โครงการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเครดิต/บัตรเดบิต) และโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday April 11, 2017 21:07
กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) จำนวน 4 ช่องทาง คือ 1) ผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด 2) ผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต 3) โดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 4) การรับชำระเงินต่างพื้นที่ทั่วประเทศ โดยได้เปิดให้บริการช่องทางชำระผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

ขณะนี้กรมธนารักษ์พร้อมเปิดให้บริการชำระค่าเช่าผ่านช่องทางการชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครื่องรับบัตร EDC (บัตรเครดิต/บัตรเดบิต) และโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย โดยกำหนดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 โดยผู้เช่าที่ราชพัสดุสามารถชำระค่าเช่าและเงินอื่นๆ ผ่าน 2 ช่องทางของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้แก่ 1) ชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเครดิต/บัตรเดบิต) ตามสโลแกน"ชำระทันใจ ด้วยบัตรใบเดียว" 2) ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ตามสโลแกน "หักบัญชีกรุงไทย สบายใจ ไร้กังวล" และผู้เช่าเริ่มใช้บริการได้ที่กรมธนารักษ์ และหรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินแต่ละครั้งจะเรียกเก็บเป็นอัตราเดียวทั่วประเทศ ดังนี้

ช่องทางการชำระ         ประเภทบริการ                                             อัตราค่าบริการ

ชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์   1. ค่าบริการทำรายการบัตร ATM & VISA Debitธนาคารกรุงไทย       15 บาท/รายการ

(บัตรเครดิต/บัตรเดบิต)       1.1 Fixed Rate                                       ไม่จำกัดวงเงินรับชำระ
1.2 Percentage Rate                                   1% ของยอดชำระเงิน/รายการ
2. ค่าบริการทำรายการ บัตรเดบิต/เครดิต ต่างธนาคาร
2.1 บัตรเดบิต ประเภท Visa/Master
2.2 บัตรเครดิต ประเภท Visa/Master
2.3 บัตรเครดิต ประเภท Visa/Master
ของบริษัทบัตรกรุงไทย (KTC)

ชำระโดยการหักบัญชี       อัตราเหมาจ่าย 10 บาท/หนึ่งใบแจ้งการชำระเงินไม่จำกัดวงเงินรับชำระ

เงินฝากธนาคารกรุงไทย

Latest Press Release

ภาพข่าว: โครงการ GHB Strategic Synergy กับ บลจ.วรรณ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ GH B...

THAC ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวการบริหารจัดการความขัดแย้ง นำไปปรับใช้ได้ทั้งในบริบทของการทำงาน ความสัมพันธ์...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN) เริ่มซื้อขาย 20 ก.พ. นี้

บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ผู้ให้บริการร้านอาหารชั้นนำของไทย พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 20 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,900 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ZEN" นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ...

ภาพข่าว: ธอส.ร่วมกับ บลจ.วรรณ จัดทำความร่วมมือโครงการ GHB Strategic Synergy

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด(บลจ.วรรณ) และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บลจ.วรรณ...

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562...

Related Topics