KTAMเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนกองทุนKT-CHINA พร้อมขาย2กองทุนตราสารหนี้ตปท.1ปีชูยิลด์1.65%

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday August 3, 2017 16:00
กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--KTAM

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ( KT-CHINA) นักลงทุนให้ความสนใจลงทุนเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของโครงการ จาก 2,000 ล้านบาท เป็น 3,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของกองทุนในอนาคต โดยกองทุนดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกว่า 879 ล้านบาท ผลตอบแทน ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ย้อนหลัง1 เดือน อยู่ที่ 12.92% สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน MSCI China 10/40 Net TR USD Index อยู่ที่ 12.16% มูลค่า NAV ต่อหน่วย ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 อยู่ที่ 11.3107 บาท

กองทุน KT-CHINA จะเน้นในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนหลัก มีวัตถุประสงค์มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) และจะลงทุนอย่างน้อย70% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจีนหรือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในจีนที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในรูปเงินสกุลฮ่องกงดอลล่าร์ (HKD) และกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปตามแนวทางเศรษฐกิจใหม่ของจีน ( China 's New Economic ) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นในกลุ่มการบริการทางการเงิน โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 162 ( KTFF162) และกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 163 ( KTFF163) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยกองทุน KTFF162 อายุ 1 ปี ลงทุนในบัตรเงินฝาก Bank of China , Agricultural Bank of China , The Bank of East Asia Limited ในสัดส่วนสถาบันการเงินละ19% ส่วนที่เหลือ ลงทุนใน บัตรเงินฝาก Industrial and Commercial Bank of CHINA 14% และ เงินฝากประจำ Union National Bank PJSC 10%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผลตอบแทนประมาณ 1.65%ต่อปี

ส่วนกองทุน KTFF163 อายุ 6 เดือน ลงทุนในบัตรเงินฝาก Bank of China , Agricultural Bank of China , China Construction Bank และ Bank of Communication ในสัดส่วนสถาบันการเงินละ 19% ส่วนที่เหลือลงทุนใน Industrial and Commercial Bank of CHINA 14% และ Union National Bank PJSC 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผลตอบแทนประมาณ 1.40% ต่อปี โดยทั้ง 2 กองทุน บุคคลธรรมดาผลตอบแทนไม่เสียภาษี

สำหรับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศมีการปรับตัวผันผวนตามแรงซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ หลังมีเงินลงทุนต่างชาติไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้เกิดใหม่รวมถึงไทยจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ทำให้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาต้องชะลอออกไปสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเป็นยอดซื้อสุทธิจำนวน 11,021 ล้านบาท ส่วนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวผันผวนตามปัจจัยทางการเมืองที่ทำให้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาต้องชะลอออกไป ในขณะที่มีแรงขายทำกำไรและแรงซื้อกลับหลังธนาคารกลางสหรัฐ ( Fed) ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมท่ามกลางตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ปี 2560 ของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาต่ำกว่าคาด โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 bps.มาอยู่ที่ 1.35% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 bps. มาอยู่ที่ 1.83% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5 bps.มาอยู่ที่ 2.29% ต่อปี

" ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต " นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ โทร 0-2686-6100


Latest Press Release

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 ธ.ไทยเครดิตฯ เข้าใกล้โค้งสุดท้ายจัดอบรมให้แก่ผู้ค้ารายย่อยใน จ.จันทบุรี และ จ.พิษณุโลก

โครงการ "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายในปีนี้ จัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี และในพื้นที่ภาคกลาง...

Gossip News: WHART เปิดจองหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 3

ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นผันผวน แบบนี้ การลงทุนในกองทรัสต์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และ คุ้มค่า นับว่าเป็นการตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART...

เคทีซี ชิลิโต้ เม็กซิกัน กริลล์ ฟาร์ม แฟคทอรี่ ให้สมาชิกสแกน QR Pay รับสิทธิพิเศษผ่านแอป KTC Mobile

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า และ เคทีซี มาสเตอร์การ์ด ที่ใช้จ่ายโดยการสแกน KTC QR Pay ผ่านแอป "KTC Mobile" ตั้งแต่ 300...

ภาพข่าว: SONIC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์ แบบครบวงจร ระดับภูมิภาค คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ในเครือ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต โชว์ผลงาน Q1-Q3 ปี 61 โต 16% ก้าวสู่ 70 ปีแห่งรัก ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก สร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างการเติบโตโดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (New Business Premium) เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมก้าวสู่ "70 ปีแห่งรัก" ในปี 2562...

Related Topics