ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร และแนวโน้ม บ. วีนิไทย ที่ A-/Stable

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday March 12, 2015 10:36
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--ทริสเรทติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงการที่บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และการสนับสนุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ Solvay S.A. (Solvay) แห่งประเทศเบลเยี่ยม และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากวัฏจักรขาลงของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตลอดจนส่วนต่างราคา (Spread) ที่แคบลงของสินค้าโพลีไวนิล คลอไรด์ (Polyvinyl Chloride -- PVC) และผลประกอบการที่อ่อนแอของธุรกิจอีพิคลอโรไฮดริน (Epichlorohydrine -- ECH) นอกจากนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงการดำเนินนโยบายที่ระมัดระวังของบริษัทในช่วงวัฎจักรขาลงของธุรกิจและการระงับการลงทุนโรงงานผลิต ECH ของบริษัทในประเทศจีนด้วย ในขณะที่แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหมายว่าบริษัทจะยังคงดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างรัดกุมและรักษาสภาพคล่องให้เพียงพออยู่เสมอ ทริสเรทติ้งมองว่าโอกาสในการปรับเพิ่มอันดับเครดิตหรือแนวโน้มอันดับเครดิตในช่วงนี้นั้นยังมีจำกัด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่อ่อนแอของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตหรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจจะถูกปรับลงในช่วง 6 เดือนถึง 18 เดือนข้างหน้า หากกระแสเงินสดซึ่งวัดด้วยค่า EBITDA ของบริษัทน้อยกว่าที่ทริสเรทติ้งคาดไว้อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทวีนิไทยมีสถานะทางธุรกิจที่เข้มแข็งโดยบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่าย PVC จำนวน 2 รายในประเทศไทย ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท ได้แก่ Solvay และ PTTGC โดย Solvay ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและการจำหน่ายสินค้าในตลาดต่างประเทศ ในขณะที่ PTTGC เป็นผู้จัดหาเอธิลีน (Ethylene) บริษัทมีโรงงานผลิต PVC ที่มีกระบวนการผลิตครบวงจรตั้งแต่กระบวนการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า (electrolysis) ของน้ำเกลือจนถึงกระบวนการพอลิเมอไรเซชันของ PVC ซึ่งทำให้บริษัทมีอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานที่สูงกว่าคู่แข่ง ณ เดือนธันวามคม 2557 บริษัทมีกำลังการผลิต PVC ที่ระดับ 280,000 เมตริกตันต่อปี โซดาไฟที่ระดับ 366,000 เมตริกตันต่อปี ไวนิล คลอไรด์ โมโนเมอร์ (Vinyl Chloride Monomer -- VCM) ที่ระดับ 400,000 เมตริกตันต่อปี และ ECH ที่ระดับ 100,000 เมตริกตันต่อปี โดยโซดาไฟและคลอรีนที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งนำไปใช้ในการผลิต ECH และ PVC ของบริษัท

ธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ Spread ระหว่างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและวัตถุดิบ ตลอดจนการแข่งขันระหว่าง PVC ที่ผลิตจากเอทิลีนและ PVC ที่ผลิตจากถ่านหิน โดยที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ Spread อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรและกระแสเงินสดของบริษัท ในขณะที่การขึ้นราคาของสินค้า PVC นั้นถูกจำกัดด้วยสินค้า PVC ที่ผลิตจากต้นทุนที่ถูกกว่า

ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการที่อ่อนแอลงในช่วงปีที่ผ่านมา แต่สถานะทางการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่งเพียงพอที่จะดำรงสถานะอันดับเครดิตในปัจจุบันเอาไว้ได้ ทั้งนี้ ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทได้รับอานิสงค์จากการมีภาระหนี้สินที่ต่ำและกระแสเงินสดที่เพียงพอซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ในช่วงธุรกิจขาลง

ในปี 2557 ผลประกอบการของบริษัทยังคงอ่อนแอถึงแม้ว่าจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายก็ตาม อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อัตรากำไร) อยู่ที่ 9.1% เปรียบเทียบกับ 8.8% ในปี 2556 อัตรากำไรในระดับต่ำสะท้อนถึงการลดลงของ Spread ของสินค้า PVC และ ธุรกิจ ECH ที่ยังไม่มีกำไร

Spread ของสินค้า PVC มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 หลังจากราคาของเอทิลีนปรับลดลงอย่างมากตามราคาของน้ำมันดิบในเดือนกันยายน 2557 ราคาของเอทิลีนลดลงจากที่เคยสูงกว่า 1,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันมาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ในขณะเดียวกัน ราคาของสินค้า PVC ก็ปรับตัวอ่อนลงเช่นกันแต่ลดลงช้ากว่าราคาของเอทิลีน ส่งผลทำให้ Spread ของสินค้า PVC นั้นกว้างขึ้น ซึ่งทำให้กำไรของบริษัทปรับสูงขึ้นและช่วยลดการแข่งขันจาก PVC ที่ผลิตจากถ่านหินลง อัตรากำไรของบริษัทในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 11.1% จาก 7.4% ในไตรมาสที่ 3

โครงสร้างทางการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่งมากและใช้เป็นเงินสำรองได้เป็นอย่างดี ณ เดือนธันวาคม 2557 โครงสร้างหนี้ของบริษัทปรับตัวดีขึ้น โดยอัตราหนี้สิ้นต่อโครงสร้างเงินทุนเท่ากับ 16.6% ลดลงจาก 17.5% ณ สิ้นปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการชำระหนี้ล่วงหน้าในระหว่างปี 2556 และ 2557 ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระหนี้สิ้นและเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้แก่บริษัท ภาระหนี้สินทั้งหมดของบริษัทลดลงเหลือ 3,000 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 จากระดับสูงสุดที่ 4,179 ล้านบาทในเดือนกันยายน 2556 อัตราหนี้สิ้นต่อโครงสร้างเงินทุนคาดว่าจะไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการ ECH ถูกระงับและคาดว่าบริษัทจะยังไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในปีหน้า บริษัทอาจจะชำระหนี้ล่วงหน้าอีกครั้งในปี 2558 ซึ่งจะทำให้การผ่อนชำระเงินกู้ยืมในปี 2559 ลดลง

สภาพคล่องของบริษัทถือว่ายังคงเพียงพอเนื่องจากบริษัทมีการสำรองเงินสดในปริมาณที่ค่อนข้างสูงและกระแสเงินสดยังอยู่ในเกณฑ์ดี บริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงาน (FFO) ต่อเงินกู้รวมเท่ากับ 53.3% ในปี 2557 และมีอัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ต่อดอกเบี้ยจ่ายเท่ากับ 10.8 เท่า ทั้งนี้ คาดว่าบริษัทจะมี EBITDA มากกว่า 1,500 ล้านบาทต่อปีตลอดช่วง 3 ปีข้างหน้า

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (VNT)
อันดับเครดิตองค์กร: A-
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

Latest Press Release

กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 31.05-31.40 จับตาสัญญาณดอกเบี้ยจากประชุมเฟด

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาท ในสัปดาห์นี้ว่ามีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 31.05-31.40 ต่อดอลลาร์ เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 31.16 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 4 เดือน...

ธอส. สนับสนุนโครงการ บ้านคนไทยประชารัฐ บนที่ดินราชพัสดุ จัดสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน 4 ปีแรกเพียง 2.75% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรมธนารักษ์ และธนาคารออมสิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสินเชื่อโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" บนที่ดินราชพัสดุ สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย...

CEIS จัดทำดัชนีเศรษฐกิจและการค้าจีน-รัสเซีย (ฮาร์บิน) เพื่อชี้วัดการค้าทวิภาคี

ดัชนีเศรษฐกิจและการค้าจีน-รัสเซีย (ฮาร์บิน) เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ณ เมืองฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ดัชนีดังกล่าวพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันหลายแห่ง ได้แก่ สถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน...

บล.ไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัคร SCBS Infinite Wealth Program รุ่น 6 (SCBS IWP#6) หลักสูตรการลงทุนที่พร้อมต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

นายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) เชิญชวนนักลงทุนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program (หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS) รุ่นที่ 6...

สหกล (SQ) มั่นใจอนาคตยังสดใส ชูแบ๊คล็อคสูง 3 หมื่นล้านบาท ธุรกิจฟื้นจริง กำไร Q1 เติบโต 340% มั่นใจคว้างานใหม่ ทดแทนงานเหมืองดีบุก

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SQ ผู้รับเหมางานเหมืองแร่อันดับ 1 ของอาเซียน ยืนยันงานในมือยังสูงถึงกว่า 3 หมื่นล้านบาท มั่นใจคว้างานใหม่ทดแทนงานเหมืองดีบุก นายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ...

Related Topics