เอไลฟ์ ปูทางเศรษฐีรับมือภาษีมรดก แนะแนวทางบริหารทรัพย์สินส่งต่อลูกหลาน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday January 27, 2016 13:45
กรุงเทพฯ--27 ม.ค.--โปรเฟสชั่นนัล อิมเมจ เมกเกอร์

เอไลฟ์ เปิดเวทีสร้างความรู้บริหารแผนการเงินรับมือภาษีมรดก จัดสัมมนา "ภาระ หรือ ภาษีมรดก" กระตุ้นเศรษฐี เตรียมความพร้อมบริหารทรัพย์สิน-มรดก อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนะแนวทางวางแผนรับมือภาษีมรดกเพื่อสร้างหลักประกันการส่งต่อทรัพย์สินให้แก่ลูกหลานอย่างไร้กังวล

นายธัญญะ ซื่อวาจา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวในงานสัมมนา "ภาระ หรือ ภาษีมรดก" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้แนวทางการรับมือกับภาษีมรดกที่จะเริ่มมีกฎหมายออกมาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ ให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นแนวทางและสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมรับมือและการบริหารแผนการเงิน และทรัพย์สินที่มีอยู่ในการส่งต่อให้ลูกหลานได้อย่างไม่มีภาระ

ทั้งนี้ในส่วนของทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมรดก ประกอบด้วย 5 ประเภท ได้แก่ 1.อสังหาริมทรัพย์ เช่นที่ดิน และบ้าน 2.หลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่นหุ้น และหน่วยลงทุน 3.เงินฝากในบัญชีธนาคาร หรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน 4.ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน เช่นรถยนต์ เรือยนต์ และเฮลิคอปเตอร์ 5.ทรัพย์สินทางการเงินที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา โดยทรัพย์สินใน 5 ประเภทดังกล่าวนี้จะต้องนำไปคำนวณเป็นทรัพย์สินมรดกที่ต้องเสียภาษี ถ้านับรวมกันแล้วเกิน 100 ล้านบาท ถึงจะเสียภาษีมรดก แต่จะเสียเฉพาะส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทเท่านั้น

"กรณีการจ่ายภาษีมรดกนั้นถ้าผู้ที่ได้รับเป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดาน จะเสียในอัตรา 5% ของส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท แต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นจะต้องเสียภาษีในอัตรา 10% แต่หากในกรณีที่ผู้รับมรดกเป็นคู่สมรส หรือเจ้ามรดกเสียชีวิตก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 แม้จะมีทรัพย์มรดกเกิน 100 ล้านบาท ก็ไม่ต้องเสียภาษี" นายธัญญะ กล่าว

ทั้งนี้นายธัญญะ ยังได้แนะนำแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือภาษีมรดกเพื่อเสนอแนะแนวทางการวางแผนบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ในการส่งต่อให้ลูกหลานได้อย่างไม่เป็นภาระ ด้วย 7 วิธี ซึ่งอันดับแรกควรต้องทำพินัยกรรมเพื่อส่งต่อทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องและถูกใจเจ้ามรดก 2.โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตร 3.จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ร่วมในอสังหาริมทรัพย์ 4.จัดแบ่งทรัพย์สินให้ลูกหลานบางส่วน 5.จัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในครอบครัว 6.จัดตั้งทรัสต์ในต่างประเทศ และสุดท้าย 7.การทำประกันชีวิตโดยให้บุตรหลานเป็นผู้รับประโยชน์ เนื่องจากสินไหมทดแทนจากการทำประกันชีวิตไม่ใช่ทรัพย์มรดก ดังนั้นจึงไม่ต้องเสียภาษีมรดกจากเงินดังกล่าว

อย่างไรก็ตามผู้ซึ่งมีมรดกเป็นจำนวนมากอาจจะวิตกกังวลต่อกฎหมายภาษีมรดกที่จะเริ่มบังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์นี้ ว่าอาจจะสร้างภาระไว้ให้กับผู้ซึ่งต้องมารับมรดก โดยเอไลฟ์มีข้อแนะนำสำหรับวางแผนภาษีมรดก คือ การสำรวจทรัพย์สินและทำพินัยกรรม เพราะการทำพินัยกรรมเป็นการวางแผนภาษีที่ง่ายที่สุดและไม่มีต้นทุน ซึ่งหากเรามีมรดกมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท สามารถวางแผนภาษี โดยการเขียนพินัยกรรมยกให้คู่สมรส เพราะไม่เสียภาษี หรือเขียนพินัยกรรมยกให้ลูกหลานคนละไม่เกิน 100 ล้านบาท ก็ไม่ต้องเสียภาษีเช่นกัน นอกจากนี้การทยอยยกทรัพย์สินให้ลูกตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ โดยถ้าเป็นการโอนให้ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 2559 สามารถโอนได้ไม่จำกัด โดยไม่เสียภาษี แต่นับจากวันที่ 1 ก.พ. 2559 จะได้รับยกเว้นภาษีเฉพาะการโอนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท/ปีภาษี

นอกจากนี้ในส่วนของการยกทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ให้ลูกหลานก่อนในขณะที่เจ้าของทรัพย์สินยังมีชีวิตอยู่ หลายคนก็อาจจะไม่สบายใจเพราะกลัวว่าลูกหลานได้รับไปแล้วจะนำไปขาย หรือไม่ดูแล เราสามารถป้องกันได้โดย"จดสิทธิเก็บกิน"บนอสังหาริมทรัพย์นั้นไปพร้อมกับการโอนกรรมสิทธิ์ได้

นายธัญญะ กล่าวทิ้งท้ายอีกว่าการทำประกันชีวิตโดยระบุให้ลูกหลานเป็นผู้รับประโยชน์ เงินสินไหมทดแทนกรณีที่เราเสียชีวิตก็ไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมรดก โดยรูปแบบประกันแบบออมทรัพย์จะเหมาะสำหรับการวางแผนภาษีมรดก ซึ่งเป็นการส่งทอดทรัพย์สินให้ลูกหลาน และยังให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์อีกด้วย พร้อมยังแนะนำให้ซื้อแบบที่ชำระเบี้ยเบี้ยครั้งเดียว และเมื่อครบอายุก็ยังสามารถซื้อต่อไปเรื่อยๆได้อีกด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารภาษีมรดก


Latest Press Release

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 ธ.ไทยเครดิตฯ เข้าใกล้โค้งสุดท้ายจัดอบรมให้แก่ผู้ค้ารายย่อยใน จ.จันทบุรี และ จ.พิษณุโลก

โครงการ "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายในปีนี้ จัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี และในพื้นที่ภาคกลาง...

Gossip News: WHART เปิดจองหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 3

ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นผันผวน แบบนี้ การลงทุนในกองทรัสต์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และ คุ้มค่า นับว่าเป็นการตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART...

เคทีซี ชิลิโต้ เม็กซิกัน กริลล์ ฟาร์ม แฟคทอรี่ ให้สมาชิกสแกน QR Pay รับสิทธิพิเศษผ่านแอป KTC Mobile

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า และ เคทีซี มาสเตอร์การ์ด ที่ใช้จ่ายโดยการสแกน KTC QR Pay ผ่านแอป "KTC Mobile" ตั้งแต่ 300...

ภาพข่าว: SONIC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์ แบบครบวงจร ระดับภูมิภาค คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ในเครือ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต โชว์ผลงาน Q1-Q3 ปี 61 โต 16% ก้าวสู่ 70 ปีแห่งรัก ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก สร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างการเติบโตโดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (New Business Premium) เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมก้าวสู่ "70 ปีแห่งรัก" ในปี 2562...

Related Topics