TMA เวทีสัมมนาระดับชาติ แนวทางการพัฒนาธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่อง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday July 17, 2015 14:56
กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--เมคอะเว็ลท์ คอนซัลติ้ง

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต้องเร่งสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานสำคัญของการแข่งขัน อาศัยความร่วมมือของภาคเอกชนขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวกให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงาน ในงาน สัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2015 ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ แนะนำแนวทางและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดเผยว่า การจัดงานสัมมนาระดับชาติ Thailand Competitiveness Conference 2015 ภายใต้หัวข้อ "Building Competitive Thailand for Sustainability and Inclusiveness" เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากประเด็นที่เป็นพื้นฐานสำคัญของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เผยแพร่สู่ สาธารณชนเพื่อก่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกภาคส่วน ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น

การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ารับฟังแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็ง จนกลายเป็นต้นแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากองค์กรชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก เช่น ศาสตราจารย์อาร์ตูโร บรีส์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของโลก สถาบันพัฒนาการบริหารจัดการนานาชาติ หรือ ไอเอ็มดี(International Institute for Management Development: IMD) Mr.Henri Kuokkanen สถาบันการศึกษาขั้นสูง กลี-ยง (Glion Institute of Higher Education) ติดอันดับโรงเรียนที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกของโลก ฯลฯ

"นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชน โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เผยมุมมองทิศทางการเติบโตแบบก้าวไปข้างหน้านั่นจะต้องทำอย่างไร จึงจะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ ขณะที่ด้านแผนการพัฒนาทรัพยากรในอนาคตได้เชิญ นายอริยะ พนมยงค์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ บริษัท กูลเกิล ประเทศไทย นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นที่เข้มข้นขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา เพราะเชื่อว่าแต่ละภาคส่วนอยากเห็นประเทศไทยมีความแข็งแกร่งและแข่งขันในระดับโลกได้"

นางสาววรรณวีรา กล่าวต่อว่า บนเวทีได้มีการหยิบยกตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้ว มาอธิบายให้เห็นภาพที่ชัดเจน และแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันของโลก เพื่อให้แต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในการสร้างแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับองค์กรและระดับประเทศ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้สรุปความเห็นพ้องกันว่าต้องอาศัยความร่วมมือของภาคเอกชนในบทบาทผู้นำขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน TMA มุ่งมั่นเพื่อผลักดันการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเล็งเห็นว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของประเด็นพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคล จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายนี้ได้สำเร็จ ซึ่งทาง TMA อยู่ในระหว่างการจัดตั้ง TMA Leadership Development Center เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรในทุกระดับให้กับภาคเอกชน และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้บริหารไทยให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก" นางสาววรรณวีรา กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

ภาพข่าว: SET Social Impact Day 2019 ออกแบบ ทางออก มหาชน

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดงาน SET Social Impact Day 2019 "ออกแบบ ทางออก มหาชน" พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตร สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด โครงการพอแล้วดี...

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 24/19

สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 24/19 (BP24/19) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade กองทุน BP 24/19...

SCB Wealth Holistic Experts เผยมุมมองภาพรวมเศรษฐกิจโลก แนวโน้มตลาดหุ้นไทย พร้อมกลยุทธ์การลงทุนไตรมาส 3 รับรัฐบาลใหม่ และกฎหมายภาษีกองทุนรวม

"SCB Wealth Holistic Experts" คลังสมองผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและต่อยอดสร้างความมั่งคั่งสำหรับกลุ่มลูกค้าเวลธ์ของธนาคาร เผยมุมมองภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลัง 2562 นโยบายทางการเงินที่ผ่านคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และทั่วโลก...

สพฉ. เปิดเวทีเสวนาพิเศษ อนาคตของบุคลากรกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย

ในการจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย" (Conference Program of National EMS Forum 2019 : Next Generation) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มีการจัดเสวนาพิเศษให้ข้อ...

ประเมินผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลใหม่และโจทย์ใหม่ของภาคส่งออกไทย

ประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจได้บ้างแต่มีข้อจำกัดจากปัญหาเชิงโครงสร้างและฐานะทางการคลัง โจทย์ใหม่ภาคส่งออกไทย ผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐฯยุโรป การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาททางการค้าจีนสหรัฐฯล่าช้า...

Related Topics