เอไลฟ์ ปูทางเศรษฐีรับมือภาษีมรดก แนะแนวทางบริหารทรัพย์สินส่งต่อลูกหลาน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday January 27, 2016 13:45
กรุงเทพฯ--27 ม.ค.--โปรเฟสชั่นนัล อิมเมจ เมกเกอร์

เอไลฟ์ เปิดเวทีสร้างความรู้บริหารแผนการเงินรับมือภาษีมรดก จัดสัมมนา "ภาระ หรือ ภาษีมรดก" กระตุ้นเศรษฐี เตรียมความพร้อมบริหารทรัพย์สิน-มรดก อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนะแนวทางวางแผนรับมือภาษีมรดกเพื่อสร้างหลักประกันการส่งต่อทรัพย์สินให้แก่ลูกหลานอย่างไร้กังวล

นายธัญญะ ซื่อวาจา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวในงานสัมมนา "ภาระ หรือ ภาษีมรดก" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้แนวทางการรับมือกับภาษีมรดกที่จะเริ่มมีกฎหมายออกมาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ ให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นแนวทางและสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมรับมือและการบริหารแผนการเงิน และทรัพย์สินที่มีอยู่ในการส่งต่อให้ลูกหลานได้อย่างไม่มีภาระ

ทั้งนี้ในส่วนของทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมรดก ประกอบด้วย 5 ประเภท ได้แก่ 1.อสังหาริมทรัพย์ เช่นที่ดิน และบ้าน 2.หลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่นหุ้น และหน่วยลงทุน 3.เงินฝากในบัญชีธนาคาร หรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน 4.ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน เช่นรถยนต์ เรือยนต์ และเฮลิคอปเตอร์ 5.ทรัพย์สินทางการเงินที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา โดยทรัพย์สินใน 5 ประเภทดังกล่าวนี้จะต้องนำไปคำนวณเป็นทรัพย์สินมรดกที่ต้องเสียภาษี ถ้านับรวมกันแล้วเกิน 100 ล้านบาท ถึงจะเสียภาษีมรดก แต่จะเสียเฉพาะส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทเท่านั้น

"กรณีการจ่ายภาษีมรดกนั้นถ้าผู้ที่ได้รับเป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดาน จะเสียในอัตรา 5% ของส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท แต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นจะต้องเสียภาษีในอัตรา 10% แต่หากในกรณีที่ผู้รับมรดกเป็นคู่สมรส หรือเจ้ามรดกเสียชีวิตก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 แม้จะมีทรัพย์มรดกเกิน 100 ล้านบาท ก็ไม่ต้องเสียภาษี" นายธัญญะ กล่าว

ทั้งนี้นายธัญญะ ยังได้แนะนำแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือภาษีมรดกเพื่อเสนอแนะแนวทางการวางแผนบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ในการส่งต่อให้ลูกหลานได้อย่างไม่เป็นภาระ ด้วย 7 วิธี ซึ่งอันดับแรกควรต้องทำพินัยกรรมเพื่อส่งต่อทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องและถูกใจเจ้ามรดก 2.โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตร 3.จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ร่วมในอสังหาริมทรัพย์ 4.จัดแบ่งทรัพย์สินให้ลูกหลานบางส่วน 5.จัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในครอบครัว 6.จัดตั้งทรัสต์ในต่างประเทศ และสุดท้าย 7.การทำประกันชีวิตโดยให้บุตรหลานเป็นผู้รับประโยชน์ เนื่องจากสินไหมทดแทนจากการทำประกันชีวิตไม่ใช่ทรัพย์มรดก ดังนั้นจึงไม่ต้องเสียภาษีมรดกจากเงินดังกล่าว

อย่างไรก็ตามผู้ซึ่งมีมรดกเป็นจำนวนมากอาจจะวิตกกังวลต่อกฎหมายภาษีมรดกที่จะเริ่มบังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์นี้ ว่าอาจจะสร้างภาระไว้ให้กับผู้ซึ่งต้องมารับมรดก โดยเอไลฟ์มีข้อแนะนำสำหรับวางแผนภาษีมรดก คือ การสำรวจทรัพย์สินและทำพินัยกรรม เพราะการทำพินัยกรรมเป็นการวางแผนภาษีที่ง่ายที่สุดและไม่มีต้นทุน ซึ่งหากเรามีมรดกมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท สามารถวางแผนภาษี โดยการเขียนพินัยกรรมยกให้คู่สมรส เพราะไม่เสียภาษี หรือเขียนพินัยกรรมยกให้ลูกหลานคนละไม่เกิน 100 ล้านบาท ก็ไม่ต้องเสียภาษีเช่นกัน นอกจากนี้การทยอยยกทรัพย์สินให้ลูกตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ โดยถ้าเป็นการโอนให้ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 2559 สามารถโอนได้ไม่จำกัด โดยไม่เสียภาษี แต่นับจากวันที่ 1 ก.พ. 2559 จะได้รับยกเว้นภาษีเฉพาะการโอนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท/ปีภาษี

นอกจากนี้ในส่วนของการยกทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ให้ลูกหลานก่อนในขณะที่เจ้าของทรัพย์สินยังมีชีวิตอยู่ หลายคนก็อาจจะไม่สบายใจเพราะกลัวว่าลูกหลานได้รับไปแล้วจะนำไปขาย หรือไม่ดูแล เราสามารถป้องกันได้โดย"จดสิทธิเก็บกิน"บนอสังหาริมทรัพย์นั้นไปพร้อมกับการโอนกรรมสิทธิ์ได้

นายธัญญะ กล่าวทิ้งท้ายอีกว่าการทำประกันชีวิตโดยระบุให้ลูกหลานเป็นผู้รับประโยชน์ เงินสินไหมทดแทนกรณีที่เราเสียชีวิตก็ไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมรดก โดยรูปแบบประกันแบบออมทรัพย์จะเหมาะสำหรับการวางแผนภาษีมรดก ซึ่งเป็นการส่งทอดทรัพย์สินให้ลูกหลาน และยังให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์อีกด้วย พร้อมยังแนะนำให้ซื้อแบบที่ชำระเบี้ยเบี้ยครั้งเดียว และเมื่อครบอายุก็ยังสามารถซื้อต่อไปเรื่อยๆได้อีกด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารภาษีมรดก


Latest Press Release

ข่าวซุบซิบ: NER ต้อนรับนักลงทุน

ผ่านการประกาศงบการเงินปี 2561 ไปไม่นาน บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ นำทีมโดย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เตรียมเปิดบ้านต้อนรับ คณะนักลงทุนในโอกาสเพื่อเดินทางดูความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจยางพาราของบริษัท โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินอย่าง สมภพ...

TMB แนะกลยุทธ์วางหมากธุรกิจ พิชิตเศรษฐกิจโลก ปี 2562 TMB แนะกลยุทธ์วางหมากธุรกิจ พิชิตเศรษฐกิจโลก ปี 2562

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จัดงาน TMB The Economic Insight 2019 'เจาะลึกเศรษฐกิจไทยพร้อมตั้งรับ EEC ในยุคดิจิทัล' เพื่อให้บริการด้านข้อมูลเชิงเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าธุรกิจ จำนวน 400 ราย...

เชฟรอนสนับสนุนโครงการ ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ ระยะที่ 3 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนุน 7 จังหวัดในลุ่มน้ำป่าสัก

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นางหทัยรัตน์ อติชาติ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ "ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ" ระยะที่ 3 จำนวน 12,980,000 บาท โดยมี นายไตรภพ...

โรงงานผลิตพืช...มิติใหม่แห่งภาคเกษตรไทย คาดอีก 3 ปีข้างหน้า ต้นทุนจะถูกลงกว่าร้อยละ 20

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) เป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจในฐานะเครื่องมือทางการเกษตรที่มีความแม่นยำสูง ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ในยุคเกษตร 4.0 เพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยคาดว่า...

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี (กลาง) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี...

Related Topics