ไทยพาณิชย์ชูกลยุทธ์ Industry Solution มอบโซลูชั่นทางการเงินเจาะกลุ่มเอสเอ็มอีราย อุตสาหกรรม ผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday April 26, 2016 16:40
กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ รุกธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี ผุดกลยุทธ์ Industry Solution ตอบโจทย์ลูกค้ารายอุตสาหรรมด้วยโซลูชั่นทางการเงินครบถ้วนทุกความต้องการ นำเสนอแพ็คเกจนำร่องเจาะ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีความต้องการเฉพาะด้าน ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และธุรกิจเคมีภัณฑ์ มอบข้อเสนอที่แตกต่างเพื่อประโยชน์สูงสุดของเอสเอ็มอีแต่ละกลุ่ม พร้อมช่วยสนับสนุนคู่ค้าของลูกค้าอย่างครบวงจร ด้วยโซลูชั่นทางการเงินที่เพิ่มความสะดวก ลดต้นทุนการทำธุรกรรม โชว์ผลการดำเนินงานธุรกิจเอสเอ็มอีขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้ายอดสินเชื่อคงค้างปี 2559 เติบโต 4-6% ยอดสินเชื่อใหม่ไม่ต่ำกว่า 80,000 ล้านบาท พร้อมก้าวสู่การเป็นธนาคารหลักของลูกค้าเอสเอ็มอี

นายวิพล วรเสาหฤท รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปัจจุบัน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่กระจายสู่ทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ และความต้องการของผู้บริโภคจากประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องการขยายการลงทุนมากยิ่งขึ้น ซึ่งธนาคารยินดีจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม หลังจากได้ทำงานร่วมกับลูกค้าจากหลายอุตสาหกรรม ธนาคารพบว่าการให้บริการทางการเงินในรูปแบบสินเชื่อและผลิตภัณฑ์เดี่ยวๆ แบบเดิมนั้นอาจไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ธนาคารจึงได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของลูกค้าตลอดทั้งกระบวนการ และได้กำหนดกลยุทธ์ Industry Solution ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงให้กับลูกค้าเป็นรายอุตสาหกรรม ด้วยโซลูชั่นทางการเงินแบบครบวงจรที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมมีความต้องการทางการเงินและวงจรการดำเนินธุรกิจที่ต่างกัน ทั้งด้านความต้องการสินเชื่อ การบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงิน ซึ่ง Industry Solution สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับเอสเอ็มอีได้อย่างตรงจุด สามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้รวดเร็วมากขึ้น และต่อยอดไปยัง value chain ของลูกค้าเพื่อเสริมศักยภาพ Network ของลูกค้าให้เข้มแข็งมากขึ้น รวมถึงสามารถสร้างโอกาสในการทำ Business Matching ให้กับลูกค้าได้อีกด้วย

ธนาคารมีการพัฒนาโซลูชั่นทางการเงินเบื้องต้นไว้สำหรับ 5 อุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง นอกจากนี้ ยังมีโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมอื่นตามมาอีกเรื่อยๆ ตลอดทั้งปีนี้ ทั้งนี้การเลือกพัฒนาโซลูชั่นจากแต่ละอุตสาหกรรมนั้น ธนาคารได้พิจารณาจากศักยภาพทางธุรกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมั่นใจว่าหากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสมและตรงความต้องการที่แท้จริงจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจสามารถเติบโตและขยายตัวไปสู่ตลาดโลก

"ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจเอสเอ็มอีและความใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้ธนาคารเข้าใจการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เรารู้ว่าในแต่ละธุรกิจมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะมีความต้องการวงเงินประเภทหนังสือค้ำประกันหลากหลายประเภท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มต้องการวงเงินเป็นฤดูกาล ธุรกิจโลจิสติกส์จะต้องการวงเงินประเภทเช่าซื้อรถเป็นหลัก ส่วนธุรกิจซื้อมาขายไปจะเน้นวงเงินประเภทสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการสต๊อคสินค้า เป็นต้น ความเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงทำให้ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งสะดวก ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และช่วยให้การอนุมัติวงเงินสินเชื่อทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น"

นายวิพล กล่าวว่า ในปีนี้ธนาคารจะมุ่งเน้นการเติบโตของสินเชื่อใหม่ในลูกค้าเอสเอ็มอี รวมถึงการเข้าไปดูแลคู่ค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในซัพพลายเชนของลูกค้าด้วย รวมถึงการส่งเสริมเอสเอ็มอีที่ต้องการออกไปทำการค้าระหว่างประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในการให้ความรู้และคำแนะนำในการทำการค้ากับคู่ค้าต่างประทศ รวมถึงการพัฒนาโซลูชั่นทางการเงินเพื่อช่วยสนับสนุนการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ นอกจากนี้จะดูแลลูกค้าให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างจังหวัดให้มากขึ้นด้วยบริการที่ใกล้ชิด โดยในปี 2559 ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายยอดสินเชื่อคงค้างเติบโตประมาณ 4-6% จากปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยมียอดสินเชื่อคงค้างจำนวน 3.6 แสนล้านบาท และตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ประมาณ 80,000 – 100,000 ล้านบาท โดยธนาคารจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ตอบโจทย์เอสเอ็มอีมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวเป็นธนาคารเอสเอ็มอีที่ลูกค้าเลือก


Latest Press Release

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ฉลองครบรอบ 22 ปี จัดแคมเปญใหญ่ ลุ้นทริปเที่ยวอังกฤษ พร้อมดูบอลเกาะติดขอบ สนามแอนฟิลด์ สเตเดียม เมืองลิเวอร์พูล

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าฉลองครบรอบ 22 ปี จัดแคมเปญใหญ่ "ลุ้นทริปเที่ยวอังกฤษ พร้อมดูบอลเกาะติดขอบสนามแอนฟิลด์ สเตเดียม เมืองลิเวอร์พูล" เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ ได้ดูแลตลอดมา คุณภควิภา เจริญตรา...

ภาพข่าว: World Finance Awards 2018

Mr. Paul Richardson ผู้แทนจากนิตยสาร World Finance มอบรางวัล Best Life Insurance Company 2018, Thailand จัดโดยนิตยสาร World Finance ประเทศอังกฤษ ให้แก่นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งไทยประกันชีวิต...

ภาพข่าว: ลงทะเบียนรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% ช่วงตรุษจีน ด้วยบัตรเดบิต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ตามที่กระทรวงการคลังออกมาตรการส่งเสริมการลดใช้เงินสดรับเทศกาลตรุษจีนด้วยการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 5% สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตนั้น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เชิญชวนผู้ถือบัตรเดบิตมาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th ตั้งแต่วันที่ 7-31 ม.ค. 2562...

ประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ CEO ใหม่ธนชาตประกาศเป้าหมายธุรกิจ เปิดทัพผู้บริหารแกร่ง ตั้งธงปีนี้เติบโตทุกด้าน! เผยปี 61 ทำกำไรรวม 14,703 ล้านบาท ส่งผลเติบโตต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน เฉลี่ยโตปีละ 10%

"ประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ" หัวเรือใหญ่ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ธนชาต นั่งแท่น CEO ใหม่ คุมธนาคาร พร้อมเปิดทัพผู้บริหารแกร่ง ชูนโยบาย Customer Centric ผนึก Fast & Focused ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อรักษาความเป็นธนาคารชั้นนำ ลั่นพร้อมทุ่มเททำงานเต็มที่...

ฟินันเซีย รุกหน้าจัดงาน ฟินันเซีย อินเวสเมนท์ คอนเฟอเรนท์ 2019 ฟินันเซียพร้อมเปิดตัวทีมนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ ยกระดับการให้บริการแบบครบวงจร

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (จำกัด) มหาชน จับมือ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) จัดงานใหญ่ "Finansia Investment Conference 2019" (ฟินันเซีย อินเวสเมนท์ คอนเฟอเรนท์ 2019)...

Related Topics