ธอส.เดินหน้าตามแผน Transformation to Digital Services เปิดตัวเครื่องชำระหนี้ LRM, Application : GHB Smart Queue และ Digital Corner

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday May 31, 2017 14:13
กรุงเทพฯ--31 พ.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าตามแผน Transformation to Digital Services สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และช่องทางการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 เปิดตัวเครื่องชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ หรือ LRM มาเริ่มให้บริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกนำร่องจำนวน 10 เครื่อง Application : GHB Smart Queue บริการจองคิว ใช้บริการที่สาขาของธนาคารได้ล่วงหน้า ซึ่งจะเริ่มให้ลูกค้าดาวน์โหลดมาใช้บริการจริงภายในไตรมาส ที่ 3 และ Digital Corner อีกหนึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ ธอส. นำมาให้บริการประชาชน ณ สาขาสมาร์ท ซึ่งผู้ใช้บริการจะสามารถเลือกรับชมข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร ผ่านจอ Video Wall ขนาดใหญ่ ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายและมือไปยังหัวข้อที่ต้องการทราบข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสที่หน้าจอโดยตรง

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ในปี 2560 ธนาคารได้จัดทำแผน Transformation to Digital Services โดยการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และช่องทางการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมการเงินแบบดิจิตอลที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในทุกที่ทุกเวลา ล่าสุด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมการชำระหนี้เงินกู้ที่สาขา ธนาคารจึงได้นำ เครื่องชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ หรือ LRM มาเริ่มให้บริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกนำร่องจำนวน 10 เครื่อง ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร 5 แห่งที่มีผู้ใช้บริการชำระหนี้เงินกู้เป็นจำนวนมากในช่วงปลายเดือน แบ่งเป็น สำนักงานใหญ่ พระราม 9 จำนวน 4 เครื่อง สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ 2 เครื่อง สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2 เครื่อง สาขาสุขสวัสดิ์ 1 เครื่อง และสาขาบิ๊กซี นวนคร 1 เครื่อง และหลังจากนี้จะทยอยนำตู้ LRM ไปติดตั้งเพิ่มเติมในบริเวณที่ลูกค้าเดินทางเข้าถึงง่ายและสะดวก อาทิ สถานีรถไฟฟ้า และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ซึ่งลูกค้าที่ชำระหนี้ผ่านเครื่อง LRM จะสามารถเลือกชำระหนี้ได้ทุกบัญชีเงินกู้ที่ต้องการ เพียงกดเลขที่บัญชีเงินกู้บัญชีใดบัญชีหนึ่งเพียงครั้งเดียว หรือสแกนบาร์โค้ดจากบัตรชำระหนี้เงินกู้ และใบแจ้งหนี้ ต่างจากการชำระเงินกู้ผ่านเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ หรือ CDM ทั่วไปที่ชำระได้ครั้งละบัญชีเท่านั้น จึงสามารถลดระยะเวลาการใช้บริการในแต่ละครั้งลงได้ จากนั้นลูกค้ายังสามารถรับใบเสร็จรับเงินได้ทันที ซึ่งในใบเสร็จจะระบุรายละเอียดครบถ้วนเหมือนการชำระเงินกู้ที่เคาน์เตอร์ปกติ ทั้งจำนวนเงินที่ชำระ อัตราดอกเบี้ย จำนวนเงินต้นคงเหลือ และค่าธรรมเนียม เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในไตรมาส 3 ธอส.ยังเตรียมเปิดตัว Application : GHB Smart Queue บริการจองคิวใช้บริการที่สาขาของธนาคารที่ลูกค้าต้องการได้ล่วงหน้า ด้วยขั้นตอนดังนี้ 1.ดาวน์โหลด Application : GHB Smart Queue ที่ App Store (ระบบปฏิบัติการ iOS) และ Play Store (ระบบปฏิบัติการ Android) 2.เปิด Application เพื่อเข้าใช้งาน โดยสามารถ Login ด้วยการเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook, Google หรือเข้าใช้งานโดยตรง 3.เปิด location ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตนเอง เพื่อให้ระบบทราบตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้บริการและระยะห่างจากสาขาแต่ละแห่ง 4.เลือกสาขาที่ต้องการเข้าใช้บริการ 5.เลือกประเภทบริการที่ต้องการทำธุรกรรม ประกอบด้วย ฝาก/ถอน เปิดบัญชี ชำระหนี้เงินกู้ สอบถามสินเชื่อ และยื่นกู้ 6.เลือกวันและเวลาที่ต้องการเข้าใช้บริการ 7.ระบบจะแจ้งรายละเอียดการนัดตามที่ลูกค้าระบุ พร้อมแจ้งเตือนก่อนถึงเวลานัดหมายประมาณ 5 นาที และจะให้กดยืนยันคิวการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในระยะ 500 เมตร จากสาขาที่นัดหมายเข้าใช้บริการเท่านั้น 8.เมื่อกดยืนยันจะได้รับหมายเลขคิว เพื่อเข้าใช้บริการตามเวลานัดหมายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ โดยมั่นใจว่า Application : GHB Smart Queue จะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการได้

ขณะเดียวกัน ธอส.ยังได้เปิดตัว Digital Corner อีกหนึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ ธอส. นำมาให้บริการประชาชน ณ สาขาสมาร์ท อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ซึ่งผู้ใช้บริการจะสามารถเลือกรับชมข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร อาทิ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เงินฝาก ทรัพย์ NPA สิทธิประโยชน์พิเศษจากพันธมิตรที่มอบให้เฉพาะลูกค้า ธอส. และข้อมูลที่เกี่ยวกับสาขาของธนาคารทั่วประเทศ โดยการรับชมผ่านจอ Video Wall ขนาดใหญ่ ที่กว้างถึง 3.53 เมตร และสูง 1.82 เมตร ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายและมือไปยังหัวข้อที่ต้องการทราบข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสที่หน้าจอโดยตรง และยังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่หน้าจอ Video Wall ได้ทันทีอีกด้วย


Latest Press Release

การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากการลงทุนตามโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Scheme: ASEAN CIS)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .......

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,220.90-1,225.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,100 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,050 บาทต่อบาททองคำ...

โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)...

ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ช.ค.บ. และบำเหน็จดำรงชีพ

ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับเพิ่ม ช.ค.บ. รวมกับเบี้ยหวัดบำนาญเป็นเดือนละ 10,000 บาท...

มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า "คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 4 มาตรการ ได้แก่...

Related Topics