RJHตั้ง 4 โบรกเกอร์ขายหุ้นไอพีโอ บล. ธนชาต ชี้สถาบันจองล้น 12 เท่า

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday August 22, 2016 11:38
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--เอ แอนด์ ซี ทูพี

โรงพยาบาลราชธานี หรือ RJH แต่งตั้ง 4 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำขายหุ้นไอพีโอ 74.99 ล้านหุ้น เปิดจองซื้อ 24-26 ส.ค. นี้ ราคาหุ้นละ 16 บาท บล.ธนชาต ในฐานะที่ปรึกษาการเงินและแกนนำผู้จัดจำหน่าย ชี้หุ้น RJH พื้นฐานแกร่ง สถาบันจองล้น 12 เท่า คาดเทรดภายในเดือนหน้า

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 บริษัทโรงพยาบาลราชธานี จำกัด(มหาชน) หรือ RJH ได้มีการลงนามแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด(มหาชน) เป็นที่ปรึกษาการเงินและแกนนำการจัดจำหน่าย ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) และ เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (ไอพีโอ) จำนวนทั้งสิ้น 74.99 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 16 บาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยจะเปิดจองซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 24-26 สิงหาคมนี้ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในเดือนกันยายนนี้

นางสาวพิมพ์ผกา นิจการุณ กรรมการผู้จัดการธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าหุ้น RJH ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี โดยจากการสำรวจจากความต้องการซื้อของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา พบว่ามียอดจองล้น 12 เท่า ซึ่งสาเหตุที่นักลงทุนให้ความสนใจ เนื่องจากมองว่าบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมีแนวโน้มเติบโตสูงจากการขยายกิจการและการให้บริการทางด้านการแพทย์ที่ครบวงจร ประกอบกับภาพรวมของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเป็นที่สนใจของนักลงทุนอยู่แล้ว เพราะนอกจากการขยายตัวจากภายในประเทศแล้วยังได้รับอานิสงส์จากการเปิดเสรีอาเซียนด้วย

ด้านนายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (RJH) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯ และบริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการแพทย์ โดยบริษัทฯตั้งเป้าหมายเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคกลาง ซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลราชธานี ได้รับการรับรองคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ขั้นที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาล แบ่งออกเป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป 49.7% และกลุ่มลูกค้าตามโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐประมาณ 50.3% ซึ่งโรงพยาบาลมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนกลุ่มลูกค้าทั่วไปด้วยการพัฒนาศักยภาพในการรักษาพยาบาล โดยการเพิ่มจำนวนแพทย์และพยาบาล รวมถึงขยายขอบเขตการรักษาโรคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนสูง ส่วนลูกค้ากลุ่มสวัสดิการภาครัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประกันสังคม บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนการให้บริการให้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องต่อรายได้เหมาจ่ายที่ได้รับจากโครงการประกันสังคม

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2558 รายได้รวมอยู่ที่ 1,034.91 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 63.77 ล้านบาท ขณะที่สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 1,075.70 ล้านบาท หนี้สินรวม 800.57 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 275.12 ล้านบาท ขณะที่งวดไตรมาส 1/2559 บริษัทฯมีรายได้รวม 298.14 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 39.01 ล้านบาท

ส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบด้วย กลุ่มประสิทธิ์หิรัญ ถือหุ้น 73,526,382 หุ้น คิดเป็น 32.68% หลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 24.64% รองลงมาเป็นกลุ่มวุฒิกุลประพันธ์ ถือหุ้น 32,647,299 หุ้น คิดเป็น 14.51% หลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 11.05% ขณะที่กลุ่มรพ.วิภาราม ถือ 10.58 % หลังขายหุ้นเพิ่มทุนลดลงเหลือ 7.94 % และกลุ่ม รพ.ธนบุรี ถือหุ้น 9.43% หลังขายไอพีโอสัดส่วนหุ้นจะลดลงเหลือกลุ่มละ 7.07%


Latest Press Release

ซีพีเอฟรายงานยอดขายปี 61 จำนวน 541,937 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8 จากปีก่อน สัดส่วนยอดขายกิจการต่างประเทศร้อยละ 67 หนุนการเติบโตต่อเนื่อง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารมีการลงทุนใน 17 ประเทศทั่วโลก รายงานผลการดำเนินงานปี 2561 ด้วยยอดขายจำนวน 541,937 ล้านบาท คิดเป็นรายได้จากกิจการในประเทศร้อยละ 33...

EARTHแจงไม่ได้โอนเงินจากไทยไปยังบริษัทลูกที่จีน เผยมีมติยกเลิกโอนเงินออกไปจีน ตั้งแต่ 19 ธ.ค.61 ระบุได้แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วและไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ

นางสาวภารดี เตียววณิชกุล กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เปิดเผยว่า ตามที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งได้ลงข่าวในหัวข้อ "กรุงไทยยื่นคำร้องศาลขอให้ธนชาตส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากเอิร์ธ 800 ล. หลังรู้ข่าวเตรียมโอนไปจีน" เมื่อวันที่ 19...

มือใหม่ อยากออมหุ้น DCA ต้องงานนี้ เทศกาลลงทุน #investnow2019 23-24 ก.พ. นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนผู้ลงทุนมือใหม่ที่อยากออมหุ้นร่วม เทศกาลลงทุน #investnow2019 ฟรีสัมมนาและเวิร์กชอป เช้า: GURU TALK "ออมหุ้นล้านแรกได้ไว ล้านต่อไปยิ่งเร็ว" โดย จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (หนุ่ม The Money Coach) และ "เทคนิคหาหุ้นเด็ด...

ซีพีเอฟรายงานยอดขายปี 61 จำนวน 541,937 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8 จากปีก่อน สัดส่วนยอดขายกิจการต่างประเทศร้อยละ 67 หนุนการเติบโตต่อเนื่อง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารมีการลงทุนใน 17 ประเทศทั่วโลก รายงานผลการดำเนินงานปี 2561 ด้วยยอดขายจำนวน 541,937 ล้านบาท และกำไรสุทธิของบริษัทจำนวน 15,531 ล้านบาท นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์...

CRDจ่ายปันผล0.03บ./หุ้น- โชว์งานในมือ 997 ล้านบาท

บมจ.เชียงใหม่ริมดอย บอร์ดอนุมัติปันผล 0.03 บาท/หุ้น ส่วนงบปี 2561 รายได้ 1,251 ล้านบาท กำไร 30 ล้านบาท และไตรมาส 4 รายได้ 296.2 ล้านบาท กำไร 6.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเหตุรับรู้งานต่อเนื่องน้อยลงจากการส่งมอบงาน ผู้บริหารย้ำปีนี้เดินหน้าลุยตามแผนประมูลงาน...

Related Topics