INET คาดปี 59 กำไรหรู หลังไตรมาส 1/59 กำไรเพิ่มกว่า 137% มั่นใจแผน เพิ่มทุน 262.52 ล้านหุ้น ต่อยอดธุรกิจรุ่ง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday May 30, 2016 12:38
กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--IR PLUS

INET มั่นใจปี 2559 ผลประกอบการสวยทั้งรายได้-กำไร หลังไตรมาส 1/59 กำไร 11.19 ล้านบาท พุ่ง 137.08% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เหตุมีรายได้กว่า 200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 53.01% และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบมจ.เน็ตเบย์ "มรกต กุลธรรมโยธิน" กรรมการผู้จัดการ มั่นใจแผนการเพิ่มทุนจำนวน 262.52 ล้านหุ้น ระดมทุนกว่า 780 ล้านบาท กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 11 – 15 ก.ค. 59 มั่นใจได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้น พร้อมล็อคเป้ารายได้โต 30% จากปีก่อน เหตุมาจาก Cloud Solutions เติบโตเพิ่มขึ้นชัดเจน

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET เปิดเผยถึง ภาพรวมธุรกิจในปีนี้มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้ารายได้ทั้งปี 2559 เติบโต 30% จากปีก่อนอยู่ที่ 624.04 ล้านบาท ปัจจัยสำคัญมาจากธุรกิจ Cloud Solutions ซึ่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปีนี้เติบโตอย่างโดดเด่นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการรับรู้กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) โดยไตรมาส 1/2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 11.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 137.08%

ทั้งนี้ ปัจจุบัน INET ประกอบธุรกิจผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Infrastructure as a Service Provider) แบบครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มองค์กร ปัจจุบันสัดส่วนรายได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ บริการ Cloud Solutions ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ราว 42.73% ของรายได้รวม บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) มีสัดส่วนราว 17.93% บริการ Co-Location รับฝากเซิร์ฟเวอร์สำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ มีสัดส่วนราว 17.97% และบริการ EDC Network Pool ศูนย์กลางระบบเครือข่ายเครื่องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตระหว่างธนาคารกับร้าน ค้า มีสัดส่วนราว 3.39%

โดยผลประกอบการในงวดไตรมาส 1/2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 201.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 53.01% จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 131.73 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักมาจากรายได้การให้บริการ Cloud Solutions มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงถึง 75.74% บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) เติบโต 19.06% และรายได้จากบริการ Co-Location เติบโต 38.09% ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 11.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 137.08% จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 4.72 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 5.55% ของรายได้รวม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม (สัดส่วนการถือหุ้น 25%) จำนวน 4.82 ล้านบาท

"INET ให้ความสำคัญในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ารายได้เติบโตปีละ 30% และไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะบริการ Cloud Computing ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทย เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะต่อองค์กรธุรกิจในยุค Digital Economy ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถใช้งานดาต้าและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านไอทีได้ อย่างมหาศาล ดังนั้น INET ในฐานะผู้ให้บริการ Cloud Service Provider ตัวจริง ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศ CSA-STAR รายแรกและเป็นผู้ประกอบการรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ การันตีการให้บริการที่มีความปลอดภัยสูง มีเสถียรภาพ สนับสนุนให้ในช่วงที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ Cloud เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และนับเป็นบริษัทไทยที่มีส่วนแบ่งการตลาดบริการ Cloud ในประเทศที่สูงที่สุดรายหนึ่ง" นางมรกต กล่าว

นางมรกต กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในการให้บริการ Co-Location และบริการ Cloud Solutions ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต รวมถึง สร้างความแข็งแกร่งให้ INET บริษัทฯ จึงต้องลงทุนขยายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ในจังหวัดสระบุรี โดยในเฟสแรกอยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในเดือนมีนาคม ปี 2560 และเตรียมลงทุนสำหรับเฟสที่ 2 และ 3 ต่อเนื่อง จากปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลอินเทอร์เน็ต 2 แห่ง คือ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 1 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ (INET-IDC1) และ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 2 (INET-IDC2) อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริการ Could Solutions ให้มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดย INET มีแผนเพิ่มทุนจำนวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) จำนวน 250,020,799 หุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาหุ้นละ 3 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 750,062,397 บาท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 12,500,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 ในราคาเสนอขายเท่ากันที่หุ้นละ 3 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 37,500,000 บาท เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) สำหรับเฟสที่ 2 และ 3 ต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 487.56 ล้านบาท

"ในช่วงปลายปี 2558 บริษัทฯ ได้มีแผนลงทุนโครงการ INET-IDC3 ในเฟส 1 ก่อน ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 750 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจโดยเฉพาะบริการ Cloud Solutions ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่มาร์จิ้นในธุรกิจนี้ค่อนข้างสูง และที่สำคัญ INET-IDC3 เฟส 1 มีลูกค้าที่เข้ามาจองพื้นที่สำหรับเป็นศูนย์สำรองฉุกเฉินหรือฝากเซิร์ฟเวอร์ เกิน 60% แล้ว จึงมีแผนจะลงทุนในเฟส 2 และ 3 ต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโต โดยในเฟส 2 และ 3 ประมาณการงบลงทุนรวมไว้ที่ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเงินลงทุนบางส่วนมาจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาหุ้นละ 3 บาทต่อหุ้น กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559 เชื่อผู้ถือหุ้นจะให้การตอบรับจองซื้อหมดทั้งจำนวน ทั้งนี้ INET-IDC3 เฟส 1, เฟส 2 และเฟส 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในช่วงไตรมาส 1/2560 , ไตรมาส 1/2561 และไตรมาสที่ 4/2561 ตามลำดับ มั่นใจจะเป็นอีกโอกาสสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตทั้งรายได้ และกำไร ได้อย่างมากในอนาคต" นางมรกตกล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า หลังจากเปิดให้บริการ INET-IDC3 แล้ว บริษัทฯ จะทยอยติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำหรับโครงการเฟส 1 เพื่อให้บริการลูกค้าภายนอกจำนวน 432 ตู้ คาดจะติดตั้งจนครบภายในปี 2563 จากเดิม INET-IDC1 และ INET-IDC2 ที่มีตู้เซิฟเวอร์อยู่จำนวน 452 ตู้ คิดเป็นการปรับเพิ่มขึ้น 96.57% หลังจากนั้น บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาตู้เซิร์ฟเวอร์เดิมที่เคยรองรับการให้บริการ Co-Location ให้สามารถรองรับการให้บริการ Cloud Solutions มากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการที่สูงขึ้นจากสัดส่วนการให้บริการ Cloud Solutions ที่เพิ่มขึ้น โดยรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินอัตราการเติบโตเฉลี่ย ของรายได้จากโครงการ INET-IDC3 เฟส1 ประมาณปีละ 25.22% และคาดว่าจะสนับสนุนกำไรสุทธิบริษัทฯ ได้ประมาณ 138-511 ล้านบาท/ปี บริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณ 39.37% /ปี และมีโอกาสในการแข่งขัน รักษาความเป็นผู้นำในตลาด Cloud Computing เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล


Latest Press Release

TFEX ขยายเวลาเทรดทองล่วงหน้าถึงตี 3 เริ่ม 24 ก.พ. 2563

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่ม Gold Futures ในช่วงกลางคืนจนถึงตีสาม เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถปรับการลงทุนได้ทันกับสถานการณ์และการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ 24 ก.พ. 2563 นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์...

โครงการอบรมเพื่อนักลงทุน 3 วันเทรดได้!!

กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--ไทยเควสท์ วิทยากร: คุณ สุเชษฐ์ สุขแท้, คุณ ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ และ คุณ นิรันดร์ หอมกำปัง วัน/เวลา: วันอังคาร 25, พฤหัสบดี 27, และศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12:30-14:00 น. สถานที่อบรม: Asia Wealth Securities Co.,Ltd. สาขา รสา...

ฟรี!! สัมมนางบปี62 ฟ้าหลังฝน ขนงบมากาง

กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--ไทยเควสท์ วิทยากร: คุณ สุเชษฐ์ สุขแท้, คุณ ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 รอบเช้า เวลา 19:00-12:30 น. หรือ รอบบ่าย เวลา 14:00-17:00 น. สถานที่อบรม: สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ติดต่อสอบถาม: โทร 02...

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW42 จำนวน 2 ตัว ซื้อขายวันแรก 17ก.พ.63

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant :DW) รุ่นใหม่ เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวนทั้งหมด 2 ตัว ได้แก่ CPAL42C2007A , TRUE42C2007A เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 17...

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.3616 บาท/หน่วย วันที่ 13 มี.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค...

Related Topics