ผู้ลงทุนเฮ! เตรียมรับเงินเข้ากระเป๋า 31 มี.ค นี้ บลจ.กสิกรไทย จ่อคืนกำไรกองทุน WHAPF อีกกว่า 173 ล้านบาท

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday March 12, 2015 14:37
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--บลจ.กสิกรไทย

นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนวันที่ 20 มีนาคม 2558 ในอัตรา 0.1850 บาท ต่อหน่วย โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 31 มีนาคม 2558 มูลค่าการจ่ายเงินปันผลรวม 173.73 ล้านบาท

นายพงศ์พิเชษฐ์กล่าวต่อไปว่า สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน WHAPF ที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2553 เป็นต้นมา ซึ่งหากนับรวมการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ด้วย กองทุน WHAPF มีการจ่ายเงินปันผลแล้ว 16 ครั้ง เป็นอัตรารวมทั้งสิ้น 2.9517 บาทต่อหน่วย โดยสามารถคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 7% ต่อปี อย่างไรก็ตามสำหรับผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมา (1 ส.ค 2557 - 31 ม.ค 2558) กองทุนยังคงมีรายได้อย่างสม่ำเสมอจากค่าเช่าของอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานต่างๆ โดยในปัจจุบันกองทุน WHAPF ถือครองทรัพย์สินในโครงการรวมแล้วทั้งสิ้นจำนวน 17 โครงการ อาทิ โครงการคลังสินค้า Kao 1 , Kao 2 และ Kao 3, โครงการอาคารคลังสินค้า DKSH จำนวน 7 โครงการซึ่งตั้งอยู่ที่บางพลี บางปะอิน และบริเวณถนนบางนา-ตราด ก.ม.20, โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA Mega Logistics Center บนถนนบางนา-ตราด ก.ม.19 และโครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA Mega Logistics Center บริเวณ อ.พานทอง จ.ชลบุรี, โครงการ DSG 1 และ 2 ในเขตประกอบการเหมราช จ.สระบุรี และยังมีโครงการโรงงานอีก 3 โครงการ คือ โครงการโรงงาน Primus และโครงการโรงงาน Ducati 1 และ 2 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ. ระยอง

สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนที่มีผลกระทบต่อกองทุนในปี 2557 ที่ผ่านมา นายพงศ์พิเชษฐ์กล่าวว่า “ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 อุตสาหกรรมคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าในภาพรวม ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง และสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงการไร้ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 - มิถุนายน 2557 ทำให้ตลอดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีการอนุมัติโครงการลงทุนขนาด 200 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบกับการลดลงของยอดขายรถยนต์ภายในประเทศกว่า 40.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่งผลให้อุปสงค์ของคลังสินค้าและโรงงานเกิดการชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 อุตสาหกรรมคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าได้ปรับตัวดีขึ้นหลังจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มเข้าสู่ความสงบ และสภาวะทางเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายเศรษฐกิจที่มีความชัดเจนมากขึ้น ประกอบกับ BOI ได้เริ่มทยอยอนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นมา ส่งผลให้ความต้องการเช่าคลังสินค้าและโรงงานเกิดการขยายตัวตามลำดับ ทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมมีการเติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ภาพรวมในปี 2558 บลจ.กสิกรไทยยังมีมุมมองต่อการเติบโตของธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าในประเทศไทย ว่ายังคงมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น โดยจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจโดยเฉพาะการบริโภคในประเทศที่จะเพิ่มขึ้น รวมถึงจะได้รับอานิสงส์จากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งประเทศไทยมีทั้งศักยภาพและความพร้อมในด้านการลงทุน อาทิ ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคและการขนส่ง การมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และคลังสินค้าคุณภาพสูง ดังนั้นจากปัจจัยบวกที่กล่าวมา จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กองทุนยังคงสามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอจากสัญญาเช่าระยะยาว และยังช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนด้วย


Latest Press Release

Echoworx สยายปีกครอบคลุมอียู ด้วยการเปิดศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในเยอรมนี

Echoworx มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบถึงการเปิดศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในประเทศเยอรมนี โดยมีเป้าหมายเพื่อรุกขยายธุรกิจและความได้เปรียบในการแข่งขันของ Echoworx ภายในสหภาพยุโรป (อียู) เยอรมนีถือเป็นผู้นำเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการในอียู...

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ธันวาคมปรับตัวลดลง เหตุกังวลการขึ้นดอกเบี้ยและเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ขณะที่อาหาร แฟชั่น ยานยนต์ ยอดขายพุ่ง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯเปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1,206 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

สบน.ชี้แจงข้อวิจารณ์การกู้เงินจากจีนสำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร หนองคาย

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับข้อวิจารณ์การกู้เงินจากจีนสำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร...

เปิดตัว HaHa Taxi App ทางเลือกใหม่สำหรับผู้โดยสาร เพื่อแท็กซี่กรุงเทพฯ ยุคใหม่ ปลอดภัย จ่ายเงินง่าย ไร้เงินสด โฮวา และ มาสเตอร์การ์ด ร่วมมือทำให้การเดินทางในกรุงเทพฯ สะดวกราบรื่น

วันนี้ บริษัท โฮวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โฮวา) ผู้ให้บริการสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ ร่วมกับ มาสเตอร์การ์ด ประกาศเปิดตัว 'HaHa Taxi App' แอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับเรียกรถแท็กซี่ ให้ผู้โดยสารเรียกรถแท็กซี่และชำระเงินได้สะดวกยิ่งกว่า HaHa Taxi App...

ทีเอ็มบี เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ให้กับลูกค้า ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี กว่า 2.5 ล้านบัญชี

ทีเอ็มบี เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ให้กับลูกค้า ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี กว่า 2.5 ล้านบัญชี มอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 20 เท่าของเงินฝาก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตอกย้ำความเป็นผู้นำบัญชีที่ให้คุณได้มากกว่าใคร ทีเอ็มบี...

Related Topics