ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง 10 องค์กรระดับชาติ มอบรางวัล สุดยอดนวัตกรรมเซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2015 (7 Innovation Awards 2015) หนุนเอสเอ็มอี พัฒนานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday March 12, 2015 10:41
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--CP All

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ 10 องค์กรสำคัญของประเทศ จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมเซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2015 (7 Innovation Awards 2015)” รวมรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท โดยมีศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมเดินหน้าหนุนเอสเอ็มอีพัฒนานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้าน อิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวว่า การจัดประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2015” เป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเกิดขึ้นจาก “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ” โดยซีพี ออลล์จับมือกับ 10 องค์กรระดับประเทศ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย โดยได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกสินค้าและบริการของเอสเอ็มอีที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ คิดค้นนวัตกรรม ทำให้เกิดการต่อยอดหรือสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าที่สูงขึ้น ซึ่งซีพี ออลล์ ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนเอสเอ็มอีที่เป็นนวัตกร โดยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการที่ร่วมโครงการ ได้ทดสอบตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคจริงผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายของเซเว่น อีเลฟเว่น รวมถึงการยกย่องเชิดชูนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงาน ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศในด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ได้มีการจัดงานประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมเซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2015 (7 Innovation Awards 2015)” ณ ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน โดยปีนี้มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 59 ผลงาน ในรอบตัดสินนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 15 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 10 ผลงานและผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมและชุมชน จำนวน 5 ผลงาน ซึ่งการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2015 (7 Innovation Awards 2015)” เป็นอีกหนึ่งในโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ตามนโยบายซีพี ออลล์ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจคือ แป้งผงหอม ศรีจันทร์ โดยบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมและชุมชน คือ อาหารเสริมที่ออกฤทธิ์เป็นยาและวัคซีนสำหรับพืช ออมสิน โดยบริษัท บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด

ภายในงานได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ได้เข้าร่วมชมการสาธิตสินค้านวัตกรรมจากเอสเอ็มอีที่น่าสนใจกว่า 70 บูธ นิทรรศการด้านการพัฒนานวัตกรรม และบริการให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากองค์กรชั้นนำแก่ผู้ประกอบการ พร้อมเสวนาพิเศษ หัวข้อ “การประสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” โดยองค์กรความร่วมมือภายใต้โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ และหัวข้อ “เคล็ดลับความสำเร็จการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ SMEs ไทย” โดย ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2015

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ธนิกานต์ สงฤทธิ์ (เปิ้น) สำนักสื่อสารองค์กร บมจ. ซีพี ออลล์ โทร. 0-2677-1867

Latest Press Release

สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน โดย วตท. รุ่น 27 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการ 20 ปี ปัญหาขยะในประเทศไทยหมดไป ด้วยกลไกตลาดทุน

สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน โดย วตท. รุ่น 27 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วม งานแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการ "20 ปี ปัญหาขยะในประเทศไทยหมดไป ด้วยกลไกตลาดทุน" ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา...

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคาดเศรษฐกิจโลกปี 2562 ยังโตต่อ ชี้ความท้าทายมาเป็นระลอกแต่ยังอยู่ในวิสัย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด คาดเศรษฐกิจโลกปี 2562 ยังเติบโตได้ดีที่ระดับ 3.6% เทียบกับอัตราเติบโต 3.8% ในปี 2561 แม้มีหลายปัจจัยต้านที่ต้องจับตามอง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกล่าวสรุปในงานวิจัยว่า การเติบโตที่ขับเคลื่อนไปด้วยกันทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี 2561...

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา เมื่อความผันผวนคือโอกาส ชนะตลาดด้วย DW24 ภายใต้โครงการ DW24 Academy

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา ภายใต้โครงการ DW24 Academy ในหัวข้อ "เมื่อความผันผวนคือโอกาส ชนะตลาดด้วย DW24" โดยทางทีมงาน DW24 พร้อมกับคุณครูใหญ่ประจำโครงการ คุณเจน (นิติการณ์ วณิชจินดาภัสร์) ได้มาร่วมพูดคุย...

ข่าวซุบซิบ: LH Bank เดินเกมรุกธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance)

ลุยต่อไม่รอใคร...หลังได้แรงหนุนแข็งแกร่งจากผู้ถือหุ้นใหม่ CTBC Bank ธนาคารเอกชนอันดับ 1 ของไต้หวันมาช่วยเสริมทัพรุกธุรกิจใหม่ๆ ทาง LH Bank หรือ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ลั่นกลองรบพร้อมลุยเต็มสูบ ประเดิมเปิดแผนปีหมูด้วยการแถลงข่าว "LH Bank...

ไทยพร้อมเยือนแดนปลาดิบ เตรียมร่วมประชุม G20 เสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ได้รับเชิญจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประธานและเจ้าภาพการจัดงานการประชุมผู้นำ กลุ่ม 20 (G20 Summit Meeting) ประจำปี 2562...

Related Topics