AJD ประกาศยกเลิกแตกพาร์

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday March 12, 2015 12:46
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--IR network

บอร์ AJD ประกาศยกเลิกแตกพาร์หุ้นละ 0.01 บาท ยันใช้พาร์เดิมที่ 0.10 บาท/หุ้น หวังรักษาผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นตามหลักธรรมาภิบาล

ดร.อมร มีมะโน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (AJD) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) ของหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 0.10 บาทเป็นหุ้นละ 0.01 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหลายรายท้วงติงว่าปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทไม่ได้สูงมากนัก

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 4 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา จึงได้มีมติให้ยกเลิกแตกราคาพาร์ตามข้อท้วงติงของผู้ถือหุ้น ตอกย้ำการยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ยกเลิกมติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท และมีมติให้ยกเลิกการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4.เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวรวมทั้งมีมติให้ยกเลิกวาระที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558


Latest Press Release

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 22/19

สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 22/19 (BP22/19) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade กองทุน BP 22/19...

TMILL ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 62

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental...

ออมสิน จัดโปรโมชั่นเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษเพื่อ SMEs และ สตาร์ทอัพ ในงาน SMART SME EXPO 2019

ธนาคารออมสินเตรียมนำสินเชื่อเพื่อกลุ่ม SMEs และ ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเสนอในงาน SMART SME EXPO 2019 ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค. 62 นี้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ต่อปี ด้วยสินเชื่อ GSB SMEs Startup No.1 วงเงินกู้ 1-10 ล้านบาท และ สินเชื่อธุรกิจ GSB Smoot Biz...

บลจ.ไทยพาณิชย์ จ่ายปันผล 2 กองทุนหุ้นสหรัฐSP 500-บิลเลี่ยนแนร์

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนหุ้นต่างประเทศ พร้อมกัน 2 กองทุนในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นี้ ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส...

ภาพข่าว ส่งเสริมจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมแถลงข่าวเปิด "โครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน"...

Related Topics