เมืองไทยประกันชีวิต ส่งแบบประกันชีวิตควบการลงทุน เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการลงทุน และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า รับเทรนด์ดอกเบี้ยขาลง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday May 30, 2016 12:34
กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--เมืองไทยประกันชีวิต

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเมืองไทยประกันชีวิตได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันชีวิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างตรงใจและตรงจุดตามนโยบาย "ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง" หรือ Customer Centricอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ส่ง"แบบประกันชีวิตควบการลงทุน" หรือ Unit-Linked เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงินสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาทางเลือกในการวางแผนการเงินผ่านนวัตกรรมการประกันชีวิตและการลงทุนในรูปแบบใหม่ที่ให้ผลตอบแทน และความคุ้มครองที่คุ้มค่าโดยเฉพาะในช่วงทิศทางดอกเบี้ยขาลง ณ ปัจจุบัน

นายสาระ กล่าวว่า เมืองไทยประกันชีวิตได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น จึงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เรียกว่า ประกันชีวิตควบการลงทุน "เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1" (Muangthai Unit-Linked 1) ซึ่งมีจุดเด่นที่รวม 2ผลิตภัณฑ์การเงินไว้ด้วยกัน คือ ประกันชีวิต และกองทุนรวม ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการการลงทุนระยะยาว และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่ากรมธรรม์แบบสามัญทั่วไป

แบบประกันนี้ตอบโจทย์การลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละคน โดยมีกองทุน ที่ถูกคัดสรรมาเพื่อนำเสนอเป็นทางเลือกครอบคลุมทั้งการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆ อีกทั้งในระหว่างสัญญา ผู้เอาประกันสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องการตามช่วงเวลาที่เหมาะสมได้อีกด้วย

นอกจากนี้ เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 ยังเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ผู้เอาประกัน โดย 1.)ปรับเพิ่ม-ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้ 2.) ถอนเงินลงทุนบางส่วนออกมาได้ และ 3.) เพิ่มเงินลงทุนตามต้องการ ซึ่งความพิเศษเหล่านี้ ช่วยให้แบบประกันนี้สามารถตอบโจทย์แผนการเงิน การลงทุน และความคุ้มครองได้อย่างหลากหลายในกรมธรรม์เพียงฉบับเดียว ตั้งแต่ วัยเริ่มต้นการลงทุนที่อาจจะยอมรับความเสี่ยงได้สูง เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี วัยสร้างครอบครัวที่เลือกเพิ่มน้ำหนักให้กับความคุ้มครองชีวิตเพื่อเป็นการเพิ่มหลักประกันให้แก่ครอบครัว ไปจนถึงการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณที่อาจจะมุ่งเน้นการลงทุนที่ไม่เสี่ยงมากนัก เป็นต้น

ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบการชำระเบี้ยได้ ทั้งแบบชำระเบี้ยครั้งเดียว หรือ Single Premium และแบบชำระเบี้ยรายงวดหรือ Regular Premium ที่เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน โดยอายุรับประกันตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี มีระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีวิต หรือจนถึงอายุ 99 ปี

สำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อ เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 แบบชำระเบี้ยรายงวดนั้น นอกจากจะสามารถเลือกความคุ้มครองได้สูงสุดถึง 80 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักแล้ว(ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัย)ลูกค้ายังสามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ได้แก่ความคุ้มครองโรคร้ายแรง[สัญญาเพิ่มเติมซีไอ 31] การวางแผนสุขภาพหากเกิดการเจ็บป่วย[สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย] ชดเชยรายได้เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล[สัญญาเพิ่มเติมเฮลแคร์พลัส (ค่าชดเชยรายวัน)]และ ความคุ้มครองกรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร[สัญญาเพิ่มเติมทีพีดี]

"ปีนี้เราพร้อมที่จะรุก และผลักดันผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์ให้เป็นที่รู้จักและเติบโตในตลาดซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กลุ่มลูกค้าที่มองหาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิต และยังได้ประโยชน์จากการวางแผนทางการเงินระยะยาวแบบใหม่ เราจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะเติบโตในตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้เรื่องการลงทุนหรือการวางแผนทางการเงินและขยายไปถึงลูกค้าทั่วไปที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองและผลตอบแทนที่คุ้มค่า อีกทั้งยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะกับทุกระดับความเสี่ยงของแต่ละไลฟ์สไตล์การลงทุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์ผ่านทีมตัวแทนฝ่ายขายที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์"

เมืองไทยประกันชีวิตได้เตรียมความพร้อมสำหรับตัวแทนฝ่ายขายโดยจะต้องผ่านการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)รวมถึงผ่านการอบรมหลักสูตรการขายอย่างเข้มข้นจากเมืองไทย อะคาเดมี ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพตัวแทน ฝ่ายขายที่แข็งแกร่ง พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

"โดยในปี 2559 นี้คาดว่า เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 จะได้รับผลตอบรับที่ดี สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลาง ขึ้นไปที่มองหาช่องการลงทุนแบบใหม่ พร้อมความคุ้มครองที่คุ้มค่าเพื่อตอบโจทย์ทุกการวางแผนความมั่นคงในอนาคต โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ผู้บริโภคกำลังมองหาช่องทางการออมเงิน ซึ่งประกันชีวิตนับเป็นหนึ่งทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองชีวิตให้แก่ผู้เอาประกัน อันเป็นจุดเด่นที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากการออมหรือลงทุนในประเภทอื่นๆขณะเดียวกันยังสามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพโรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นได้อีกด้วย" นายสาระ กล่าว

นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่ต้องการทางเลือกการวางแผนการเงิน พร้อมกับการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำให้เพื่อความอุ่นใจด้วยนั้น เมืองไทยประกันชีวิตยังมี "เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1" ที่ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด ให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี และ "เมืองไทย ยูแอล 1" ที่ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวคุ้มครองนาน 10 ปี เป็นทางเลือกเพิ่มเติม โดยจะตอบโจทย์ความต้องการผู้ที่กำลังมองหาประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่กับการลงทุน ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้เอาประกันแต่ละคนในแต่ละช่วงวัย โดย "เมืองไทย ยูแอล 1" เปิดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนตามรูปแบบการลงทุนที่ลูกค้าเลือกแบ่งเป็น 3 รูปแบบแผนการลงทุนให้เลือกสรรตามสไตล์ของลูกค้าประกอบด้วย1.)เมืองไทยยูแอล 1 สินทวีคูณ ที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักพร้อมเปิดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 2.)เมืองไทยยูแอล 1 สินเพิ่มทรัพย์ เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก โดยเปิดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 และ 3.)เมืองไทยยูแอล 1 สินยั่งยืน เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก และลงทุนในเงินฝากในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 โดยไม่มีการลงทุนในตราสารทุน

หมายเหตุ –เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
–การพิจารณารับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
–การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

Latest Press Release

บลจ.กสิกรไทย เพิ่มทางเลือกกองทุน K-USA แบ่ง Class จ่ายปันผล และสะสมมูลค่า เริ่ม 17 ก.ย.นี้

บลจ.กสิกรไทย เพิ่มทางเลือกการลงทุนในกองทุน K-USA โดยเพิ่ม Class ใหม่ ชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A)) สำหรับผู้ที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน ส่วนกองทุน K-USA เดิม จะถูกจัดอยู่ใน Class ชนิดจ่ายปันผล และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น K-USA-A(D) เริ่มตั้งแต่ 17 ก.ย....

ภาพข่าว TFEX จัดสัมมนาเตรียมรับมือภาวะเงินบาทแข็ง ทองผันผวน

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX จัดสัมมนา "เงินบาทแข็ง ทองผันผวน เล็งทางรุก หาทางรอด ด้วย TFEX" โดยมี รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ TFEX กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยเทรดเดอร์และผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ข้อมูล...

INSET ลุยโรดโชว์ระดมทุนตลาดmai 16ก.ย.นี้ เตรียมขายไอพีโอ 146 ล้านหุ้น ในไตรมาส 4/62 ชูจุดแข็งหุ้นให้บริการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมครบวงจร-แนวโน้มเติบโตสูง

บมจ. อินฟราเซท ควงบริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด โรดโชว์ข้อมูลวันที่ 16 ก.ย.นี้ ก่อนระดมทุนเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 146 ล้านหุ้น เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาด mai ภายในไตรมาส 4/62...

ทีเอ็มบี พัฒนาบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บน TMB Business CLICK

ทีเอ็มบี พัฒนาบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บน TMB Business CLICK ดิจิทัล โซลูชัน ที่ตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจได้มากกว่า …พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ ทีเอ็มบี ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านดิจิทัล โซลูชัน จึงได้พัฒนาบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บน TMB...

ภาพข่าว: TKS ให้ข้อมูลงาน Opportunity Day Q2/62 - ตอกย้ำปี 62 โตกระฉูด

นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2562 ในงาน Opportunity Day ณ...

Related Topics