ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีอีก 3 ประเทศหารือแนวทางยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีของตลาดทุน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday August 3, 2017 15:13
กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--ก.ล.ต.

ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย หารือแนวทางการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีของตลาดทุนในภูมิภาคร่วมกันในการประชุมประจำปี ครั้งที่ 7 เกี่ยวกับพัฒนาการของกฎเกณฑ์ใหม่ที่ใช้พัฒนาคุณภาพรายงานทางการเงิน ผลการนำรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่มาใช้ และความท้าทายในการสอบบัญชีในเรื่องเครื่องมือทางการเงินและการรับรู้รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า

ก.ล.ต. ไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 ราย ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ของไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของประเทศในอาเซียน 6 ประเทศ ในปีนี้ยังได้ร่วมมือกับธนาคารโลกจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของประเทศในภูมิภาคอาเซียนอื่นที่อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการกำกับดูแลการสอบบัญชีอีกด้วย

ในการประชุมนี้ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย นำเสนอเกี่ยวกับพัฒนาการและกฎเกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพรายงานทางการเงิน ซึ่งที่ประชุมสนับสนุนแนวทางของไทยที่มุ่งพัฒนาคุณสมบัติ CFO และสมุห์บัญชี เพราะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สามารถปรับตัวตามให้ทันกับนวัตกรรมด้านการเงินที่เกิดขึ้นใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนมีคุณภาพตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมนำเสนอพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี อาทิ ผลการตอบรับของผู้ใช้งบการเงินในเชิงบวกเกี่ยวกับการนำรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่มาใช้ เนื่องจากรายงานแบบใหม่ให้ข้อมูลสำคัญที่ผู้สอบบัญชีได้หารือกับผู้บริหารของกิจการ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงของงบการเงิน ทำให้นักลงทุนมีข้อมูลในเชิงลึกเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ที่ประชุมยังหารือเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคต เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในไทยในปี 2562 ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดทำงบการเงินของสถาบันการเงินและธุรกิจที่ให้บริการสินเชื่อ เนื่องจากจะต้องประมาณการสำรองหนี้สูญโดยใช้ข้อมูลสถิติและสมมติฐานต่างๆ ที่มีความซับซ้อน จึงเป็นความท้าทายของผู้จัดทำงบการเงินและผู้สอบบัญชีทั้งในด้านการจัดเตรียมระบบบัญชีและฐานข้อมูล เพื่อรองรับการจัดทำประมาณการดังกล่าว รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าวอย่างถ่องแท้

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า "การจัดประชุมหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีในภูมิภาคร่วมกันทุกปี ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และสามารถรวบรวมประเด็นปัญหาภายในภูมิภาคและสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับสากลได้ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานของรายงานทางการเงินในภูมิภาคอาเซียนให้ทัดเทียมสากล จะปูทางไปสู่การระดมทุนแบบข้ามประเทศ ที่ข้อมูลทางการเงินของบริษัทในภูมิภาคสามารถเปรียบเทียบกันได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนทั่วโลกในการลงทุนในตลาดทุนอาเซียนได้อีกด้วย"

หมายเหตุ: หน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประกอบด้วย Audit Oversight Boardมาเลเซีย Accounting and Corporate Regulatory Authority สิงคโปร์ Finance Professions Supervisory Center อินโดนีเซีย และ ก.ล.ต. ไทย


Latest Press Release

กรุงเทพประกันชีวิต ชวนคุณวางแผนการเงินให้ชีวิตมั่นคงส่งท้ายปี ในงาน SET in the City 2018

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขนโปรโมชั่นและผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากมายมารวมไว้ที่งาน SET in the City 2018 ชวนคนเมืองวางแผนภาษี และวางแผนการเงินส่งท้ายปี พร้อมรับคำแนะนำดีดีจากที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ ภายใต้แนวคิด "เติมความสุข ให้เต็มทุกเป้าหมาย...

TSI Insurance รุกผลิตภัณฑ์ใหม่โค้งสุดท้ายปี 61 ออกประกันอุบัติเหตุเดินทางในประเทศ ชู 3 แผนคุ้มครองให้เลือก

นายเสริมศักดิ์ หงษ์ทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและรับประกันภัย บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รุกงานในช่วงสิ้นปี 2561 ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ หรือ Non Motor...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,208.00-1,214.93 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 18,950 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 150 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 18,800 บาทต่อบาททองคำ...

ทีเอ็มบีเผยคนไทยเสพติดลอตเตอรี่และหวย รวยจนไม่เกี่ยว

ศูนย์วิเคราะห์ Customer Insights by TMB Analytics เผยผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อลอตเตอรรี่และหวย(ใต้ดิน)คนไทย ชี้ความเชื่อ "คนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้น"…. ไม่จริง "1 ใน 4 ของคนไทยซื้อลอตเตอรี่และหวย รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 2.5 แสนล้านบาทต่อปี"...

กรุงศรี จัดงานแถลงข่าวกลยุทธ์กลุ่มงานวาณิชธนกิจ Global Strength, Local Expertise

กรุงศรี ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว กลยุทธ์กลุ่มงานวาณิชธนกิจ "Global Strength, Local Expertise" โดยนายสิทธิไชย มหาคุณ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านวาณิชธนกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องดรออิ้ง รูม 1 ชั้น 2...

Related Topics