บมจ. อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) (INGRS) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 9 ส.ค. นี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday August 8, 2017 16:35
กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีฐานการผลิตในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 9 ส.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,924.43 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "INGRS"

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บมจ. อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "INGRS" ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดย INGRS เป็น holding company ที่ลงทุนธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ โดยถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 8 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท โดยมี บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทแกน กลุ่มบริษัทมีฐานการผลิตอยู่ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย กลุ่มลูกค้าหลัก คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายยานยนต์ (OEMs) ที่มีการจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั่วโลก อาทิHonda, Mitsubishi, General Motors, Isuzu Motors, Suzuki, Nissan, Toyota Motors, Perodua และ Proton เป็นต้น

INGRS มีทุนชำระแล้ว 1,446.94 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,185.38 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 261.56 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้รวม 578.44 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่ 261.56 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 316.88 ล้านหุ้น ต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัท ในราคาหุ้นละ 1.33 บาท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 2560 มีมูลค่าระดมทุนรวม 347.88 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,924.43 ล้านบาท โดยมี บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายอับดุลราฮิม บินฮาญี ฮิตัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) เปิดเผยว่า INGRS มีจุดแข็งทั้งด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิต ที่มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งการเข้าจดทะเบียนและการระดมทุนของกลุ่มบริษัทในครั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะนำเงินที่ได้บางส่วนไปลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้า รวมไปถึงชำระเงินกู้ และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม

หลัง IPO INGRS มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ บริษัท อิงเกรส คอร์ปอเรชั่น เบอร์ฮาด ถือหุ้น 60.02% นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช ถือหุ้น 1.38% และ กลุ่มพลากรกิจวัฒนา ถือหุ้น 1.12% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 10.59 เท่า คำนวณจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมา (1 พฤษภาคม 2559-30 เมษายน 2560) ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 181.67 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.1256 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.ingress.co.th และที่เว็บไซต์ www.set.or.th


Latest Press Release

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 ธ.ไทยเครดิตฯ เข้าใกล้โค้งสุดท้ายจัดอบรมให้แก่ผู้ค้ารายย่อยใน จ.จันทบุรี และ จ.พิษณุโลก

โครงการ "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายในปีนี้ จัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี และในพื้นที่ภาคกลาง...

Gossip News: WHART เปิดจองหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 3

ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นผันผวน แบบนี้ การลงทุนในกองทรัสต์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และ คุ้มค่า นับว่าเป็นการตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART...

เคทีซี ชิลิโต้ เม็กซิกัน กริลล์ ฟาร์ม แฟคทอรี่ ให้สมาชิกสแกน QR Pay รับสิทธิพิเศษผ่านแอป KTC Mobile

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า และ เคทีซี มาสเตอร์การ์ด ที่ใช้จ่ายโดยการสแกน KTC QR Pay ผ่านแอป "KTC Mobile" ตั้งแต่ 300...

ภาพข่าว: SONIC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์ แบบครบวงจร ระดับภูมิภาค คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ในเครือ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต โชว์ผลงาน Q1-Q3 ปี 61 โต 16% ก้าวสู่ 70 ปีแห่งรัก ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก สร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างการเติบโตโดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (New Business Premium) เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมก้าวสู่ "70 ปีแห่งรัก" ในปี 2562...

Related Topics