ตลาดหลักทรัพย์ฯ คว้ารางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2017

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday August 3, 2017 18:39
กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ คว้ารางวัลอาคารดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์ เพื่ออนุรักษ์พลังงาน อาคารใหม่ (New and Existing Building) จาก Thailand Energy Awards 2017 และได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงพลังงาน ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดในระดับอาเซียน

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโดยยึดหลักความยั่งยืน เพื่อสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) มาใช้ในการดำเนินงานทุกมิติ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มุ่งลดการใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การออกแบบและก่อสร้างอาคารตามมาตรฐานระดับสากล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)ของสถาบัน USGBC (U.S. Green Building Council) และได้รับการประเมินเป็นอาคารเขียวระดับ Gold ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล สำหรับอาคารเพื่อพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน

"ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารใหม่(New and Existing Building) จาก "Thailand Energy Awards 2017" กระทรวงพลังงาน รวมทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด ASEAN Energy Awards 2017 ในปีนี้ นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ และพนักงานทุกคน ในการร่วมกันผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ใช้นโยบาย Green Policy ในการจัดซื้อจัดจ้าง (Green Procurement) การบริหารอาคาร (Green Building Management) รวมทั้งการลดใช้ทรัพยากร การอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้นแบบแห่งความยั่งยืน แก่องค์กรต่างๆ" นางเกศรากล่าว

สำหรับเกณฑ์การตัดสินรางวัลการประกวดประเภทอาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมของอาคาร ผลการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรม การจัดการพลังงานและการบำรุงรักษา และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยจุดเด่นที่ทำให้อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลในครั้งนี้ อาทิ ผนังอาคารสำนักงานทั้ง 4 ด้าน เป็นกระจกสองชั้น (Double Skin Façade) ทำให้ลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารลงได้กว่า 50% เลือกใช้ระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (ระบบ VAV)ใช้หลอดประหยัดพลังงาน LED ทั้งอาคาร ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า (Solar Cell) บนหลังคาอาคาร น้ำที่ใช้แล้วยังสามารถนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ และใช้กับระบบน้ำหล่อเย็นอาคารได้อีก เป็นต้น

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกวด Thailand Energy Awards 2017 ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandenergyaward.com


Latest Press Release

ภาพข่าว: โครงการ GHB Strategic Synergy กับ บลจ.วรรณ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ GH B...

THAC ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวการบริหารจัดการความขัดแย้ง นำไปปรับใช้ได้ทั้งในบริบทของการทำงาน ความสัมพันธ์...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN) เริ่มซื้อขาย 20 ก.พ. นี้

บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ผู้ให้บริการร้านอาหารชั้นนำของไทย พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 20 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,900 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ZEN" นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ...

ภาพข่าว: ธอส.ร่วมกับ บลจ.วรรณ จัดทำความร่วมมือโครงการ GHB Strategic Synergy

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด(บลจ.วรรณ) และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บลจ.วรรณ...

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562...

Related Topics