าและผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน ทั้งนี้ บริษัท โซลเวนเทียโซลาร์ มีการรับประกันพลังงานที่ผลิตได้ในแต่ละปีตามอัตราส่วนที่มีการตกลงไว้ ทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจในโครงการ โดยธนาคารตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทยในโครงการดังกล่าวประมาณ 3,000 ล้านบาท

ปัจจุบันธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ สำหรับ Solar Project ภายใต้ โปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย ซึ่งตอบโจทย์สำหรับลูกค้า SME และ Corporate ที่สนใจลงทุนโครงการฯ โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อขอสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย ผ่านเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Biz Contact Center 02-888 8822

ด้านนายเจสัส วาซเกว เกอร์เรโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลเวนเทีย โซลาร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท โซลเวนเทีย จะให้บริการในด้านการให้คำปรึกษาและข้อมูลแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการการจัดการพลังงาน ภายใต้โครงการดังกล่าวในด้านการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ของบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของ บริษัท อิงลี่ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (สิงคโปร์) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการร่วมมือกันพัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนของการลงทุนด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพส่วนการดำเนินงานด้านระบบปฏิบัติการ เช่น การตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานที่นำเสนอแผนอนุรักษ์พลังงาน ทางโซลเวนเทียได้มีการออกแบบระบบและการตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพและชัดเจน ทำให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทยมั่นใจได้ว่า จะสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ปริมาณสูงสุดเท่ากับจำนวนกำลังการผลิตที่ผู้ประกอบการได้ตกลงกับการไฟฟ้าไว้

ในส่วนของการรับประกันผลผลิตไฟฟ้า ทางบริษัทมีการรับประกันพลังงานที่ผลิตได้ในแต่ละปี ตามอัตราส่วนที่มีการตกลงไว้ในสัญญาระหว่างผู้ประกอบการและ EPC (Engineering Procurement and Construction) หากผลผลิตที่ได้ไม่ถึงตามกำหนด ทางบริษัทจะทำการจ่ายค่าชดเชยส่วนต่างให้ตามอัตราที่ผู้ประกอบการตกลงขายไฟให้กับการไฟฟ้าเพื่อเป็นการการันตีอัตราการคืนทุน ให้มั่นใจว่าการลงทุนจะให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อธุรกิจที่ได้จากการลงทุนในโครงการดังกล่าว

นายปีเตอร์ จี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและบริการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (เอเชีย-แปซิฟิก)บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดเปิดเผยว่า บริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ที่มีคุณภาพสูงให้แก่บริษัท โซลเวนเทีย รวมถึงการฝึกอบรมด้านเทคนิค ด้านการติดตั้ง การบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ และการรับประกันคุณภาพที่มีสิทธิพิเศษสำหรับโครงการจัดการพลังงานในครั้งนี้

นางสาวแองจี คอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิงลี่ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (สิงคโปร์) จำกัดเปิดเผยว่า บริษัท อิงลี่ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ หรือ อิงลี่โซลาร์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านกำลังการผลิต การจัดส่งสินค้า และกระบวนการผลิต โดยบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพสูงให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่และเปลี่ยนแปลงแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทดแทนในกรณีมีข้อผิดพลาด ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีบริษัทในเครือและสาขากว่า 30 แห่ง และจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่ลูกค้าทั่วโลกแล้วกว่า 10,000 เมกะวัตต์ ผู้ประกอบการสามารถมั่นใจได้ว่าโครงการในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการพลังงานของประเทศไทย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงจะได้รับการบริการด้านการรับประกัน และสิทธิพิเศษด้านบริการหลังการขายอีกด้วย


Latest Press Release

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในรายชื่อของ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลเบาะแสจากผู้ลงทุนว่า เว็บไซต์ชื่อ...

ทรูมันนี่จัดเต็ม ออกแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน สแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืน 5 บาทต่อครั้ง

ทรูมันนี่ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท เอาใจสายกิน ช้อป ปล่อยแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน เพียงสแกนจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทขั้นต่ำ 30 บาท ในร้านค้าที่ร่วมรายการ รับเงินคืนทันที 5 บาทต่อครั้ง ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นไปอย่างง่ายดาย...

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ #A-/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT) ที่ 'A-' พร้อมกับประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ที่ 'AAA (tha)'...

ภาพข่าว: ธ.ไทยเครดิต ฯ จัดงาน Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner แทนคำขอบคุณลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเชิญอาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา มาให้คำชี้แนะศาสตร์เสริมโชคด้านธุรกิจ ในงาน "Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner"...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 21 กันยายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 21 กันยายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,206.30-1,211.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 18,600 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 บาทจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 18,500 บาทต่อบาททองคำ...

Related Topics