คปภ. ขยายการให้บริการเปิดสอบนายหน้าประกันภัยผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday August 22, 2016 09:35
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พัฒนาระบบการให้บริการจัดสอบนายหน้าประกันภัยโดยระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนกลางและภูมิภาคขึ้นอีก 2 แห่ง คือ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งเปิดสอบเพิ่มจากสนามสอบที่สำนักงานมีอยู่เดิม โดยจัดสอบเดือนละหนึ่งครั้ง จำนวน 320 ที่นั่ง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 และสำนักงาน คปภ.ภาค 11 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสอบทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ วันละ 20 ที่นั่ง โดยเปิดรับสมัครผ่าน website ของสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อรองรับปริมาณการสอบที่เพิ่มมากขึ้น และกำกับดูแลพฤติกรรมทางการตลาดของคนกลางประกันภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าผู้ใดจะกระทำการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน กล่าวคือจะผ่านการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและผ่านการอบรมหลักสูตรที่สำนักงาน คปภ. กำหนด โดยในครึ่งแรกของปี 2559 มีจำนวนผู้สมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทั้งสิ้น จำนวน 174,096 ราย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในจำนวนนี้แบ่งเป็นผู้สมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต จำนวน 117,326 ราย ตัวแทนประกันวินาศภัย จำนวน 4,762 ราย นายหน้าประกันชีวิต จำนวน 20,146 ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 31,862 ราย สำหรับผู้ประสงค์จะสอบนายหน้าประกันภัยผ่านระบบคอมพิวเตอร์สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนสมัครสอบผ่านเว็บไซด์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) หมวดบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบด้วย และสั่งพิมพ์ใบนำส่งเพื่อนำไปชำระค่าสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ทั้งนี้ ในวันที่สอบจะต้องนำหลักฐานการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเป็นหลักฐานด้วย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า สำนักงาน คปภ. ได้เปิดให้บริการการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี 2551 เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใสในการดำเนินการสอบ ตลอดจนเพิ่มมาตรการในการป้องกันทุจริตการสอบ อีกทั้งยังเป็นระบบที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์จะใช้กระบวนการสุ่มข้อสอบเพื่อจัดชุดข้อสอบให้กับผู้เข้าสอบแต่ละคน ทำให้ชุดข้อสอบของผู้เข้าสอบแต่ละคนไม่ซ้ำกัน และยังรวมไปถึงกระบวนการส่งข้อสอบไปยังห้องสอบไปยังสถานที่สอบต่างๆ ที่สามารถส่งการสุ่มข้อสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไปให้ก่อนเวลาสอบเพียงไม่กี่ชั่วโมง และผู้สอบสามารถทราบผลสอบได้ทันทีที่ส่งข้อสอบ

"การพัฒนาคุณภาพด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของสำนักงาน คปภ. ซึ่งได้มีการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงระยะเวลาและขั้นตอนการบริการให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไป" ดร.สุทธิพล กล่าวทิ้งท้ายไว้ในทีสุด


Latest Press Release

ภาพข่าว: การประชุมชี้แจง การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง "การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง" ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มาเข้าร่วม 214 แห่ง...

กรุงไทยชี้แจงการเป็นกรรมการเอิร์ธ

ตามที่ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ มีมติการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ที่ประสงค์จะเรียนเชิญให้ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยมาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตัวแทนผู้บริหารแผนซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นผู้เสนอ คือ นายนพรัตน์ อาจคงหาญ...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,217.70-1,223.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,050 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,000 บาทต่อบาททองคำ...

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) จัดงาน KKP Press Party 2018 ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ขอเชิญร่วมงาน KKP Press Party 2018 "ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ (โดยเรือ CHAO PHRAYA PRINCESS 1 จาก River City สี่พระยา เวลา 17.00 น.) ทีมผู้บริหาร KKP (ธนาคารเกียรตินาคิน บล.ภัทร...

บลจ.ภัทร ส่งหมัดเด็ดช่วยบริหารภาษีท้ายปี ออก 3 กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเสนอขาย 19 พ.ย. 7 ธ.ค. 61

บลจ.ภัทร ขยายนโยบายการลงทุนของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน พร้อมออก 3 กองทุนเด่น เป็นทางเลือกการลงทุนพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีในโค้งสุดท้ายของปี เสนอขาย IPO ในวันที่ 19 พ.ย.-7 ธ.ค. นี้...

Related Topics