ผู้ถือหุ้น MAX ไฟเขียว เพิ่มทุนผ่านฉลุย ลุยธุรกิจพลังงานอนาคตไกล สร้างรายได้หนุนธุรกิจเติบโต

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday July 26, 2016 16:43
กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--Bangkok Autumn

รศ.ดร. อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MAX เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายการที่สำคัญดังนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตะซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้รุ่นที่ 1 (MAX-T1)แบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวนไม่เกิน 5,700,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม อนุมัติการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (MAX-W2) จำนวนไม่เกิน 9,255,652,209 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อนุมัติการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,000,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 20,327,826,105 หุ้น อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 20,327,826,105 หุ้น โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังนี้คือ

1.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,700,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้รุ่นที่ 1 (MAX-T1) ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

2.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,627,826,105 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (MAX-W2) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

3.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 45,304,223,696.00 บาท เป็น2,265,211,184.80 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.05 บาท รวมถึงแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

โดยขณะนี้บริษัท กำลังมีแผนจะขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลังงาน ในโครงการต่างๆ ที่กำลังเจรจาอยู่ เช่น โรงไฟฟ้า SPP จำนวน 1-3 โรง กำลังการผลิตไฟฟ้าโรงละไม่เกิน 120 MW ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือน ส.ค. 2559 อีกทั้งยังมีแผนที่ขยายไปสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสร้างผลประกอบการของบริษัทให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว


Latest Press Release

โจทย์เร่งด่วนของรัฐบาลชุดใหม่ ... มุ่งหน้าเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป

ความร้อนแรงของสงครามการค้าที่มีทีท่าจะลากยาวต่อเนื่องไปตลอดปี แม้จะไม่ส่งผลต่อไทยโดยตรงแต่ได้ทยอยปรากฎผลผ่านช่องทางเศรษฐกิจในแต่ละภาคส่วนของโลก จนกระทั่งการส่งออกของไทยอ่อนแรงโดยล่าสุดในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 การส่งออกของไทยยังคงหดตัวร้อยละ 1.86 (YoY)...

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ร่วมพบปะนักลงทุนในงาน Opportunity Day โชว์ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกปีงบประมาณ 2562 พร้อมอัพเดทแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT (ชื่อเดิม "ไทคอน") ผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร นำโดย นายโสภณ ราชรักษา (กลาง) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)...

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2562

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ราคาลดลง จากราคาหาบละ 549 บาท เป็นหาบละ 534 บาท เนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการยังคงทรงตัว ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม...

#หยวนต้า จัดโปรฯ ทำเรื่องเงิน...ให้เป็นเรื่องง่าย...เมื่อลงทุนกับ Yuanta: Easy Smart Goal

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับทางเลือกใหม่ของนักลงทุนสายเวลธ์ที่ต้องการทำเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย เมื่อลงทุนกับบริการใหม่ Alpha Wealth ภายใต้"Yuanta Wealth : Easy Smart Goal" โดยท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์...

สินเชื่อสุทธิ เม.ย. 2562 ขยับขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แม้สินเชื่อบ้านเริ่มชะลอลง หลังใช้มาตรการ LTV

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปข้อมูลสินเชื่อ เงินฝาก และสภาพคล่อง ของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562 จากเอกสารรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ สินเชื่อสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเดือน เม.ย. 2562...

Related Topics