การประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ e-Bidding ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีพันธบัตร ธ.ก.ส. เป็นโครงการนำร่อง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday February 7, 2017 11:16
กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้กล่าวว่า กระทรวงการคลังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยการจำหน่ายตราสารหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยวิธีการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ระบบ e-Bidding ของรัฐวิสาหกิจผ่าน Platform ของ ธปท. ได้พัฒนาให้เป็นแนวทางเดียวกับวิธีการประมูลพันธบัตรรัฐบาล (Loan Bond : LB) โดยให้พันธบัตร ธ.ก.ส. (Government Guaranteed Loan Bond : GGLB)เป็นโครงการนำร่อง เพราะเป็นพันธบัตรที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักลงทุนและมีสภาพคล่องจากการซื้อขายในตลาดรอง ตลอดจนยังมีคุณสมบัติที่เหมือนกับพันธบัตรรัฐบาล เพราะเป็นตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันและรัฐบาลรับภาระต้นเงินและดอกเบี้ย ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้เห็นชอบการออกพันธบัตร ธ.ก.ส. ผ่านระบบ e-Bidding เป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2560 โดยเป็นการ Re-open พันธบัตร รุ่นอายุ 3 ปี (GGLB197A) และ 5 ปี(GGLB21NA) พร้อมกัน ซึ่งมีรายละเอียดการจำหน่ายดังนี้

ตาราง : รายละเอียดการจำหน่ายพันธบัตร ธ.ก.ส. ในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด                     Re-open รุ่น GGLB197A                 Re-open รุ่น GGLB21NA
วงเงินกู้ (ล้านบาท)               ไม่เกิน 5,000                         ไม่เกิน 5,000
อายุคงเหลือ                     2 ปี 5 เดือน                           4 ปี 8 เดือน
วันประมูล                       วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560             วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
วันรับเงินกู้ (T+2)               วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560               วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
วันครบกำหนด                   27 กรกฎาคม 2562                     26 พฤศจิกายน 2564
การค้ำประกัน                   กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
(โดยใช้สัญญามาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย   รัฐบาล

สำหรับช่องทางวิธีการประมูลพันธบัตร ธ.ก.ส. (GGLB) เป็นรูปแบบการประมูลแบบ Multiple Priceโดยผู้เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำสุดจะได้รับการจัดสรรเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ ช่องทาง รูปแบบ กลุ่มนักลงทุน และวิธีการเสนอซื้อ เป็นเช่นเดียวกันกับการประมูลพันธบัตรรัฐบาลทุกประการ โดยนักลงทุนสามารถติดตามแผนการออกพันธบัตร ธ.ก.ส. (GGLB) จากประกาศการจำหน่ายพันธบัตร ธ.ก.ส. ในระบบ e-Bidding ของ ธปท. รวมทั้งแผนการกู้เงินรายไตรมาสของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดหาจากเว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) ซึ่งการออกพันธบัตร ธ.ก.ส. (GGLB) จะมีการจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ทั้งนี้ สบน. จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของระบบ โดยมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

สบน. ได้มีการหารือกับ ThaiBMA และ PDs ให้ช่วยสนับสนุนการพัฒนาพันธบัตร ธ.ก.ส. (GGLB)ในการทำหน้าที่สื่อสารให้นักลงทุน และเป็น Market Maker ในขณะที่ ThaiBMA มีแผนที่จะพัฒนา Spread Matrix ของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เป็นอัตราอ้างอิงของรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ต่อไป

สบน. ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและข้อเสนอแนะของท่าน สำหรับข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ 02-265-8050 ต่อ 5719

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 02-265-8050 ต่อ 5719

Latest Press Release

ข่าวซุบซิบ: NER ต้อนรับนักลงทุน

ผ่านการประกาศงบการเงินปี 2561 ไปไม่นาน บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ นำทีมโดย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เตรียมเปิดบ้านต้อนรับ คณะนักลงทุนในโอกาสเพื่อเดินทางดูความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจยางพาราของบริษัท โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินอย่าง สมภพ...

TMB แนะกลยุทธ์วางหมากธุรกิจ พิชิตเศรษฐกิจโลก ปี 2562 TMB แนะกลยุทธ์วางหมากธุรกิจ พิชิตเศรษฐกิจโลก ปี 2562

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จัดงาน TMB The Economic Insight 2019 'เจาะลึกเศรษฐกิจไทยพร้อมตั้งรับ EEC ในยุคดิจิทัล' เพื่อให้บริการด้านข้อมูลเชิงเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าธุรกิจ จำนวน 400 ราย...

เชฟรอนสนับสนุนโครงการ ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ ระยะที่ 3 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนุน 7 จังหวัดในลุ่มน้ำป่าสัก

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นางหทัยรัตน์ อติชาติ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ "ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ" ระยะที่ 3 จำนวน 12,980,000 บาท โดยมี นายไตรภพ...

โรงงานผลิตพืช...มิติใหม่แห่งภาคเกษตรไทย คาดอีก 3 ปีข้างหน้า ต้นทุนจะถูกลงกว่าร้อยละ 20

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) เป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจในฐานะเครื่องมือทางการเกษตรที่มีความแม่นยำสูง ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ในยุคเกษตร 4.0 เพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยคาดว่า...

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี (กลาง) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี...

Related Topics