ดิจิทัล เวนเจอร์ส จัดเวทีนัดสำคัญ DVAb0 Demo Day ต่อยอดโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ(Accelerator) นำสตาร์ทอัพสายเทคโนโลยีไทยโชว์ศักยภาพต่อนักลงทุน-กูรูระดับโลก พร้อมเผยผู้ได้รับคะแนนสูงสุด

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday April 26, 2017 18:06
กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์

ดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทผู้พัฒนาฟินเทคในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จัด "DVAb0 Demo Day" นำ 10 ทีมสุดยอดสตาร์ทอัพ สายเทคโนโลยีของไทยที่ผ่านการติวเข้มมากว่า 6 เดือน จากโครงการ Digital Ventures Accelerator (DVA) โชว์ศักยภาพ เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด และต่อยอดธุรกิจต่อผู้บริหารระดับสูงจาธนาคารไทยพาณิชย์ คณะกรรมการจากองค์กรต่างชาติ ชั้นนำระดับโลก และเหล่านักลงทุนจากหลากหลายธุรกิจจากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรับเงินลงทุนจากดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ทีมละ 1 ล้านบาท และเงินลงทุนพิเศษสำหรับสตาร์ทอัพ 3 ทีมที่ได้รับการพิจารณาด้านศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ การเติบโต และความพร้อมในการรับเงินลงทุน รวมถึงการตัดสินจากคณะกรรมการและนักลงทุนที่มาร่วมงานในวันนี้ นอกเหนือจากสนับสนุนการให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน สานต่อภารกิจการสร้างระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างครบวงจร

กิจกรรม DVAb0 Demo Day เป็นเวทีสำคัญที่เหล่าสตาร์ทอัพทั้ง 10 ทีมรอคอย เพราะเป็นงานที่สตาร์ทอัพจะได้แสดงศักยภาพหลังจากที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการและเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งดิจิทัล เวนเจอร์ส ได้นำผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย และอื่นๆ มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาด รวมทั้งมีโอกาสได้รับคำแนะนำจาก mentor ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่ตรงกับธุรกิจของสตาร์ทอัพแต่ละรายที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ขยายตลาดและต่อยอดธุรกิจจากการพบปะนักลงทุนและกูรูในวงการสตาร์ทอัพระดับโลกที่มารวมตัวในงานนี้อีกด้วย

นายธนา เธียรอัจฉริยะ รักษาการ Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า "ด้วยการสนับสนุนอย่างจริงจังจากธนาคารไทยพาณิชย์และพันธมิตรจากหลากหลายธุรกิจ ทำให้ Digital Ventures Accelerator (DVA) เป็นโครงการที่พร้อมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการเงิน กฎหมาย และเทคโนโลยีให้แก่สตาร์ทอัพ และยังมอบเงินสนับสนุนทีมละ 300,000 บาท ตั้งแต่ต้นโครงการเพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลาที่อยู่ในโครงการ ในขณะเดียวกัน ธนาคารไทยพาณิชย์และสตาร์ทอัพได้มีโอกาสต่อยอดธุรกิจร่วมกันเพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสำหรับลูกค้าธนาคารในอนาคต ใน 6 เดือนที่ผ่านมา ทุกทีมได้แสดงศักยภาพ มีการเติบโตและความก้าวหน้าทางธุรกิจ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สตาร์ทอัพเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้มอบเงินลงทุนสนับสนุน 1 ล้านบาทให้กับทุกทีม และมอบเงินลงทุนพิเศษให้แก่ 3 ทีมที่ได้รับการตัดสินจากศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ การเติบโต และความพร้อมในการรับเงินลงทุน รวมถึงการตัดสินจากคณะกรรมการและนักลงทุนที่มาร่วมงานในวันนี้"

นายชาล เจริญพันธ์ Head of Accelerator บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า "สตาร์ทอัพภายใต้โครงการทั้ง 10 ทีม ล้วนมีศักยภาพสูงในทางธุรกิจ และมีประเภทธุรกิจที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นฟินเทคและธุรกิจอื่น ๆ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองทางด้านเทคโนโลยีของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งไม่จำกัดอยู่ที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นการเงินเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมทุกมิติของการใช้ชีวิตของลูกค้า ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา เราดีใจที่ได้เห็นความก้าวหน้าของทุกทีมโดยเฉพาะ การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านจำนวนลูกค้าและรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถของสตาร์ทอัพเองและผลจากการเข้าร่วมโครงการ Digital Ventures Accelerator ที่สตาร์ทอัพได้เพิ่มพูนความรู้จากหลักสูตรที่เราออกแบบอย่างเข้มข้น รวมทั้งการได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ของโครงการ เราเชื่อมั่นว่าด้วยพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่แล้วในตัวของสตาร์ทอัพ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถของสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตทัดเทียมสู่ระดับสากลได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน"

ในงาน DVAb0 Demo Day ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการต่างชาติชั้นนำระดับโลก ได้แก่

เจมส์ ลอยด์ (James Lloyd) Asia Pacific Fintech Leader, Ernst & Young ผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เอสเธอร์ โลวี (Esther Loewy) CEO & Founder, Upround Ventures บริษัทที่องค์กรชั้นนำในเอเชียและนักลงทุนนึกถึงเมื่อมองหาพันธมิตรด้านนวัตกรรมในอิสราเอล เจฟฟรี่ ชาร์ (Jeffrey Char) Founder and CEO, J-Seed Ventures นักลงทุนผู้มีประสบการณ์มากมายทั้งในซิลิคอน แวลลีย์และในเอเชีย มนธิดา แม็คคูล (Monthida McCoole) Investment Partner, Cocoon Capital ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่เน้นการลงทุนในสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และช่วยสร้างระบบนิเวศที่ดีสำหรับสตาร์ทอัพแชนนอน กัลยาณมิตร (Shannon Kalayanamitr) Co-founder, Orami บริษัทอีคอมเมิร์ซบริการที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ตลอดจนเหล่านักลงทุนจากหลากหลายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยผู้ได้รับคะแนนสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาด้านศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ การเติบโต และความพร้อมในการรับเงินลงทุนมีดังต่อไปนี้

รางวัลพิเศษ Popular Vote จากนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติภายในงาน DVAb0 Demo Day ได้แก่ ETRAN ผู้สร้างนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่จะมาเปลี่ยนแปลงวงการขนส่งสาธารณะของไทย ได้รับเงินสด100,000 บาท พร้อมได้รับบริการปรึกษาด้านการเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี จาก PrimeStreet Advisoryรางวัล Bronze ได้แก่ FlowAccount ที่สร้างระบบบัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ได้รับข้อเสนอด้านการลงทุนเป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านบาทจากดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์รางวัล Silver ได้แก่ Seekster ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นหางานด้านการบริการสำหรับลูกค้าทั่วไปและ SMEsได้รับข้อเสนอด้านการลงทุนเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาทจากดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์รางวัล Gold ได้แก่ OneStockHome สตาร์ทอัพที่เปลี่ยนความวุ่นวายในเรื่องการซื้อหาวัสดุก่อสร้างให้เป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ได้รับข้อเสนอด้านการลงทุนเป็นจำนวนเงิน 8.5 ล้านบาทจากดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์

ในขณะที่สตาร์ทอัพที่ขึ้นเวทีนำเสนอธุรกิจในวันนี้อีก 7 ทีม (รวมถึงสตาร์ทอัพที่ได้รับรางวัล Popular Vote)ได้แก่ KYC-chain สตาร์ทอัพที่พัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อมายกระดับการทำธุรกรรมการเงินในอนาคต,Refinn สตาร์ทอัพที่จะมาพลิกโฉมระบบรีไฟแนนซ์บ้าน, PeerPower ระบบเพื่อการกู้ยืมเงินออนไลน์, Plizzระบบบัญชีออนไลน์ที่จะช่วยยกระดับ SMEs ไทย และ PetInsure สตาร์ทอัพที่เอาใจคนรักสัตว์ด้วยการทำประกันภัยให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นครั้งแรกในไทย, ETRAN ผู้สร้างนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่จะมาเปลี่ยนแปลงวงการขนส่งสาธารณะของไทย และ ConvoLab ผู้พัฒนา Chatbot ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AIจะได้รับเงินลงทุนจากดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ทีมละ 1 ล้านบาท


Latest Press Release

เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด M-MEGA ลงทุนหุ้นไทยในกลุ่มดัชนี SET50 ไม่เกิน 35 บริษัท เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันนี้-5 เมษายน 2562

เอ็มเอฟซีส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ หรือกองทุนเปิด M-MEGA ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คัดสรรหุ้นไม่เกิน 35 บริษัทจากหุ้นกลุ่มดัชนี SET50 เพิ่มทางเลือกให้ผู้สนใจลงทุนได้ในชนิดสะสมมูลค่าหรือชนิดจ่ายเงินปันผล...

บล. แซด คอม ดัน ประกฤต ธัญวลัย นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บล. Zcom มีมติแต่งตั้ง นายประกฤต ธัญวลัย ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (Authorized Director)...

เคทีซีจับมือ 7 แบรนด์ความงาม เติมผิวใสแต้มสีสวยสมาชิกออนไลน์รับซัมเมอร์

"เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจความงามออนไลน์ 7 แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ "ไบโอเธิร์ม" (Biotherm) "คีลส์" (Kiehl's) "ลังโคม" (Lancome) "เออเบิน ดีเคย์" (Urbandecay) ในเครือลอรีอัล ลุคซ์ ร่วมด้วย "บิวติ้คูล"(Beauticool)...

BIZ แจกข่าวดีส่งท้าย Q1 ขายเครื่องฉายรังสี มูลค่า 223 ลบ. ดัน Backlog พุ่งแตะ 1.8 พันลบ. หนุนรายได้ปี 62 ทะยานลิ่ว

BIZ พิชิตเป้า! ประกาศข่าวดีส่งท้ายไตรมาส 1/62 ลงนามขายเครื่องฉายรังสี ให้กับ คณะแพทยศาสตร์ศีริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มูลค่า 223 ล้านบาท ดันงานใน Backlog พุ่งแตะ 1.8 พันล้านบาท หนุนผลงานปี 62 โตแรงตามคาด นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์...

ภาพข่าว: ยูโอบี ผนึกกำลัง ชีวาทัย จัดแคมเปญโฮมโลนรีไฟแนนซ์พิเศษสำหรับลูกค้าเก่าชีวาทัย

ธนาคารยูโอบี นำโดยนายดนุภพ อภิชิตสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานขายสินเชื่อเคหะ ธนาคารยูโอบี (ไทย) และ ชีวา นำโดยนายบุญ ชุน เกียรติ (ที่ 2 จากขวา ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)...

Related Topics