บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB) เริ่มซื้อขายใน ตลท. 17 ก.พ. นี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday February 16, 2015 14:13
กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB) ผู้ให้บริการ และรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) พร้อมซื้อขายใน ตลท. 17 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,990 ล้านบาท

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน ตลท. ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โดย PLANB ดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า และสื่อโฆษณากลางแจ้ง ครอบคลุมพื้นที่ที่สำคัญทั่วกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ ด้วยนวัตกรรมสื่อโฆษณาที่ทันสมัย และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทำให้สื่อโฆษณาของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLANB มีทุนชำระแล้ว 349.50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 2,597.40 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 897.60 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) 874.20 ล้านหุ้น และต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ 23.40 ล้านหุ้น ในราคาเดียวกันที่หุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 มีมูลค่าระดมทุน 1,795.22 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB) เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนใน ตลท. ครั้งนี้จะช่วยเสริมให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการนำเสนอนวัตกรรมสื่อที่ทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดจนเพิ่มปริมาณสื่อให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยจะนำเงินที่ได้ไปขยายสื่อโฆษณาที่เป็นนวัตกรรมใหม่หลายประเภท ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และนำไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนและขยายธุรกิจในอนาคต เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป

PLANB มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประกอบด้วย นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ นางสาวอภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต และบริษัทในกลุ่ม ถือหุ้นรวม 51% พีที อีลัง มาโคตา เทคโนโลยี ทีบีเค ถือหุ้น 11.3% และ กลุ่มนายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ถือหุ้น 11.4% ทั้งนี้ การกำหนดราคา IPO ทำโดยวิธี book building ที่ช่วงราคา 1.8 – 2.0 บาทต่อหุ้น และได้กำหนดราคาเสนอขายที่ 2.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio ) 37.12 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) หารด้วยจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.05 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.planbmedia.co.th และที่เว็บไซต์ www.set.or.th

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร กนกวรรณ เข็มมาลัย 0 2229 2048 / อารดา กุลตวนิช 0 2229 2796 / อรสิริ บุญแต้ม 0 2229 2799


Latest Press Release

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 ธ.ไทยเครดิตฯ เข้าใกล้โค้งสุดท้ายจัดอบรมให้แก่ผู้ค้ารายย่อยใน จ.จันทบุรี และ จ.พิษณุโลก

โครงการ "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายในปีนี้ จัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี และในพื้นที่ภาคกลาง...

Gossip News: WHART เปิดจองหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 3

ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นผันผวน แบบนี้ การลงทุนในกองทรัสต์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และ คุ้มค่า นับว่าเป็นการตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART...

เคทีซี ชิลิโต้ เม็กซิกัน กริลล์ ฟาร์ม แฟคทอรี่ ให้สมาชิกสแกน QR Pay รับสิทธิพิเศษผ่านแอป KTC Mobile

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า และ เคทีซี มาสเตอร์การ์ด ที่ใช้จ่ายโดยการสแกน KTC QR Pay ผ่านแอป "KTC Mobile" ตั้งแต่ 300...

ภาพข่าว: SONIC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์ แบบครบวงจร ระดับภูมิภาค คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ในเครือ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต โชว์ผลงาน Q1-Q3 ปี 61 โต 16% ก้าวสู่ 70 ปีแห่งรัก ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก สร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างการเติบโตโดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (New Business Premium) เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมก้าวสู่ "70 ปีแห่งรัก" ในปี 2562...

Related Topics