ฟิทช์คงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทของธนาคารมิซูโฮและธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพฯ ที่ #AAA(tha)

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday September 21, 2017 15:05
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินบาท ของธนาคารมิซูโฮ (Mizuho Bank, Ltd. หรือ MHBK; A-/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1) และ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (Sumitomo Mitsui Banking Corporation หรือ SMBC; A/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1) สาขากรุงเทพฯ ที่ 'AAA(tha)'

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้พิจารณาจากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating) ของ MHBK และ SMBC ที่ 'A-' และ 'A' ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว (Long-Term Local Currency Issuer Default Rating) ของประเทศไทยที่ 'BBB+' และสอดคล้องกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA(tha)' ซึ่งเป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศของประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมของ MHBK และ SMBC สามารถดูได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุดหัวข้อ "Fitch Revises Outlooks for Japanese Major Banks to Stable; Upgrades VR of MHFG", ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และหาได้จาก www.fitchratings.com

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของ MHBK และ SMBC สาขากรุงเทพฯ เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศแล้ว จึงไม่สามารถปรับเพิ่มอันดับเครดิตได้อีก

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ของแต่ละธนาคารอาจถูกปรับลดอันดับเครดิตลงหากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ MHBK หรือ SMBC ถูกปรับลงต่ำกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของประเทศไทย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการปรับลดอันดับเครดิตของตัวธนาคารเองหรือการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ฟิทช์เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารทั้ง 2 แห่ง ยังคงสูงกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของประเทศไทย อีกทั้งธนาคารทั้ง 2 แห่งและประเทศไทยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

รายละเอียดทั้งหมดของอันดับเครดิตมีดังต่อไปนี้:
MHBK
  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน มูลค่า 3 พันล้านบาท คงอันดับเครดิตที่ 'AAA(tha)'
SMBC สาขากรุงเทพฯ