KTAMเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนกองทุนKT-CHINA พร้อมขาย2กองทุนตราสารหนี้ตปท.1ปีชูยิลด์1.65%

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday August 3, 2017 16:00
กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--KTAM

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ( KT-CHINA) นักลงทุนให้ความสนใจลงทุนเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของโครงการ จาก 2,000 ล้านบาท เป็น 3,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของกองทุนในอนาคต โดยกองทุนดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกว่า 879 ล้านบาท ผลตอบแทน ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ย้อนหลัง1 เดือน อยู่ที่ 12.92% สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน MSCI China 10/40 Net TR USD Index อยู่ที่ 12.16% มูลค่า NAV ต่อหน่วย ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 อยู่ที่ 11.3107 บาท

กองทุน KT-CHINA จะเน้นในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนหลัก มีวัตถุประสงค์มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) และจะลงทุนอย่างน้อย70% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจีนหรือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในจีนที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในรูปเงินสกุลฮ่องกงดอลล่าร์ (HKD) และกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปตามแนวทางเศรษฐกิจใหม่ของจีน ( China 's New Economic ) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นในกลุ่มการบริการทางการเงิน โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 162 ( KTFF162) และกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 163 ( KTFF163) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยกองทุน KTFF162 อายุ 1 ปี ลงทุนในบัตรเงินฝาก Bank of China , Agricultural Bank of China , The Bank of East Asia Limited ในสัดส่วนสถาบันการเงินละ19% ส่วนที่เหลือ ลงทุนใน บัตรเงินฝาก Industrial and Commercial Bank of CHINA 14% และ เงินฝากประจำ Union National Bank PJSC 10%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผลตอบแทนประมาณ 1.65%ต่อปี

ส่วนกองทุน KTFF163 อายุ 6 เดือน ลงทุนในบัตรเงินฝาก Bank of China , Agricultural Bank of China , China Construction Bank และ Bank of Communication ในสัดส่วนสถาบันการเงินละ 19% ส่วนที่เหลือลงทุนใน Industrial and Commercial Bank of CHINA 14% และ Union National Bank PJSC 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผลตอบแทนประมาณ 1.40% ต่อปี โดยทั้ง 2 กองทุน บุคคลธรรมดาผลตอบแทนไม่เสียภาษี

สำหรับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศมีการปรับตัวผันผวนตามแรงซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ หลังมีเงินลงทุนต่างชาติไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้เกิดใหม่รวมถึงไทยจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ทำให้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาต้องชะลอออกไปสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเป็นยอดซื้อสุทธิจำนวน 11,021 ล้านบาท ส่วนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวผันผวนตามปัจจัยทางการเมืองที่ทำให้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาต้องชะลอออกไป ในขณะที่มีแรงขายทำกำไรและแรงซื้อกลับหลังธนาคารกลางสหรัฐ ( Fed) ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมท่ามกลางตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ปี 2560 ของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาต่ำกว่าคาด โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 bps.มาอยู่ที่ 1.35% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 bps. มาอยู่ที่ 1.83% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5 bps.มาอยู่ที่ 2.29% ต่อปี

" ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต " นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ โทร 0-2686-6100


Latest Press Release

บล.เอเซีย พลัส l บทวิเคราะห์ Investment Gallery 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 62

ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนสัปดาห์ที่ผ่านมา ติดลบ 0.36% ซึ่งถือว่าต่ำกว่า Benchmark โดยสินทรัพย์ที่สร้างแรงกดดันหลักคือการลงทุนในหุ้นทั้ง หุ้นไทยและต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนติดลบ 0.86% และ 0.73% ตามลำดับ สัปดาห์นี้ฝ่ายวิจัยได้พิจารณาปรับพอร์ตการลงทุน...

WP สุดแซ่บ! โชว์งบปี61 กำไรผงาด 143.63% อานิสงส์บริหารต้นทุนได้ดีเยี่ยม-ฐานลูกค้าแข็งแกร่งเดินหน้าปั๊มรายได้ติดปีกไม่ยั้ง

บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) โชว์ผลประกอบการงวดปี'61 สุดประทับใจ กำไรพุ่งแตะ 321.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 143.63 % จากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 131.96 ล้านบาท เนื่องจากบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง...

PTG กางแผนธุรกิจปีหมูทอง วางเป้าปี 62 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน-รายได้พุ่ง 20% พร้อมเดินหน้าขยายสถานีบริการแตะ 2,000 สาขา รุกจับมือพันธมิตร สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า

"พีทีจี เอ็นเนอยี" ตั้งเป้าปี 2562 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันและรายได้เติบโต 20% เล็ง EBITDA เติบโต 40-50% ลุยขยายสถานีบริการเพิ่มเป็น 2,000 สาขา พร้อมวางงบลงทุนรวม 3,500 ล้านบาท เดินหน้ารักษาอันดับ 2 ของส่วนแบ่งทางการตลาดค้าปลีกน้ำมัน นายพิทักษ์...

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนมกราคม 2562

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า มีจำนวนผู้สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เพิ่มขึ้น และคาดว่ายังคงมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

อมรินทร์เผยผลประกอบการปี 2561 กำไรเพิ่มขึ้นกว่า 200% เนื่องจากธุรกิจทีวีดิจิทัลที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เผยผลประกอบการภาพรวมของบริษัทและในเครือของปี 2561 มีกำไรเพิ่มขึ้น 206.08% จากปีก่อนขาดทุน 163.84 ล้านบาท มาเป็นมีกำไร 173.91 ล้านบาท ในปี 2561 และมีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,526.39...

Related Topics