ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีอีก 3 ประเทศหารือแนวทางยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีของตลาดทุน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday August 3, 2017 15:13
กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--ก.ล.ต.

ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย หารือแนวทางการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีของตลาดทุนในภูมิภาคร่วมกันในการประชุมประจำปี ครั้งที่ 7 เกี่ยวกับพัฒนาการของกฎเกณฑ์ใหม่ที่ใช้พัฒนาคุณภาพรายงานทางการเงิน ผลการนำรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่มาใช้ และความท้าทายในการสอบบัญชีในเรื่องเครื่องมือทางการเงินและการรับรู้รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า

ก.ล.ต. ไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 ราย ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ของไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของประเทศในอาเซียน 6 ประเทศ ในปีนี้ยังได้ร่วมมือกับธนาคารโลกจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของประเทศในภูมิภาคอาเซียนอื่นที่อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการกำกับดูแลการสอบบัญชีอีกด้วย

ในการประชุมนี้ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย นำเสนอเกี่ยวกับพัฒนาการและกฎเกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพรายงานทางการเงิน ซึ่งที่ประชุมสนับสนุนแนวทางของไทยที่มุ่งพัฒนาคุณสมบัติ CFO และสมุห์บัญชี เพราะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สามารถปรับตัวตามให้ทันกับนวัตกรรมด้านการเงินที่เกิดขึ้นใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนมีคุณภาพตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมนำเสนอพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี อาทิ ผลการตอบรับของผู้ใช้งบการเงินในเชิงบวกเกี่ยวกับการนำรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่มาใช้ เนื่องจากรายงานแบบใหม่ให้ข้อมูลสำคัญที่ผู้สอบบัญชีได้หารือกับผู้บริหารของกิจการ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงของงบการเงิน ทำให้นักลงทุนมีข้อมูลในเชิงลึกเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ที่ประชุมยังหารือเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคต เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในไทยในปี 2562 ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดทำงบการเงินของสถาบันการเงินและธุรกิจที่ให้บริการสินเชื่อ เนื่องจากจะต้องประมาณการสำรองหนี้สูญโดยใช้ข้อมูลสถิติและสมมติฐานต่างๆ ที่มีความซับซ้อน จึงเป็นความท้าทายของผู้จัดทำงบการเงินและผู้สอบบัญชีทั้งในด้านการจัดเตรียมระบบบัญชีและฐานข้อมูล เพื่อรองรับการจัดทำประมาณการดังกล่าว รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าวอย่างถ่องแท้

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า "การจัดประชุมหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีในภูมิภาคร่วมกันทุกปี ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และสามารถรวบรวมประเด็นปัญหาภายในภูมิภาคและสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับสากลได้ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานของรายงานทางการเงินในภูมิภาคอาเซียนให้ทัดเทียมสากล จะปูทางไปสู่การระดมทุนแบบข้ามประเทศ ที่ข้อมูลทางการเงินของบริษัทในภูมิภาคสามารถเปรียบเทียบกันได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนทั่วโลกในการลงทุนในตลาดทุนอาเซียนได้อีกด้วย"

หมายเหตุ: หน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประกอบด้วย Audit Oversight Boardมาเลเซีย Accounting and Corporate Regulatory Authority สิงคโปร์ Finance Professions Supervisory Center อินโดนีเซีย และ ก.ล.ต. ไทย


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.ล.ต. เดินหน้าจัดคาราวานพบประชาชนครั้งที่ 3 ที่เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงพื้นที่ตามโครงการ "คาราวาน ก.ล.ต. สู่พื้นที่ต่างจังหวัด" ครั้งที่ 3 พบประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกับ "รายการสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดเชียงใหม่" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ...

นายกสมาคมช่างทองไทยแนะลงทุนในทองความเสี่ยงต่ำ-ผลตอบแทนแน่นอน

นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช นายกสมาคมช่างทองไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส จำกัด เผยไทยมีจุดแข็งที่เครือข่ายร้านค้าทองคำกว่า 7 พันร้านทั่วประเทศ แนะผู้ประกอบการควรตามติดเทคโนโลยีใหม่ให้ทัน ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือบล็อคเชน...

ภาพข่าว: PDJ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในระดับ ดีเยี่ยม

จากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PDJ ได้รับผลคะแนนจากการประเมินคุณภาพเท่ากับ 97 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จที่พิสูจน์ว่าบริษัทฯ...

สถาบันเพิ่มฯ จัดอบรม Industry 4.0 Transformation โดยผู้เชี่ยวชาญจาก China Productivity Center

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) จัดโครงการอบรมเชิงลึก ในหัวข้อ "Competency for Industry 4.0 Transformation in Manufacturing and Service" ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม...

ก.ล.ต. ระดมความเห็นแนวทางการให้บริการ Portfolio Advisory และ Program Trading ของสมาคม บล.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายตามแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory) หรือกลยุทธ์การลงทุน (Program Trading) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย...

Related Topics