บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB) เริ่มซื้อขายใน ตลท. 17 ก.พ. นี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday February 16, 2015 14:13
กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB) ผู้ให้บริการ และรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) พร้อมซื้อขายใน ตลท. 17 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,990 ล้านบาท

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน ตลท. ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โดย PLANB ดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า และสื่อโฆษณากลางแจ้ง ครอบคลุมพื้นที่ที่สำคัญทั่วกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ ด้วยนวัตกรรมสื่อโฆษณาที่ทันสมัย และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทำให้สื่อโฆษณาของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLANB มีทุนชำระแล้ว 349.50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 2,597.40 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 897.60 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) 874.20 ล้านหุ้น และต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ 23.40 ล้านหุ้น ในราคาเดียวกันที่หุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 มีมูลค่าระดมทุน 1,795.22 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB) เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนใน ตลท. ครั้งนี้จะช่วยเสริมให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการนำเสนอนวัตกรรมสื่อที่ทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดจนเพิ่มปริมาณสื่อให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยจะนำเงินที่ได้ไปขยายสื่อโฆษณาที่เป็นนวัตกรรมใหม่หลายประเภท ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และนำไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนและขยายธุรกิจในอนาคต เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป

PLANB มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประกอบด้วย นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ นางสาวอภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต และบริษัทในกลุ่ม ถือหุ้นรวม 51% พีที อีลัง มาโคตา เทคโนโลยี ทีบีเค ถือหุ้น 11.3% และ กลุ่มนายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ถือหุ้น 11.4% ทั้งนี้ การกำหนดราคา IPO ทำโดยวิธี book building ที่ช่วงราคา 1.8 – 2.0 บาทต่อหุ้น และได้กำหนดราคาเสนอขายที่ 2.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio ) 37.12 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) หารด้วยจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.05 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.planbmedia.co.th และที่เว็บไซต์ www.set.or.th

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร กนกวรรณ เข็มมาลัย 0 2229 2048 / อารดา กุลตวนิช 0 2229 2796 / อรสิริ บุญแต้ม 0 2229 2799


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาห้องสมุด

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2561 ส่งเสริม 4 ต้นแบบคนดีสาขาการพัฒนาห้องสมุด ได้แก่ นางทิพย์วรรณ...

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2561 ส่งเสริม 4 ต้นแบบคนดี สาขาการพัฒนาห้องสมุด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ต่อเนื่องกว่า 12 ปี ส่งเสริมต้นแบบคนดี ประเดิมมอบรางวัล 4 ผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2561 ได้แก่ นางทิพย์วรรณ คงเนตร ร.ร. วังทองพิทยาคม จ. พิษณุโลก นางพรนิชา ทะยอมใหม่...

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันสกุลเงินบาทของอีซี่บาย ที่ #AA+(tha)

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AA+(tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่จะออกโดย บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) (EB; 'AA+(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ)...

ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ส่ง 3 ดิจิทัลโซลูชันสุดล้ำ เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย ให้เติบโต ได้มากกว่า

ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี เผยทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2562 เน้นตอบโจทย์ รู้จริงแก้ปัญหาหลักของเอสเอ็มอีไทย ทั้งปัญหาเรื่องการจัดการธุรกรรมการเงิน การบริหารจัดการพนักงาน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจได้ทันเวลาที่ต้องการ โดยมีแนวทางการพัฒนา 3...

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ กุมภาพันธ์ พุ่งต่อเนื่อง เกิดจากอุปสงค์ในประเทศ และโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ, กังวลเงินบาทผันผวน - ส่งออกชะลอตัว

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1,162 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง...

Related Topics