ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีอีก 3 ประเทศหารือแนวทางยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีของตลาดทุน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday August 3, 2017 15:13
กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--ก.ล.ต.

ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย หารือแนวทางการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีของตลาดทุนในภูมิภาคร่วมกันในการประชุมประจำปี ครั้งที่ 7 เกี่ยวกับพัฒนาการของกฎเกณฑ์ใหม่ที่ใช้พัฒนาคุณภาพรายงานทางการเงิน ผลการนำรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่มาใช้ และความท้าทายในการสอบบัญชีในเรื่องเครื่องมือทางการเงินและการรับรู้รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า

ก.ล.ต. ไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 ราย ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ของไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของประเทศในอาเซียน 6 ประเทศ ในปีนี้ยังได้ร่วมมือกับธนาคารโลกจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของประเทศในภูมิภาคอาเซียนอื่นที่อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการกำกับดูแลการสอบบัญชีอีกด้วย

ในการประชุมนี้ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย นำเสนอเกี่ยวกับพัฒนาการและกฎเกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพรายงานทางการเงิน ซึ่งที่ประชุมสนับสนุนแนวทางของไทยที่มุ่งพัฒนาคุณสมบัติ CFO และสมุห์บัญชี เพราะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สามารถปรับตัวตามให้ทันกับนวัตกรรมด้านการเงินที่เกิดขึ้นใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนมีคุณภาพตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมนำเสนอพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี อาทิ ผลการตอบรับของผู้ใช้งบการเงินในเชิงบวกเกี่ยวกับการนำรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่มาใช้ เนื่องจากรายงานแบบใหม่ให้ข้อมูลสำคัญที่ผู้สอบบัญชีได้หารือกับผู้บริหารของกิจการ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงของงบการเงิน ทำให้นักลงทุนมีข้อมูลในเชิงลึกเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ที่ประชุมยังหารือเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคต เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในไทยในปี 2562 ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดทำงบการเงินของสถาบันการเงินและธุรกิจที่ให้บริการสินเชื่อ เนื่องจากจะต้องประมาณการสำรองหนี้สูญโดยใช้ข้อมูลสถิติและสมมติฐานต่างๆ ที่มีความซับซ้อน จึงเป็นความท้าทายของผู้จัดทำงบการเงินและผู้สอบบัญชีทั้งในด้านการจัดเตรียมระบบบัญชีและฐานข้อมูล เพื่อรองรับการจัดทำประมาณการดังกล่าว รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าวอย่างถ่องแท้

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า "การจัดประชุมหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีในภูมิภาคร่วมกันทุกปี ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และสามารถรวบรวมประเด็นปัญหาภายในภูมิภาคและสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับสากลได้ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานของรายงานทางการเงินในภูมิภาคอาเซียนให้ทัดเทียมสากล จะปูทางไปสู่การระดมทุนแบบข้ามประเทศ ที่ข้อมูลทางการเงินของบริษัทในภูมิภาคสามารถเปรียบเทียบกันได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนทั่วโลกในการลงทุนในตลาดทุนอาเซียนได้อีกด้วย"

หมายเหตุ: หน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประกอบด้วย Audit Oversight Boardมาเลเซีย Accounting and Corporate Regulatory Authority สิงคโปร์ Finance Professions Supervisory Center อินโดนีเซีย และ ก.ล.ต. ไทย


Latest Press Release

เปิดศักราชใหม่ ทีเอ็มบี ชวนลูกค้าแปลงร่างสร้างอวตารค้นหาความต้องการทางการเงินเฉพาะตัว

เปิดศักราชใหม่ ทีเอ็มบี ชวนลูกค้าแปลงร่างสร้างอวตารค้นหาความต้องการทางการเงินเฉพาะตัว ผ่านสาขารูปแบบใหม่ "ทีเอ็มบี เอ็กซ์พีเรียนซ์" (TMB Experience) ทำให้การใช้บริการสาขาเป็นเรื่องน่าสนุกยิ่งขึ้น ทีเอ็มบี หรือ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวทีเอ็มบี...

มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข่าว เปิดตัว HaHa Taxi App

ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว "เปิดตัว HaHa Taxi App" แอปพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซี่บนมือถือ และชำระค่าบริการภายในแอปฯเดียว โดยระบบชำระเงินดิจิทัลจากมาสเตอร์การ์ด จะเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายกับผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท โฮวา...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 18 มกราคม 2562

สภาวะตลาดวันที่ 18 มกราคม 2562 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,289.10-1,292.51 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,400 บาทต่อบาททองคำ ปรับตัวลดลง 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,450 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส...

CAZ ขายหุ้นIPO เป็นที่เรียบร้อย เดินหน้าเข้าเทรด 22 มกราคมนี้

"ซี เอ แซด (ประเทศไทย)" จองซื้อหุ้น IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น หลังเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ TAKUNI (Pre-emptive right)จองซื้อวันที่ 8-10 มกราคม 2562 และเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อ 11-15 มกราคม 2562 มั่นใจพื้นฐานแข็งแกร่ง...

ภาพข่าว: เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต รับรางวัล Thailand Best Employer Brand Award 2019

นายอานนท์ บุญชั้น ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาและว่าจ้างบุคลากร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯรับรางวัลThailand Best Employer Brand Award 2019 จากสถาบัน World HRD Congress, CHRO Asia...

Related Topics