SCBLIFE ยกระดับบริการกรมธรรม์ออนไลน์ My SCBLIFE เพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ เพิ่มความสะดวก ให้ชีวิตง่ายขึ้นในทุกด้าน หวังช่วยลูกค้ารักษากรมธรรม์เพื่อสังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday December 6, 2016 15:18
กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต รุกนโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เดินหน้าขับเคลื่อนการบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมัดใจลูกค้า ล่าสุด ยกระดับบริการกรมธรรม์ออนไลน์ "My SCBLIFE" โดยพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ๆ ให้ครบวงจร เพื่อมอบความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการด้านกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า สอดรับกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอลมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าบริการใหม่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการรักษาความคงอยู่ของกรมธรรม์ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างคุณภาพธุรกิจระยะยาว และส่งเสริมให้เกิดการสร้างหลักประกันอันมั่นคงของชีวิตให้แก่ลูกค้าและครอบครัว ตามพันธกิจด้านการสร้างสังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ

นายปรีชา รุธิรพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "SCBLIFE ยังคงเดินหน้านโยบาย 'ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง' (Customer Centric) เพื่อให้สามารถมอบบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์กว่าล้านรายทั่วประเทศได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม ในปีนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการด้านข้อมูลกรมธรรม์ที่ครบวงจร สะดวกสบาย เข้าถึงได้ง่ายแก่ลูกค้า จึงได้พัฒนาช่องทางการให้บริการดิจิตอลผ่านเว็บไซต์ www.scblife.co.th ของบริษัทฯ ในรูปแบบบริการกรมธรรม์ออนไลน์ "My SCBLIFE" เพื่อให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ที่สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาท และกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนไทย โดยบริการใหม่นี้ จะเป็นการต่อยอดจากบริการ MY SCBLIFE ที่มีอยู่เดิม ให้ครบวงจรมากขึ้น"

"สำหรับบริการกรมธรรม์ออนไลน์ My SCBLIFE เป็นเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้ด้วยตนเอง จึงช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการกรมธรรม์ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดกรมธรรม์ แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ติดต่อ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ได้ทุกที่ทุกเวลา ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย และใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ย ดาวน์โหลดเอกสารใช้สิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์ รวมถึงช่วยให้ลูกค้ารักษาความคงอยู่ของกรมธรรม์ จากการตรวจสอบข้อมูลวันครบกำหนดชำระเบี้ย และชำระเบี้ยได้ตรงตามกำหนดเวลา ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดตามกรมธรรม์อย่างต่อเนื่องตลอดสัญญา ปัจจุบัน SCBLIFE มีลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์สมัครใช้บริการ My SCBLIFE ไปแล้วกว่า 40,000 ราย และยังคงมุ่งรณรงค์ให้ลูกค้าสมัครใช้บริการนี้เพิ่มขึ้น"

ล่าสุด SCBLIFE ได้ยกระดับบริการกรมธรรม์ออนไลน์ MY SCBLIFE โดยได้ทำการพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่เพิ่มอีก 3 บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น ได้แก่

(1) บริการสมัครขอรับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี บริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวก ปลอดภัยด้านการธุรกรรมการโอนเงินคืนเข้าบัญชี ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจ ไม่ต้องกังวลว่าเช็คเงินคืนจะสูญหายระหว่างทาง และไม่เสียค่าธรรมเนียมในการขึ้นเช็ค

(2) บริการดาวน์โหลดใบเสร็จชำระเบี้ยประกัน ช่วยให้ลูกค้าได้รับเอกสารรวดเร็ว ถูกต้อง โดยเฉพาะในช่วงของการเตรียมเอกสารยื่นหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

(3) บริการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย หรือผู้ชำระเบี้ย ซึ่ง ช่วยลดการเสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนำส่งเอกสารที่บริษัทฯ

นายปรีชา กล่าวเสริมว่า " นอกจากด้านความสะดวก รวดเร็วแล้ว ยังมีประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการ My SCBLIFE อีกมากมาย ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ถูกต้องแม่นยำของข้อมูลที่มากขึ้น เนื่องจากข้อมูลที่มีในระบบจะเป็นข้อมูลอัพเดทที่ลูกค้าทำการปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเอง และยังนับเป็นการช่วยลดโลกร้อนด้วย เนื่องจากบริการ My SCBLIFE เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าให้ใช้บริการในระบบออนไลน์ (Online Process) ที่จะช่วยลดการใช้กระดาษ (Paperless) ลดการใช้พลังงานได้มากกว่าช่องทางการให้บริการแบบเดิมๆ จึงนับเป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมตามนโยบายด้านสังคมของ SCBLIFE อีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะนโยบายด้านคุณภาพในการดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ ในการมุ่งสนับสนุนให้ผู้ถือกรมธรรม์รักษาความคงอยู่ของกรมธรรม์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอดสัญญากรมธรรม์ และก่อให้เกิดการสร้างหลักประกันอันมั่นคงของชีวิตในระยะยาว ตามพันธกิจด้านการสร้างสังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป"


Latest Press Release

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 ธ.ไทยเครดิตฯ เข้าใกล้โค้งสุดท้ายจัดอบรมให้แก่ผู้ค้ารายย่อยใน จ.จันทบุรี และ จ.พิษณุโลก

โครงการ "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายในปีนี้ จัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี และในพื้นที่ภาคกลาง...

Gossip News: WHART เปิดจองหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 3

ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นผันผวน แบบนี้ การลงทุนในกองทรัสต์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และ คุ้มค่า นับว่าเป็นการตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART...

เคทีซี ชิลิโต้ เม็กซิกัน กริลล์ ฟาร์ม แฟคทอรี่ ให้สมาชิกสแกน QR Pay รับสิทธิพิเศษผ่านแอป KTC Mobile

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า และ เคทีซี มาสเตอร์การ์ด ที่ใช้จ่ายโดยการสแกน KTC QR Pay ผ่านแอป "KTC Mobile" ตั้งแต่ 300...

ภาพข่าว: SONIC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์ แบบครบวงจร ระดับภูมิภาค คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ในเครือ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต โชว์ผลงาน Q1-Q3 ปี 61 โต 16% ก้าวสู่ 70 ปีแห่งรัก ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก สร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างการเติบโตโดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (New Business Premium) เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมก้าวสู่ "70 ปีแห่งรัก" ในปี 2562...

Related Topics