นิด้า จัดปาฐกถาพิเศษ Fintech นวัตกรรมทางการเงิน ขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 และเสวนาพิเศษ การปรับตัวและรับมือ...Fintech นวัตกรรมใหม่ทางการเงิน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday September 21, 2017 12:49
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับหลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A (ภาคพิเศษ กทม.รุ่น 30) มองเห็นโอกาสเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลุงทุนภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งทั้งนี้ ต้องอาศัยกระบวนการทางนวัตกรรมการเงิน หรือ Fintech มาช่วยในการบริหารจัดการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนธุรกรรมการเงิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถาบันฯ จึงได้จัดการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Fintech นวัตกรรมทางการเงิน ขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค Thailand 4.0" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการพัฒนากฏหมาย Fintech อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) พร้อมจัดเสวนาทางวิชาการ "การปรับตัวและรับมือ...Fintech นวัตกรรมใหม่ทางการเงิน" ในโอกาสนี้ด้วย

จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ฯ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กำหนดการ ดังนี้

12.30– 13.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
13.00– 13.15 น . พิธีกรกล่าวต้อนรับ / กล่าวเปิดงานปาฐกถาพิเศษและเสวนาทางวิชาการ
  • ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม.และผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"
13.15 – 14.15 น. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Fintech นวัตกรรมทางการเงิน ขับเคลื่อนประ เทศไทย"

-ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการพัฒนากฏหมาย Fintech / อดีตเลขาธิการ กลต.

14.15 – 14.30 น. แถลงผลสำรวจการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อ Fintech

-ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม.และผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

14.30 – 16.20 น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การปรับตัวและรับมือ...Fintech นวัตกรรมใหม่ทางการเงิน"

-คุณสิริดา พนมวัน ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารสาย Fintech

-รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. (นิด้า)

-คุณอาจารีย์ ศุภพิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-คุณกิตติ สุทธิอรรถศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทศาสตร์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-คุณเจษฎา สขทิศ นายกสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการ โดย คุณธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์ สำนักข่าวไทย
16.20- 16.30 น. ตอบข้อซักถาม / ถายรูปร่วมกัน / สิ้นสุดงาน

Latest Press Release

Echoworx สยายปีกครอบคลุมอียู ด้วยการเปิดศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในเยอรมนี

Echoworx มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบถึงการเปิดศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในประเทศเยอรมนี โดยมีเป้าหมายเพื่อรุกขยายธุรกิจและความได้เปรียบในการแข่งขันของ Echoworx ภายในสหภาพยุโรป (อียู) เยอรมนีถือเป็นผู้นำเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการในอียู...

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ธันวาคมปรับตัวลดลง เหตุกังวลการขึ้นดอกเบี้ยและเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ขณะที่อาหาร แฟชั่น ยานยนต์ ยอดขายพุ่ง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯเปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1,206 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

สบน.ชี้แจงข้อวิจารณ์การกู้เงินจากจีนสำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร หนองคาย

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับข้อวิจารณ์การกู้เงินจากจีนสำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร...

เปิดตัว HaHa Taxi App ทางเลือกใหม่สำหรับผู้โดยสาร เพื่อแท็กซี่กรุงเทพฯ ยุคใหม่ ปลอดภัย จ่ายเงินง่าย ไร้เงินสด โฮวา และ มาสเตอร์การ์ด ร่วมมือทำให้การเดินทางในกรุงเทพฯ สะดวกราบรื่น

วันนี้ บริษัท โฮวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โฮวา) ผู้ให้บริการสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ ร่วมกับ มาสเตอร์การ์ด ประกาศเปิดตัว 'HaHa Taxi App' แอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับเรียกรถแท็กซี่ ให้ผู้โดยสารเรียกรถแท็กซี่และชำระเงินได้สะดวกยิ่งกว่า HaHa Taxi App...

ทีเอ็มบี เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ให้กับลูกค้า ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี กว่า 2.5 ล้านบัญชี

ทีเอ็มบี เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ให้กับลูกค้า ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี กว่า 2.5 ล้านบัญชี มอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 20 เท่าของเงินฝาก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตอกย้ำความเป็นผู้นำบัญชีที่ให้คุณได้มากกว่าใคร ทีเอ็มบี...

Related Topics