กลุ่มทรู รายงานผลกำไรและรายได้ที่เติบโตแข็งแกร่งในไตรมาสแรกปี 2559 ต่อยอดความสำเร็จจากการได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่900 และ 1800 MHz

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday May 13, 2016 15:03
กรุงเทพฯ--13 พ.ค.--ไอเดียเวิร์คส์คอมมิวนิเคชั่นส์

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2559 ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและรายงานผลกำไร จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นและการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน DIF หลังการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามหลักเกณฑ์โดยรายได้มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี อันเป็นผลจากการเปิดให้บริการ4G Plus ของทรูมูฟ เอชด้วยเครือข่ายสัญญาณที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุดทั่วประเทศ

ในไตรมาส 1 ปี 2559 กลุ่มทรูมีรายได้จากการให้บริการโดยรวมจำนวน 20.8 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า จากการเติบโตของรายได้ในทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลัก โดยเฉพาะธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เติบโตโดดเด่นทั้งในกลุ่มผู้ใช้บริการระบบรายเดือนและเติมเงินทั้งนี้การเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของรายได้ ส่งผลให้ EBITDA เติบโตร้อยละ 15.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าเป็น 5.7 พันล้านบาท ซึ่งไม่รวมกำไรจากการโอนเสาโทรคมนาคมใหม่เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล(DIF)ในปี 2558 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

กลุ่มทรู รายงานผลกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวน 1,968 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2559 เมื่อเทียบกับผลกำไรจำนวน 1,569 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้าอันเป็นผลจากการเติบโตของรายได้ แม้จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายโครงข่ายและบริการอย่างต่อเนื่องรวมถึงการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน DIF โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก SCBAM ได้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนDIF ตามรอบระยะเวลา ด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งพบว่ากองทุน DIF มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ กลุ่มทรู ซึ่งถือหน่วยลงทุนอยู่ร้อยละ 28 สามารถรับรู้มูลค่าเพิ่มนี้เป็นจำนวน 2.9 พันล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2559

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กล่าวว่า "กลุ่มทรูยังคงมุ่งเน้นความเป็นผู้นำเครือข่ายคุณภาพที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุด สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานบรอดแบนด์ทั้งแบบมีสายและไร้สายที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ทำให้กลุ่มทรู ประสบความสำเร็จในการเพิ่มรายได้ได้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีส่วนแบ่งตลาดรายได้จากการให้บริการเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 22 ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาทั้งนี้ การได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่900MHz มาเพิ่มเติม นับเป็นบันไดขั้นสำคัญที่ช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของกลุ่มให้แข็งแกร่งและรวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ การที่กลุ่มทรูสามารถเพิ่มรายได้และฐานลูกค้าได้อย่างสูงทั้งในกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือนและเติมเงิน แสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ไว้วางใจในแบรนด์ทรูและศักยภาพเครือข่ายที่ดีเยี่ยม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เมื่อผสานกับความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูในการพัฒนานวัตกรรมและมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องแล้ว จะเป็นฐานอันสำคัญสำหรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนของกลุ่มทรูต่อไป"

จุดแข็งสำคัญของทรูมูฟ เอช ในเรื่องเครือข่ายประสิทธิภาพสูง และความครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านคลื่นความถี่หลากหลายครบครัน ด้วยแบนด์วิธที่มากที่สุดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รายได้จากการให้บริการ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึงร้อยละ 23.7จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็น 13.1พันล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2559ในขณะที่ รายได้จากการให้บริการของผู้ประกอบการใหญ่รายอื่นมีจำนวนลดลงทำให้ทรูมูฟ เอช มีส่วนแบ่งตลาดรายได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22 ในไตรมาส 1 ปี 2559 เมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยร้อยละ 19 ในปี 2558 ทั้งนี้ ทรูมูฟ เอช ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการขยายฐานลูกค้าทั้งในระบบเติมเงินและรายเดือน ทำให้ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2559 มีฐานผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 20.4 ล้านราย

บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ของทรูออนไลน์ยังคงเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของรายได้และฐานลูกค้า อันเป็นผลจากผลตอบรับที่ดีมากต่อแพ็กเกจไฟเบอร์บรอดแบนด์ และการขยายการให้บริการไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยโครงข่ายบรอดแบนด์ของทรูออนไลน์ มีความครอบคลุมแล้วกว่า 6.8ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ทั้งนี้ ทรูออนไลน์ มีฐานลูกค้าบรอดแบนด์ที่เติบโตต่อเนื่องเป็น 2.5ล้านราย และมีรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 665บาท ในไตรมาส 1 ปี 2559

รายได้จากการให้บริการของทรูวิชั่นส์ เติบโตร้อยละ 5.8จากปีก่อนหน้า เป็น 3.0 พันล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2559 จากธุรกิจมิวสิค เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ที่เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในตลาดระดับแมส ส่งผลให้ ทรูวิชั่นส์ มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นสุทธิถึง 163,682ราย ในไตรมาสแรก ซึ่งผลักดันฐานลูกค้าของกลุ่มให้เพิ่มขึ้นเป็น 3.2 ล้านรายทั้งนี้ ทรูวิชั่นส์ จะยังคงมุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์การรับชมโทรทัศน์ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ด้วยคอนเทนต์คุณภาพหลากหลาย และนวัตกรรมที่ทำให้สมาชิกเลือกรับชมช่องรายการโปรดได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมถ่ายทอดสดรายการกีฬาชั้นนำจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าระดับพรีเมียมและรายได้ของกลุ่มให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน กล่าวว่า "เป็นเรื่องน่ายินดีที่กลุ่มทรู มีผลการดำเนินงานที่เติบโตแข็งแกร่งและรายงานผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาส1ที่ผ่านมา โดยเฉพาะรายได้ของกลุ่มทรูเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนขยายเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและครอบคลุมทั่วประเทศ อันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในการขยายฐานลูกค้าและรายได้ของกลุ่มทรู โดย scale ที่เพิ่มขึ้นนี้ร่วมกับการปรับโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มในปีนี้ จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะการเงินและความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มทรู"


Latest Press Release

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 6.50 บาท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท พร้อมกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 26 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด...

ปตท. เผยผลการดำเนินงานปี 2561 สร้างความมั่นคงทางพลังงาน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่ออนาคตยั่งยืน

เสริมความแข็งแกร่งโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโอกาสธุรกิจใหม่ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ควบคู่การดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม สะท้อนรายได้นำส่งรัฐปี 61 กว่า 82,220 ล้านบาท นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)...

TNP อวดผลงานปี 61 โกยรายได้กว่า 1,769 ลบ. ปันผลอีก 0.02 บ./หุ้น พร้อมเดินหน้าขยายสาขาต่อ ดันเป้าปี 62 โตไม่ต่ำกว่า 10%

TNP หรือ บมจ.ธนพิริยะ ร้านค้าปลีกท้องถิ่นเชียงราย อวดผลงานปี 61 รายได้จากการขายและบริการโตเกือบ 11% อยู่ที่ 1,769 ลบ. กำไรสุทธิกว่า 65 ลบ. เพิ่มขึ้นกว่า 6% บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังอีก 0.02 บ./หุ้น ด้านสองแม่ทัพใหญ่ "ธวัชชัย และ เภสัชกรหญิง...

ภาพข่าว: ครอบครัวจิราธิวัฒน์ ร่วมแสดงความยินดี

นายทศ จิราธิวัฒน์ (ที่2จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์(ที่3จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และครอบครัวจิราธิวัฒน์ ร่วมแสดงความยินดี กับนายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการบริษัท (ที่4จากซ้าย) นายบุญยง ตันสกุล...

บล.เคจีไอ เผยกำไรงวดปี 61 เพิ่มขึ้น 22% สอดคล้องรายได้ขยายตัว 15% ด้านบอร์ดชงจ่ายปันผล 0.385 บาท พร้อมประชุมผู้ถือหุ้น 9 เม.ย. นี้

ดร.จื้อ-หง หลิน กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,083 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.54 บาท เพิ่มขึ้น 22% จากงวดเดียวกันปีก่อน...

Related Topics