ไทยพาณิชย์มีกำไรสุทธิสูงสุดในกลุ่มสถาบันการเงิน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday April 11, 2017 18:08
กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 5.50บาท จากผลการดำเนินงานปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 47,612 ล้านบาท สูงสุดในกลุ่มสถาบันการเงินไทย โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ไทยพาณิชย์ ยังมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ ครั้งที่ 194 วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เท่ากับปี 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,696 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 39.3 ของกำไรสุทธิในปี 2559 ที่มีมูลค่า 47,612 ล้านบาท นับเป็นกำไรสุทธิที่สูงที่สุดในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ในปี 2559

เนื่องจากธนาคารฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ดังนั้นจึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ และผู้ถือหุ้น สามัญอีกหุ้นละ 4 บาทถ้วน โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจปี 2560 นี้ ธนาคารฯ ยังคงมุ่งเน้นเพื่อนำองค์กรไปสู่การเป็น "ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด" (The Most Admired Bank) โดยเน้นกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจใน 2 เรื่องใหญ่ ได้แก่ 1) การพัฒนารากฐานองค์กรผ่านภารกิจ SCB Transformation โดยมีเป้าหมายขยายฐานลูกค้าในทุกกลุ่มด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดี และขยายจุดบริการให้เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม พร้อมกับนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้เพื่อความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ยกระดับรูปแบบการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และ 2) พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ โดยสนับสนุนแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย ได้แก่ โครงการ National e-Payment รวมทั้งการต่อยอดความสัมพันธ์ของลูกค้าปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดแข็งของธนาคาร เพื่อสร้างโอกาสและธุรกิจใหม่ ๆ กับผู้ประกอบการอื่น ๆ ในวงจรธุรกิจ และยึดมั่นการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย ตลอดจนรักษาระดับเงินทุนสำรองอย่างรอบคอบ และรัดกุม

สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ในปี 2560 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 5 ท่าน ได้แก่ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม คุณเอกกมล คีรีวัฒน์ คุณเกริก วณิกกุล ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ มรว. ดิศนัดดา ดิศกุล โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 เป็นต้นไป


Latest Press Release

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในรายชื่อของ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลเบาะแสจากผู้ลงทุนว่า เว็บไซต์ชื่อ...

ทรูมันนี่จัดเต็ม ออกแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน สแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืน 5 บาทต่อครั้ง

ทรูมันนี่ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท เอาใจสายกิน ช้อป ปล่อยแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน เพียงสแกนจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทขั้นต่ำ 30 บาท ในร้านค้าที่ร่วมรายการ รับเงินคืนทันที 5 บาทต่อครั้ง ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นไปอย่างง่ายดาย...

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ #A-/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT) ที่ 'A-' พร้อมกับประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ที่ 'AAA (tha)'...

ภาพข่าว: ธ.ไทยเครดิต ฯ จัดงาน Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner แทนคำขอบคุณลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเชิญอาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา มาให้คำชี้แนะศาสตร์เสริมโชคด้านธุรกิจ ในงาน "Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner"...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 21 กันยายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 21 กันยายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,206.30-1,211.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 18,600 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 บาทจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 18,500 บาทต่อบาททองคำ...

Related Topics