ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพสนับสนุนรางวัลมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ส่งนักหนังสือพิมพ์ไปศึกษาอบรมทางวิชาการที่สหรัฐอเมริกา

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday August 22, 2016 14:54
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--ธนาคารกรุงเทพ

นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 5 จากขวา) นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ขวา) หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (ที่ 3 จากขวา) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) และนายธรรมนูญ เลากัยกุล อดีตกรรมการธนาคาร (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนสนับสนุนจำนวน 400,000 บาท ให้กับ นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.ไตรรัตน์ สิทธิทูล กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิไทยทริบูน (ที่ 4 จากซ้าย) และตัวแทนผู้ได้รับทุน สำหรับใช้ในการส่งนักหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลของมูลนิธิฯ และบุคลากรในสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน เดินทางไปศึกษาอบรมทางวิชาการในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ภาคการศึกษา ระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมของมูลนิธิฯที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาอาชีพสื่อสารมวลชน และเป็นการส่งเสริมให้ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานยังสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดเป็นบทเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพและการศึกษาในสาขาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี


Latest Press Release

ภาพข่าว: โครงการ GHB Strategic Synergy กับ บลจ.วรรณ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ GH B...

THAC ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวการบริหารจัดการความขัดแย้ง นำไปปรับใช้ได้ทั้งในบริบทของการทำงาน ความสัมพันธ์...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN) เริ่มซื้อขาย 20 ก.พ. นี้

บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ผู้ให้บริการร้านอาหารชั้นนำของไทย พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 20 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,900 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ZEN" นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ...

ภาพข่าว: ธอส.ร่วมกับ บลจ.วรรณ จัดทำความร่วมมือโครงการ GHB Strategic Synergy

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด(บลจ.วรรณ) และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บลจ.วรรณ...

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562...

Related Topics