บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกกอง โกลบอลอินคัมพลัส แนะผสมสินทรัพย์รับตลาดผันผวน ชูจุดเด่นรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ ไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday January 27, 2016 12:00
กรุงเทพฯ--27 ม.ค.--พีอาร์ดีดี

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยถึง ภาพรวมการลงทุนในครึ่งปีแรก 2559 ว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้มีแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนจากการบริโภคภายในประเทศและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ส่วนเศรษฐกิจยุโรปมีการขยายตัวได้จากการบริโภคภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกก็ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศตลาดเกิดใหม่ทำให้นักลงทุนยังคงเผชิญสภาพตลาดโดยรวมที่มีความผันผวนสูง และประกอบกับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่ถดถอย

บลจ.ไทยพาณิชย์ จึงได้นำเสนอกองทุนที่มีนโยบายผสม มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย (Multi Asset) ซึ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้ดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงสินทรัพย์เดียวหรือลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง ทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอตลอดการถือครองหน่วยลงทุน โดยการออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส (SCB Global Income Plus Fund) มีมูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่Deutsche Invest I Multi Opportunities: Share Class USD LDMH ในสกุลเงิน USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับ Deutsche Invest I Multi Opportunities เป็น Active Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก บริหารงานภายใต้ความดูแลของDeutsche Asset & Wealth Management เน้นบริหารเพื่อสร้างรายได้ระหว่างการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยรักษาระดับความผันผวนของพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในช่วงประมาณ 5 – 8% ต่อปี รวมถึงสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มในระยะยาว โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 51% ของมูลค่าสินทรัพย์ในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทต่าง ๆ เช่น กองทุนตราสารทุน กองทุนผสม กองทุนตราสารหนี้และกองทุนตลาดเงิน เป็นต้น ขณะเดียวกันผู้จัดการกองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลาโดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน

นายสมิทธ์ กล่าวว่า จุดเด่นของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส คือกองทุนจะรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุน (Auto redemption) จากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง นอกจากนี้กองทุนหลักคือ Deutsche Invest I Multi Opportunities ยังเป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนปี 2545 สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ย 7.5% ต่อปี

"จากผลการดำเนินย้อนหลังของกองทุนหลักพบว่าในช่วงตลาดขาลงปลายปี 2558 ที่ตลาดจีนปรับฐานลงอย่างหนักส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวมเป็นวงกว้าง แต่กองทุนยังคงสามารถรักษาผลการดำเนินงานได้ดีกว่าตลาด และในขณะที่ช่วงเวลาตลาดขาขึ้น อาทิ ช่วงปลายปี 2557 สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาด MSCI World ด้วยเช่นกัน โดยมีอัตราเงินปันผลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.0% ต่อปี (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2558)" นายสมิทธ์ กล่าว


Latest Press Release

THAC ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวการบริหารจัดการความขัดแย้ง นำไปปรับใช้ได้ทั้งในบริบทของการทำงาน ความสัมพันธ์...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN) เริ่มซื้อขาย 20 ก.พ. นี้

บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ผู้ให้บริการร้านอาหารชั้นนำของไทย พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 20 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,900 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ZEN" นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ...

ภาพข่าว: ธอส.ร่วมกับ บลจ.วรรณ จัดทำความร่วมมือโครงการ GHB Strategic Synergy

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด(บลจ.วรรณ) และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บลจ.วรรณ...

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562...

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 6/19 ระหว่างวันที่ IPO 20-26 ก.พ. 2562

สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 6/19 (BP6/19) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade กองทุน BP 6/19 อายุประมาณ 6...

Related Topics