ดิจิทัล เวนเจอร์ส จัดเวทีนัดสำคัญ DVAb0 Demo Day ต่อยอดโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ(Accelerator) นำสตาร์ทอัพสายเทคโนโลยีไทยโชว์ศักยภาพต่อนักลงทุน-กูรูระดับโลก พร้อมเผยผู้ได้รับคะแนนสูงสุด

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday April 26, 2017 18:06
กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์

ดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทผู้พัฒนาฟินเทคในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จัด "DVAb0 Demo Day" นำ 10 ทีมสุดยอดสตาร์ทอัพ สายเทคโนโลยีของไทยที่ผ่านการติวเข้มมากว่า 6 เดือน จากโครงการ Digital Ventures Accelerator (DVA) โชว์ศักยภาพ เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด และต่อยอดธุรกิจต่อผู้บริหารระดับสูงจาธนาคารไทยพาณิชย์ คณะกรรมการจากองค์กรต่างชาติ ชั้นนำระดับโลก และเหล่านักลงทุนจากหลากหลายธุรกิจจากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรับเงินลงทุนจากดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ทีมละ 1 ล้านบาท และเงินลงทุนพิเศษสำหรับสตาร์ทอัพ 3 ทีมที่ได้รับการพิจารณาด้านศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ การเติบโต และความพร้อมในการรับเงินลงทุน รวมถึงการตัดสินจากคณะกรรมการและนักลงทุนที่มาร่วมงานในวันนี้ นอกเหนือจากสนับสนุนการให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน สานต่อภารกิจการสร้างระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างครบวงจร

กิจกรรม DVAb0 Demo Day เป็นเวทีสำคัญที่เหล่าสตาร์ทอัพทั้ง 10 ทีมรอคอย เพราะเป็นงานที่สตาร์ทอัพจะได้แสดงศักยภาพหลังจากที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการและเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งดิจิทัล เวนเจอร์ส ได้นำผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย และอื่นๆ มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาด รวมทั้งมีโอกาสได้รับคำแนะนำจาก mentor ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่ตรงกับธุรกิจของสตาร์ทอัพแต่ละรายที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ขยายตลาดและต่อยอดธุรกิจจากการพบปะนักลงทุนและกูรูในวงการสตาร์ทอัพระดับโลกที่มารวมตัวในงานนี้อีกด้วย

นายธนา เธียรอัจฉริยะ รักษาการ Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า "ด้วยการสนับสนุนอย่างจริงจังจากธนาคารไทยพาณิชย์และพันธมิตรจากหลากหลายธุรกิจ ทำให้ Digital Ventures Accelerator (DVA) เป็นโครงการที่พร้อมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการเงิน กฎหมาย และเทคโนโลยีให้แก่สตาร์ทอัพ และยังมอบเงินสนับสนุนทีมละ 300,000 บาท ตั้งแต่ต้นโครงการเพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลาที่อยู่ในโครงการ ในขณะเดียวกัน ธนาคารไทยพาณิชย์และสตาร์ทอัพได้มีโอกาสต่อยอดธุรกิจร่วมกันเพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสำหรับลูกค้าธนาคารในอนาคต ใน 6 เดือนที่ผ่านมา ทุกทีมได้แสดงศักยภาพ มีการเติบโตและความก้าวหน้าทางธุรกิจ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สตาร์ทอัพเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้มอบเงินลงทุนสนับสนุน 1 ล้านบาทให้กับทุกทีม และมอบเงินลงทุนพิเศษให้แก่ 3 ทีมที่ได้รับการตัดสินจากศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ การเติบโต และความพร้อมในการรับเงินลงทุน รวมถึงการตัดสินจากคณะกรรมการและนักลงทุนที่มาร่วมงานในวันนี้"

นายชาล เจริญพันธ์ Head of Accelerator บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า "สตาร์ทอัพภายใต้โครงการทั้ง 10 ทีม ล้วนมีศักยภาพสูงในทางธุรกิจ และมีประเภทธุรกิจที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นฟินเทคและธุรกิจอื่น ๆ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองทางด้านเทคโนโลยีของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งไม่จำกัดอยู่ที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นการเงินเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมทุกมิติของการใช้ชีวิตของลูกค้า ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา เราดีใจที่ได้เห็นความก้าวหน้าของทุกทีมโดยเฉพาะ การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านจำนวนลูกค้าและรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถของสตาร์ทอัพเองและผลจากการเข้าร่วมโครงการ Digital Ventures Accelerator ที่สตาร์ทอัพได้เพิ่มพูนความรู้จากหลักสูตรที่เราออกแบบอย่างเข้มข้น รวมทั้งการได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ของโครงการ เราเชื่อมั่นว่าด้วยพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่แล้วในตัวของสตาร์ทอัพ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถของสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตทัดเทียมสู่ระดับสากลได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน"

ในงาน DVAb0 Demo Day ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการต่างชาติชั้นนำระดับโลก ได้แก่

เจมส์ ลอยด์ (James Lloyd) Asia Pacific Fintech Leader, Ernst & Young ผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เอสเธอร์ โลวี (Esther Loewy) CEO & Founder, Upround Ventures บริษัทที่องค์กรชั้นนำในเอเชียและนักลงทุนนึกถึงเมื่อมองหาพันธมิตรด้านนวัตกรรมในอิสราเอล เจฟฟรี่ ชาร์ (Jeffrey Char) Founder and CEO, J-Seed Ventures นักลงทุนผู้มีประสบการณ์มากมายทั้งในซิลิคอน แวลลีย์และในเอเชีย มนธิดา แม็คคูล (Monthida McCoole) Investment Partner, Cocoon Capital ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่เน้นการลงทุนในสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และช่วยสร้างระบบนิเวศที่ดีสำหรับสตาร์ทอัพแชนนอน กัลยาณมิตร (Shannon Kalayanamitr) Co-founder, Orami บริษัทอีคอมเมิร์ซบริการที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ตลอดจนเหล่านักลงทุนจากหลากหลายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยผู้ได้รับคะแนนสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาด้านศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ การเติบโต และความพร้อมในการรับเงินลงทุนมีดังต่อไปนี้

รางวัลพิเศษ Popular Vote จากนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติภายในงาน DVAb0 Demo Day ได้แก่ ETRAN ผู้สร้างนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่จะมาเปลี่ยนแปลงวงการขนส่งสาธารณะของไทย ได้รับเงินสด100,000 บาท พร้อมได้รับบริการปรึกษาด้านการเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี จาก PrimeStreet Advisoryรางวัล Bronze ได้แก่ FlowAccount ที่สร้างระบบบัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ได้รับข้อเสนอด้านการลงทุนเป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านบาทจากดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์รางวัล Silver ได้แก่ Seekster ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นหางานด้านการบริการสำหรับลูกค้าทั่วไปและ SMEsได้รับข้อเสนอด้านการลงทุนเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาทจากดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์รางวัล Gold ได้แก่ OneStockHome สตาร์ทอัพที่เปลี่ยนความวุ่นวายในเรื่องการซื้อหาวัสดุก่อสร้างให้เป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ได้รับข้อเสนอด้านการลงทุนเป็นจำนวนเงิน 8.5 ล้านบาทจากดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์

ในขณะที่สตาร์ทอัพที่ขึ้นเวทีนำเสนอธุรกิจในวันนี้อีก 7 ทีม (รวมถึงสตาร์ทอัพที่ได้รับรางวัล Popular Vote)ได้แก่ KYC-chain สตาร์ทอัพที่พัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อมายกระดับการทำธุรกรรมการเงินในอนาคต,Refinn สตาร์ทอัพที่จะมาพลิกโฉมระบบรีไฟแนนซ์บ้าน, PeerPower ระบบเพื่อการกู้ยืมเงินออนไลน์, Plizzระบบบัญชีออนไลน์ที่จะช่วยยกระดับ SMEs ไทย และ PetInsure สตาร์ทอัพที่เอาใจคนรักสัตว์ด้วยการทำประกันภัยให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นครั้งแรกในไทย, ETRAN ผู้สร้างนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่จะมาเปลี่ยนแปลงวงการขนส่งสาธารณะของไทย และ ConvoLab ผู้พัฒนา Chatbot ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AIจะได้รับเงินลงทุนจากดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ทีมละ 1 ล้านบาท


Latest Press Release

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 19 กันยายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 19 กันยายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,197.40-1,204.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 18,550 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาทรงตัวจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 18,550 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส...

ภาพข่าว: เสวนาเรื่อง Genius Trading : รวยจริงด้วยหุ้น ตอน เครื่องมือดีมีกำไร กับ Finansia Hero

บล. ฟินันเซีย จัดเสวนา Genius Trading : รวยจริงด้วยหุ้น ตอน เครื่องมือดีมีกำไร กับ Finansia Hero ณ ห้องเอื้อวัฒนสกุล ชั้น 9 อาคารอื้อจื่อเหลียง นำทีมโดย คุณนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร (ขวา) ,คุณเกรียงไกร ศวัสตนานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส (ซ้าย)...

กรุงศรีเผยบาทแข็งค่าสุดในรอบ 3 เดือน หลังกนง. ลงมติคงดอกเบี้ยแต่เสียงแตกเพิ่ม

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ว่า กนง. มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% นับเป็นการตรึงดอกเบี้ยครั้งที่ 27 ภายหลังการลงมติอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ 5 ต่อ 2...

กลุ่มซีไอเอ็มบี จัดเวทีประลอง Hackathon ระดับอาเซียน ภายใต้ชื่อ #CIMB 3D Conquest เฟ้นหาคนเก่ง Data Science, FinTech, และ Coding ชิงเงินรางวัล 3.9 ล้านบาท พร้อมทริปไปซิลิคอนวัลเลย์ และโอกาสร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี เปิดรับสมัครวันนี้ 14 ต.ค.61

ดาโต๊ะ ฮามิดะห์ นาไซอะดิน ประธานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล กลุ่มซีไอเอ็มบี เปิดเผยว่า กลุ่มซีไอเอ็มบีเปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศภูมิภาคอาเซียน รวมถึงบัณฑิตจบใหม่ เข้าสู่การแข่งขัน Hackathon ภายใต้ชื่อ 'CIMB 3D Conquest'...

HTECH ส่งซิกครึ่งปีหลังฟอร์มสวย จ่อเพิ่มเป้ารายได้ รับยอดสั่งซื้อฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ยานยนต์ทะลัก รอติดตั้งเครื่องจักรใหม่ต้นปี 62

HTECH มั่นใจ ผลงานครึ่งปีหลังฟอร์มสวยกว่าครึ่งปีแรก ชูลูกค้าหลักกลุ่มฮาร์ดดิสก์เติบโต แถมตลาดยานยนต์ขยายตัวต่อเนื่อง หนุนกำลังการผลิตในช่วงกลางปีเกือบเต็ม 100% "พีท ริมชลา" เผย เพื่อรองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นและเดินตามแผนขยายธุรกิจครึ่งปีหลัง...

Related Topics