ไทยพาณิชย์ชูกลยุทธ์ Industry Solution มอบโซลูชั่นทางการเงินเจาะกลุ่มเอสเอ็มอีราย อุตสาหกรรม ผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday April 26, 2016 16:40
กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ รุกธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี ผุดกลยุทธ์ Industry Solution ตอบโจทย์ลูกค้ารายอุตสาหรรมด้วยโซลูชั่นทางการเงินครบถ้วนทุกความต้องการ นำเสนอแพ็คเกจนำร่องเจาะ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีความต้องการเฉพาะด้าน ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และธุรกิจเคมีภัณฑ์ มอบข้อเสนอที่แตกต่างเพื่อประโยชน์สูงสุดของเอสเอ็มอีแต่ละกลุ่ม พร้อมช่วยสนับสนุนคู่ค้าของลูกค้าอย่างครบวงจร ด้วยโซลูชั่นทางการเงินที่เพิ่มความสะดวก ลดต้นทุนการทำธุรกรรม โชว์ผลการดำเนินงานธุรกิจเอสเอ็มอีขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้ายอดสินเชื่อคงค้างปี 2559 เติบโต 4-6% ยอดสินเชื่อใหม่ไม่ต่ำกว่า 80,000 ล้านบาท พร้อมก้าวสู่การเป็นธนาคารหลักของลูกค้าเอสเอ็มอี

นายวิพล วรเสาหฤท รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปัจจุบัน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่กระจายสู่ทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ และความต้องการของผู้บริโภคจากประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องการขยายการลงทุนมากยิ่งขึ้น ซึ่งธนาคารยินดีจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม หลังจากได้ทำงานร่วมกับลูกค้าจากหลายอุตสาหกรรม ธนาคารพบว่าการให้บริการทางการเงินในรูปแบบสินเชื่อและผลิตภัณฑ์เดี่ยวๆ แบบเดิมนั้นอาจไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ธนาคารจึงได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของลูกค้าตลอดทั้งกระบวนการ และได้กำหนดกลยุทธ์ Industry Solution ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงให้กับลูกค้าเป็นรายอุตสาหกรรม ด้วยโซลูชั่นทางการเงินแบบครบวงจรที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมมีความต้องการทางการเงินและวงจรการดำเนินธุรกิจที่ต่างกัน ทั้งด้านความต้องการสินเชื่อ การบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงิน ซึ่ง Industry Solution สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับเอสเอ็มอีได้อย่างตรงจุด สามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้รวดเร็วมากขึ้น และต่อยอดไปยัง value chain ของลูกค้าเพื่อเสริมศักยภาพ Network ของลูกค้าให้เข้มแข็งมากขึ้น รวมถึงสามารถสร้างโอกาสในการทำ Business Matching ให้กับลูกค้าได้อีกด้วย

ธนาคารมีการพัฒนาโซลูชั่นทางการเงินเบื้องต้นไว้สำหรับ 5 อุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง นอกจากนี้ ยังมีโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมอื่นตามมาอีกเรื่อยๆ ตลอดทั้งปีนี้ ทั้งนี้การเลือกพัฒนาโซลูชั่นจากแต่ละอุตสาหกรรมนั้น ธนาคารได้พิจารณาจากศักยภาพทางธุรกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมั่นใจว่าหากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสมและตรงความต้องการที่แท้จริงจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจสามารถเติบโตและขยายตัวไปสู่ตลาดโลก

"ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจเอสเอ็มอีและความใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้ธนาคารเข้าใจการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เรารู้ว่าในแต่ละธุรกิจมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะมีความต้องการวงเงินประเภทหนังสือค้ำประกันหลากหลายประเภท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มต้องการวงเงินเป็นฤดูกาล ธุรกิจโลจิสติกส์จะต้องการวงเงินประเภทเช่าซื้อรถเป็นหลัก ส่วนธุรกิจซื้อมาขายไปจะเน้นวงเงินประเภทสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการสต๊อคสินค้า เป็นต้น ความเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงทำให้ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งสะดวก ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และช่วยให้การอนุมัติวงเงินสินเชื่อทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น"

นายวิพล กล่าวว่า ในปีนี้ธนาคารจะมุ่งเน้นการเติบโตของสินเชื่อใหม่ในลูกค้าเอสเอ็มอี รวมถึงการเข้าไปดูแลคู่ค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในซัพพลายเชนของลูกค้าด้วย รวมถึงการส่งเสริมเอสเอ็มอีที่ต้องการออกไปทำการค้าระหว่างประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในการให้ความรู้และคำแนะนำในการทำการค้ากับคู่ค้าต่างประทศ รวมถึงการพัฒนาโซลูชั่นทางการเงินเพื่อช่วยสนับสนุนการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ นอกจากนี้จะดูแลลูกค้าให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างจังหวัดให้มากขึ้นด้วยบริการที่ใกล้ชิด โดยในปี 2559 ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายยอดสินเชื่อคงค้างเติบโตประมาณ 4-6% จากปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยมียอดสินเชื่อคงค้างจำนวน 3.6 แสนล้านบาท และตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ประมาณ 80,000 – 100,000 ล้านบาท โดยธนาคารจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ตอบโจทย์เอสเอ็มอีมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวเป็นธนาคารเอสเอ็มอีที่ลูกค้าเลือก


Latest Press Release

CWT ฟันกำไรไตรมาส2/62 พุ่งกระฉูด 549.85% พร้อมโชว์งบครึ่งปีแรกกำไรแตะ 81.85 ล้านบาท เติบโต 281.58%

"ชัยวัฒนา อวดไตรมาส2/62 กำไร 47.19 ล้านบาท เติบโต 549.85% พร้อมเปิดงบครึ่งปีแรกกำไร 81.85 ล้านบาท เติบโต 281.58% พร้อมส่งซิกผลงานในช่วงครึ่งปีหลังยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)...

Gossip News: สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ บิ๊กบอสแห่ง STI คว้าปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.รัตนโกสินทร์

ขอแสดงความยินดีกับบิ๊กบอสแห่ง STI 'สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์' ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ ผู้บริหารที่คร่ำหวอดในวงการธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร นอกจากเร่งเครื่องบริหารจนผลประกอบการดีเด่นในไตรมาส 2 นี้ จนกำไรโตถึง...

ภาพข่าว: บีโอไอจับมือศุลกากรให้ข้อมูลบริษัทหลังได้รับการส่งเสริม

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเรื่อง "การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" พร้อมด้วยนายขวัญชัย...

ภาพข่าว: คันทรี่กรุ๊ปจัดงานฉลองวันเกิด สดาวุธ เตชะอุบล

คณะผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มบริษัทคันทรี่ กรุ๊ป จัดงานฉลองเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเกิด เสี่ยไมค์ สดาวุธ เตชะอุบล (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการของกลุ่มคันทรี่ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่น โดยพนักงาน และบริษัทในเครือ...

ภาพข่าว: GCAP ให้ข้อมูลธุรกิจในงาน Opportunity Day Q2/62

นายสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP ร่วมให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 2/2562 โดย GCAP เปิดเผยถึงแนวโน้มครึ่งปีหลังนี้เติบโตโดดเด่น เนื่องจากบริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ สบายใจแฟ็คเตอริง...

Related Topics