ฟิทช์คงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บ.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่งที่ #AAA(tha)

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday September 21, 2017 15:36
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันสกุลเงินบาทของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (หรือ TOLC) ที่ 'AAA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันสะท้อนถึงการได้รับการค้ำประกันในลักษณะไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนการค้ำประกันจาก ORIX Corporation ประเทศญี่ปุ่น (ORIX: 'A-'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TOLC ทั้งนี้อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating: LT FC IDR) ของ ORIX ที่ 'A-' อยู่ในระดับที่สูงกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว (Long-Term Local Currency Issuer Default Rating: LT LC IDR) ของประเทศไทยที่ 'BBB+' และสอดคล้องกับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ 'AAA(tha)' ซึ่งเป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศของประเทศไทย

TOLC เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินหลายประเภท โดยดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องจักร และยานพาหนะ TOLC ได้รับการสนับสนุนทั้งด้านการเงินและการดำเนินงานจาก ORIX โดยสินทรัพย์ของ TOLC คิดเป็นประมาณ 0.5% ของสินทรัพย์รวมของ ORIX ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560.

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของ ORIX สามารถดูได้จากรายงานเครดิตของบริษัทลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และจากประกาศอันดับเครดิตหัวข้อ "Fitch Affirms ORIX's Ratings at 'A-', Outlook Stable" ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ซึ่งแสดงไว้ที่ www.fitchratings.com

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ TOLC ที่ 'AAA(tha)' เป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศ จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่ม

อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดอันดับหากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ ORIX ปรับลดลงต่ำกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของประเทศไทย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการปรับลดอันดับเครดิตของ ORIX หรือการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของประเทศไทย อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าเกิดขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากทั้ง ORIX และประเทศไทยต่างมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

รายละเอียดทั้งหมดของอันดับเครดิต มีดังต่อไปนี้:

คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน สกุลเงินบาท ดังต่อไปนี้ที่ 'AAA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ