ธนาคารออมสิน รู้ใจคนรักบ้าน สินเชื่อบ้านท้าลมร้อน ดอกเบี้ย 0.99% นาน 6 เดือน เพียง 2 งานใหญ่ เดือนมีนาคม 2558 เท่านั้น

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday March 12, 2015 17:41
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

ธนาคารออมสิน รู้ใจคนรักบ้าน “สร้าง – ซื้อ – ไถ่ถอนจำนอง” ด้วยสินเชื่อเคหะโปรโมชั่นท้าลมร้อนให้เลือก 2 รูปแบบ ดอกเบี้ยคงที่ 0.99% นาน 6 เดือน หรือ ดอกเบี้ยคงที่ 3.25% นาน 2 ปีและพิเศษสำหรับอาชีพเฉพาะตามประกาศธนาคารฯ และลูกค้าที่เลือกซื้อโครงการจากบริษัทคุณภาพ 10 แห่ง ประหยัดดอกเบี้ยอีก 0.50% ในปีที่ 3 เป็นต้นไป พบใน 2 งานใหญ่เฉพาะเดือนมีนาคมนี้เท่านั้น “มหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ ครั้งที่ 5” วันที่ 13-15 มีนาคม และ “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 32” วันที่ 12-15 มีนาคม 2558

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคม 2558 นี้ธนาคารออมสินขอนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสินเชื่อเคหะ เพื่อเป็นทางเลือกที่จะจูงใจให้แก่ประชาชนผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย หรือไถ่ถอนจำนอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง/ซื้อบ้านหรือคอนโดมีเนียม รวมทั้งกู้ไถ่ถอนจำนองและเพิ่มเติมเพื่อตกแต่งหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ ด้วยโปรแกรมพิเศษ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.99% ใน 6 เดือนแรก เดือนที่ 7-12 ดอกเบี้ยคงที่ 1.50% จากนั้นปีที่ 2 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-2.00% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารออมสินปัจจุบันอยู่ที่ 6.875% ต่อปี) หลังจากนั้น MLR-0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.16% รูปแบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ใน 2 ปีแรก หลังจากนั้น MLR-0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ซึ่งรูปแบบนี้คิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.29%

สำหรับโปรโมชั่นพิเศษนี้ ธนาคารออมสินนำเสนอภายในงาน“มหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ ครั้งที่ 5” ช่วงระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และ งาน“มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 32” วันที่ 12-15 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าที่ยื่นความจำนงภายในและช่วงระยะเวลาที่ธนาคารฯ กำหนดไว้เท่านั้น และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

พร้อมกันนี้ ธนาคารฯ ยังจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ผู้พิพากษา ศาล อัยการ และข้าราชการตุลาการ กับ กลุ่มลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยจากโครงการที่ธนาคารกำหนดจากบริษัทมหาชน 10 แห่ง ได้แก่ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท บมจ.แสนสิริ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ บมจ.ศุภาลัย บมจ.เอพี(ไทยแลนด์) บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ บมจ.อนันดา ดิเวลลอปเม้นท์ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์และ บมจ.เอสซีแอสเซท โดยสามารถเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยโปรแกรมพิเศษ 2 รูปแบบข้างต้น แต่ในปีที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารฯ ลดอัตราดอกเบี้ยให้อีก 0.50% ต่อปี จาก MLR-0.50% ต่อปี เป็น MLR-1.00% ต่อปี ซึ่งคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.99% ต่อปี และ 4.12% ต่อปี ตามลำดับ

“อัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 รูปแบบนี้ ธนาคารออมสินขอเสนอให้ลูกค้าทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อด้วย ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ แต่หากลูกค้าไม่ต้องการทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยรูปแบบอื่นตามประกาศธนาคารฯ ได้”นายชาติชาย กล่าว

อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่มข้างต้นนี้ สามารถกู้เพิ่มเติมได้ในส่วนของค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ซึ่งหากลูกค้ากลุ่มที่ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจาก 10 บมจ. ให้กู้ได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5% ของราคาซื้อขายโครงการ หากเป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (เฉพาะกรณีซื้อ, ปลูกสร้าง) ให้กู้เพิ่มเติมได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีลูกค้าที่จะไถ่ถอนจำนองมาจากสถาบันการเงินอื่น ต้องมีประวัติการชำระดีย้อนหลัง 1 ปี และไม่มีหนี้ค้างชำระ จะได้รับวงเงินกู้ 100%ของวงเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิมที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้ เฉพาะงาน “มหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ ครั้งที่ 5” ธนาคารออมสินยังนำเสนอเงินฝากรูปแบบพิเศษอีก 2 ประเภทได้แก่ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน” อัตราดอกเบี้ย Step Up เดือนที่ 1–3 = 1.00% ต่อปี เดือนที่ 4-8 = 1.50% ต่อปี เดือนที่ 9-13 = 2.20% ต่อปีและ เดือนที่ 14-15 = 8.00% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.50% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.94% ต่อปี) เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท แต่ผู้ฝากบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และฝากได้สูงสุดไม่เกินรายละ 20 ล้านบาท และ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน” อัตราดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.47% ต่อปี) เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปและนิติบุคคลทุกประเภท แต่สำหรับผู้ฝากบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นภาษีเช่นกัน โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และฝากได้สูงสุดไม่เกินรายละ 20 ล้านบาท

“ธนาคารออมสินยังมีบริการทางการเงินอีกมากมายมานำเสนอในงานดังกล่าว และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ธนาคารออมสินได้เตรียมของที่ระลึกไว้มากมายสำหรับผู้แวะเวียนเข้ามาในบูธ ธนาคารออมสิน พร้อมกับกิจกรรมดีดีที่น่าสนใจและความบันเทิงหลากหลายไว้ให้ลูกค้าและผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุกสนานและเพลิดเพลินตลอดทั้งงาน”ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด


Latest Press Release

ธนาคารกรุงเทพจับมือพันธมิตร R3 พัฒนาบริการ L/C ยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

ธนาคารกรุงเทพ จับมือเครือข่ายพันธมิตรธนาคารชั้นนำด้านการค้าระหว่างประเทศระดับโลก พัฒนาบริการ Letter of Credit (L/C) โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain เพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการทำธุรกรรม นายเอียน กาย กิลลาด ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด...

ภาพข่าว: ก.ล.ต. จับมือ 3 องค์กรพันธมิตร นำนายจ้างแสดงพลังโครงการบริษัทเกษียณสุข

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำนายจ้างกว่า 170 บริษัท แสดงพลังในโครงการ "บริษัทเกษียณสุข"...

ภาพข่าว: ทีเอ็มบี ยกระดับความรู้ เพื่อ SME ร่วมเป็น พี่เลี้ยง ในโครงการ Big Brother (Season 2)

ทีเอ็มบี โดย นางสาวสุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต (กลาง) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก นายกลินท์ สารสิน (ซ้าย) ประธานกรรมการหอการค้าไทย และ นายพลิษศร์...

ธนาคารกรุงเทพจับมือพันธมิตร R3 พัฒนาบริการ L/C ยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

ธนาคารกรุงเทพ จับมือเครือข่ายพันธมิตรธนาคารชั้นนำด้านการค้าระหว่างประเทศระดับโลก พัฒนาบริการ Letter of Credit (L/C) โดยใช้เทคโนโลยี Blockchainเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการทำธุรกรรม นายเอียน กาย กิลลาด ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)...

QueQ แอปพลิเคชั่นจองคิวอันดับหนึ่งของประเทศ แถลงความร่วมมือกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า

QueQ แอปพลิเคชั่นจองคิวอันดับหนึ่งของประเทศ แถลงความร่วมมือกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า โดย - คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ QueQ - คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย...

Related Topics