ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม บ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ ที่ A-/Stable

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday March 12, 2015 10:40
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--ทริสเรทติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงประสบการณ์อันยาวนานของบริษัทในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านในประเทศไทย ตลอดจนกลยุทธ์ในการขยายสาขาในพื้นที่ต่างจังหวัด และความสามารถในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้ จุดแข็งดังกล่าวลดทอนลงบางส่วนจากวงจรเงินสดที่ค่อนข้างยาวของบริษัท รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงในกลุ่มผู้ค้าปลีกสมัยใหม่ที่จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้าน ทั้งนี้ ความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการลดลงของราคาของพืชผลการเกษตรซึ่งส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคในเขตต่างจังหวัดลดลงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่ออันดับเครดิตของบริษัท

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าบริษัทจะสามารถรักษาสถานะทางการตลาดในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านได้ต่อไป พร้อมทั้งคาดว่าบริษัทจะรักษาประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าและบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าในขณะที่มีการขยายสาขาต่อไปได้

อันดับเครดิตไม่มีโอกาสปรับขึ้นในช่วงระยะเวลา 12-18 เดือนข้างหน้านี้เนื่องจากกำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าในเขตต่างจังหวัดซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทยังคงฟื้นตัวช้า ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรยังคงอยู่ในระดับต่ำและหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง การปรับลดอันดับเครดิตสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่การฟื้นตัวของกำลังซื้อของผู้บริโภคใช้เวลายาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ หรือการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งก่อให้เกิดการหดตัวของยอดขายและทำให้ความสามารถในการทำกำไรลดลงอย่างชัดเจน

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการค้าปลีกชั้นนำที่จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้านในประเทศไทย บริษัทก่อตั้งในปี 2540 โดยนายวิทูร สุริยวนากุล และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 2552 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นเต็ม 100% โดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้กลายมาเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้ ณ เดือนมีนาคม 2558 ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทประกอบด้วย ตระกูลสุริยวนากุล (37.08%) และบริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น (30.02%)

สาขาแห่งแรกของบริษัทตั้งอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้ก่อตั้ง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 32 สาขา มีพื้นที่ขายรวม 799,026 ตารางเมตร (ตร.ม.) บริษัทจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และสินค้าตกแต่งบ้านรวมแล้วประมาณ 100,000 รายการ โดยมีการจัดแต่งรูปแบบร้านในแนวคลังสินค้าขนาดใหญ่และมีพื้นที่ขายเฉลี่ยต่อสาขาขนาด 22,000 ตร.ม.

ในปี 2557 การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนอ่อนแอลง โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 การบริโภคภาคเอกชนลดลง 3.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2%-2.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยคลี่คลายลงระหว่างไตรมาสที่ 2-4 ของปี 2557 ยอดขายจากสาขาเดิมของบริษัทปรับตัวลดลง 7.1%-11.3% ในช่วงไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2557 และกลับมาเติบโต 1.3% ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 การที่ยอดขายจากสาขาเดิมลดลงนั้น นอกจากจะเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้วยังเกิดจากการที่รายได้ของเกษตรกรที่ปรับตัวลงตามราคาผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการแข่งขันที่รุนแรง และการที่บริษัทเปิดสาขาที่ 2 ในบริเวณใกล้เคียงสาขาเดิมในบางจังหวัดด้วย นอกจากนี้ ยอดขายวัสดุก่อสร้างที่ลดลง โดยเฉพาะเหล็กซึ่งมีสัดส่วน 15.0% ของยอดขายรวมของบริษัทก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการลดลงของยอดขายจากสาขาเดิมด้วยเช่นกัน

แม้ว่ายอดขายจากสาขาเดิมของบริษัทจะลดลง แต่ยอดขายรวมของบริษัทในปี 2557 ก็ยังคงเติบโตที่ระดับ 9.0% เมื่อเทียบกับปี 2556 จากการเติบโตของยอดขายจากสาขาใหม่ที่เปิดดำเนินการในปี 2556-2557 อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจที่ 10.9% ในปี 2557 ลดลงเล็กน้อยจาก 11.3% ในปี 2556 การลดลงของอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการลดลงของกำไรขั้นต้นของสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง จำนวนสินค้าคงคลังของบริษัทยังคงอยู่ในระดับสูงในปี 2557 ทำให้วงจรเงินสดของบริษัทยังมีระยะเวลานานที่ 154 วันในปี 2557

สถานะทางการเงินของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจในปี 2557 โดยกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1,619 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 1,691 ล้านบาทในปี 2557 อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทยังคงแข็งแกร่งที่ระดับ 12.72 เท่าในปี 2557 แม้ว่าจะลดลงจากระดับ 22.8 เท่าในปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่สูงผิดปกติก็ตาม ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมยังคงอยู่ในระดับดีที่ 32.53% ในปี 2557

บริษัทมีแผนจะเปิดสาขาทั้งหมด 7 แห่งต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้า ขณะนี้บริษัทกำลังพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างไรก็ตาม การเปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้เกิดความล่าช้าเนื่องจากบริษัทตัดสินใจนำระบบ Automated Storage Retrieval System (ASRS) มาใช้ซึ่งระบบนี้จะช่วยลดจำนวนพนักงานในคลังสินค้า อีกทั้งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง และช่วยจัดการระดับสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดว่าการสร้างศูนย์กระจายสินค้าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2558 บริษัทวางแผนใช้เงินลงทุนประมาณ 2,500 ล้านบาทต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2558-2560 ซึ่งแผนการลงทุนของบริษัทจะทำให้ระดับหนี้สินของบริษัทสูงขึ้น แต่คาดว่าอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 50% ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)
อันดับเครดิตองค์กร: A-
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
GLOBAL172A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560 A-
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

Latest Press Release

Echoworx สยายปีกครอบคลุมอียู ด้วยการเปิดศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในเยอรมนี

Echoworx มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบถึงการเปิดศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในประเทศเยอรมนี โดยมีเป้าหมายเพื่อรุกขยายธุรกิจและความได้เปรียบในการแข่งขันของ Echoworx ภายในสหภาพยุโรป (อียู) เยอรมนีถือเป็นผู้นำเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการในอียู...

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ธันวาคมปรับตัวลดลง เหตุกังวลการขึ้นดอกเบี้ยและเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ขณะที่อาหาร แฟชั่น ยานยนต์ ยอดขายพุ่ง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯเปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1,206 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

สบน.ชี้แจงข้อวิจารณ์การกู้เงินจากจีนสำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร หนองคาย

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับข้อวิจารณ์การกู้เงินจากจีนสำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร...

เปิดตัว HaHa Taxi App ทางเลือกใหม่สำหรับผู้โดยสาร เพื่อแท็กซี่กรุงเทพฯ ยุคใหม่ ปลอดภัย จ่ายเงินง่าย ไร้เงินสด โฮวา และ มาสเตอร์การ์ด ร่วมมือทำให้การเดินทางในกรุงเทพฯ สะดวกราบรื่น

วันนี้ บริษัท โฮวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โฮวา) ผู้ให้บริการสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ ร่วมกับ มาสเตอร์การ์ด ประกาศเปิดตัว 'HaHa Taxi App' แอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับเรียกรถแท็กซี่ ให้ผู้โดยสารเรียกรถแท็กซี่และชำระเงินได้สะดวกยิ่งกว่า HaHa Taxi App...

ทีเอ็มบี เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ให้กับลูกค้า ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี กว่า 2.5 ล้านบัญชี

ทีเอ็มบี เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ให้กับลูกค้า ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี กว่า 2.5 ล้านบัญชี มอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 20 เท่าของเงินฝาก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตอกย้ำความเป็นผู้นำบัญชีที่ให้คุณได้มากกว่าใคร ทีเอ็มบี...

Related Topics