กรุงไทยผนึกกำลังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสวทช. ตั้งกองทรัสต์สนับสนุน SMEs

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday July 26, 2016 14:26
กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

ธนาคารกรุงไทยจับมือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดตั้งกองทรัสต์ในรูปแบบกองทุนรวมลงทุนในกิจการ วงเงิน 2,300 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการ SMEs และ Startup เข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมที่ปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน เตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมลงนามกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้ง กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ตามมติของคณะรัฐมนตรี วงเงินรวม 2,300 ล้านบาท ในรูปแบบกองทุนรวมลงทุนในกิจการ (SMEs Private Equity Trust Fund) โดยธนาคารกรุงไทยสนับสนุนในวงเงิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับเงินทุนสนับสนุน คำปรึกษาด้านการเงิน องค์ความรู้ในการลงทุน และการบริหารสำหรับกิจการที่มีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเป้าหมายร่วมลงทุนกับ SMEs ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ SMEs ระยะเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง SMEs ที่มีศักยภาพในการเติบโต และใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการผลิตหรือบริการหรือด้านนวัตกรรม รวมทั้ง SMEs ที่มีประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็น Supplier ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ เป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทย หรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ธนาคารได้แต่งตั้งให้ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย บริหารจัดการจัดการลงทุนและ บลจ.วรรณ ดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายที่จะเห็น "ตลาดหุ้นไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย" ดังนั้น จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความเข้มแข็งให้บริษัทก่อนที่จะจดทะเบียนควบคู่กันไป ทั้งยังมองว่า SMEs เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต หรืออาจเป็นธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนหรือเป็น Supply Chain ให้กับบริษัทจดทะเบียน จึงกำหนดเรื่อง การสร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs เป็นหนึ่งในภารกิจหลัก โดยงานส่วนหนึ่ง คือ การให้ความสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพ ผ่านการร่วมลงทุนใน Private Equity Trust ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะร่วมลงทุนกับกองทรัสต์ที่ตั้งขึ้นนี้ จำนวน 200 ล้านบาท พร้อมทั้งสนับสนุนในด้านอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทรัสต์สำเร็จตามวัตถุประสงค์

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่พร้อมจะนำนวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งการร่วมจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกันนี้ สวทช. มีนโยบายมุ่งเน้นที่จะใช้เทคโนโลยีฐานในการผลิตและบริการ นอกจากนี้ สวทช. ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่พร้อมจะให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจและนำเทคโนโลยีไปใช้อีกด้วย การใช้เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีนี้ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ทั้งนี้ สวทช. จะสนับสนุนวงเงินลงทุน 100 ล้านบาท นอกเหนือจากการร่วมลงทุน สวทช. ยังมีมาตรการอื่นๆ สนับสนุนผู้ประกอบการในด้านเทคโนโลยี เช่น การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา การรับรองธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ เป็นต้น โดยผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ 02 564 7000 ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ โดยบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ที่มีศักยภาพให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และได้รับคำปรึกษาด้านการเงินอย่างมืออาชีพ โดยคุณสมบัติของผู้ประกอบการเป้าหมายในเบื้องต้นนั้น จะต้องเป็นกิจการที่มีศักยภาพสูง ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานการผลิตหรือบริการ และมีผลประกอบการย้อนหลังอย่างน้อย 2-3 ปี นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาถึงทีมบริหาร กลยุทธ์การตลาด การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ฯลฯ ซึ่งสนับสนุนวิสาหกิจเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ และสร้างมูลเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ประเทศได้ในระยะยาว


Latest Press Release

ไทยได้อานิสงส์ ศึกการค้าสหรัฐ-จีนดันยอดสมัครโครงการพำนักระยะยาวในไทยพุ่ง

ข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่า ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยไม่ตั้งใจจากความสัมพันธ์ทางการค้าที่สับสนวุ่นวายระหว่างสองชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก โดยในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน...

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 10 เดือน, กังวลบาทแข็ง-สงครามการค้าที่ยืดเยื้อ และราคาน้ำมันในตลาดโลก

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 92.8 ปรับตัวลดลงจากระดับ 93.5 ในเดือนกรกฎาคม และต่ำสุดในรอบ 10 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561...

ชวนเรียนหลักสูตร SE101 ธุรกิจเพื่อสังคมเบื้องต้น ที่ ม. ธรรมศาสตร์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชวนผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตร "SE101 ธุรกิจเพื่อสังคมเบื้องต้น" ในโครงการ SET Social Impact SE101@University...

FTREIT ประกาศเข้าลงทุนในทรัพย์ศักยภาพสูงนอกกลุ่ม โดยมีสัญญาเช่ากลับระยะยาวกว่า 12 ปี

FTREIT เดินหน้าต่อยอดความแข็งแกร่ง ประกาศเข้าลงทุนในคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold Storage) ที่มีศักยภาพสูงพร้อมสัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี จากบริษัท ซีที ศูนย์กระจายสินค้า จำกัด หรือ "ซีที" รวมมูลค่าการลงทุน 665...

ภาพข่าว: ILM พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ และ นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ(ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ และ นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ(ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชี-การเงิน บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด หรือ...

Related Topics