ตลาดหลักทรัพย์ จัดงานสัมมนา Equity Investment Forum 2017: เสวนาการลงทุนในหุ้น 2017

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday June 23, 2017 11:59
กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์ Money Channel ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนา Equity Investment Forum 2017: เสวนาการลงทุนในหุ้น 2017 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

10.00 น. สัมมนาหัวข้อ "2017 จุดเปลี่ยนหุ้นไทย ... ขึ้นหรือลง"
โดย คุณเกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล - บล. ไทยพาณิชย์
คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร - บล. ทิสโก้
คุณพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย - บล. ภัทร
ดำเนินการเสวนา โดย คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
11.00 น. สัมมนาหัวข้อ "วิเคราะห์เจาะลึกหุ้นเด่นกลุ่มบริการ"
โดย คุณกรภัทร วรเชษฐ์ - บล. โนมูระ พัฒนสิน
คุณเกษม พันธ์รัตนมาลา - บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
คุณมงคล พ่วงเภตรา - บล. เคทีบี (ประเทศไทย)
ดำเนินการเสวนา โดย คุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
12.00 น. สัมมนาหัวข้อ "วิเคราะห์เจาะลึกหุ้นเด่นกลุ่มธุรกิจการเงิน"
โดย คุณจิตรา อมรธรรม - บล. ฟินันเซีย ไซรัส
คุณถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย - บล. เคที ซีมีโก้
คุณสุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม - บล. บัวหลวง
ดำเนินการเสวนา โดย คุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

13.00 น. สัมมนาหัวข้อ "วิเคราะห์เจาะลึกหุ้นเด่นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง"

โดย คุณจันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล - บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม - บล. เอเชียพลัส
คุณสุกิจ อุดมศิริกุล - บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
ดำเนินการเสวนา โดย คุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
14.00 น. สัมมนาหัวข้อ "ศักยภาพของหุ้นไทย ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)"
โดย คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ - บล. ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย)
คุณพิมพ์ผกา นิจการุณ - บล. ธนชาต
คุณภาสกร ลินมณีโชติ - บล. แมคควอรี (ประเทศไทย)
ดำเนินการเสวนา โดย คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ

15.00 น. สัมมนาหัวข้อ "วิเคราะห์เจาะลึกหุ้นเด่นกลุ่มบริการและสินค้าอุตสาหกรรม"

โดย คุณมยุรี โชวิกรานต์ - บล. หยวนต้า (ประเทศไทย)
คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล - บล. ทรีนีตี้
คุณสยาม ติยานนท์ - บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)
ดำเนินการเสวนา โดย คุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
16.00 น. เสร็จสิ้นงานสัมมนา

Latest Press Release

ธนชาตเปิดประมูลหนี้สินเชื่อไม่มีหลักประกัน กว่า 330 ล้านบาท

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดประมูลซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต และบัตรสินเชื่อบุคคลของธนาคาร ไตรมาสที่ 3/2562 จำนวนรวม 15,054 บัญชี ยอดหนี้เงินต้นรวม 332,206,124.70 บาท รูปแบบการประมูลแบบรายกลุ่ม...

ภาพข่าว: บลจ.ไทยพาณิชย์ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบของนักลงทุนสถาบัน (ESG Collaborative Engagement)

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (ESG Collaborative Engagement) ของนักลงทุนสถาบันในการลงนามแนวปฏิบัติ "การระงับลงทุน" (Negative...

COM7 พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day งวด Q2/62 ย้ำผลงานครึ่งปีหลังแรงต่อ

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีและสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของประเทศไทย พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ...

ภาพข่าว: EXIM BANK จับมือภาครัฐและเอกชนสนับสนุนผู้ประกอบการไทยบุกตลาดแอฟริกา

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางจินตนา ศิริสันธนะ (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) ร่วมเปิดงานสัมมนา "เปิดประตูสู่ตลาดแอฟริกา...

SUPEREIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี เริ่มซื้อขาย 21 ส.ค. นี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กองแรก จะเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมซื้อขาย 21 ส.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 5,150 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "SUPEREIF" นายแมนพงศ์...

Related Topics