EXIM BANK จัดสัมมนา EXIM BANK Overseas Investment Forum 2017 กระตุ้นการลงทุนของไทยในอาเซียน โดยไม่ต้องกังวลความเสี่ยงทางการเมืองในต่างประเทศ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday September 21, 2017 10:33
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--EXIM BANK

EXIM BANK จับมือมาร์ช พีบี บริษัทตัวแทนประกันภัยและที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเมืองชั้นนำระดับโลก จัดสัมมนา "EXIM BANK Overseas Investment Forum 2017" ชี้โอกาสลงทุนในอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV ยังมีอีกมาก หากนักลงทุนไทยรู้เท่าทันความเสี่ยงในการลงทุน และใช้บริการประกันความเสี่ยงการลงทุนเป็นเครื่องมือลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลในประเทศที่ตั้งโครงการลงทุน

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวในงานสัมมนา "EXIM BANK Overseas Investment Forum 2017" จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับบริษัท มาร์ช พีบี จำกัด ให้แก่ผู้ประกอบการไทยจำนวน 150 คน ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ว่า ในปัจจุบัน CLMV ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดของโลกในอัตรา 7-8% ต่อปีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีประชากรรวมกันกว่า 170 ล้านคน มีจำนวนชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงกำลังซื้อที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีมาตรการกีดกันทางการค้าไม่มาก และภาคการผลิตอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนา ทำให้ยังต้องการสินค้าจากต่างประเทศจำนวนมาก เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกของไทย โดยมูลค่าส่งออกของไทยไป CLMV ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวถึง 13.5% สูงกว่ามูลค่าส่งออกรวมที่ขยายตัว 7.8% ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรต้องรีบรุกเข้าตลาด CLMV ให้ได้ก่อนคู่แข่ง เพื่อขยายฐานลูกค้าและกระจายความเสี่ยงจากตลาดหลักที่ผันผวนมาก โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากการที่สินค้าไทยเป็นที่นิยม และความคุ้นเคยใกล้ชิดทางวัฒนธรรม ทำให้ผู้ประกอบการไทยทำตลาดใน CLMV ได้ไม่ยาก

ในการทำตลาดการค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการไทยควรเข้าไปลงทุนหรือขยายฐานการผลิตในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ลดต้นทุนการผลิต เข้าถึงตลาดแรงงานและสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ สำหรับส่งออกไปยังตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ และยุโรป โดย EXIM BANK พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนและค้าขายสินค้าป้อนผู้บริโภคหรืออุตสาหกรรมในประเทศที่เข้าไปลงทุนนั้นหรือส่งออกต่อ อาทิ บริการสินเชื่อทั้งการให้กู้ตรงและการให้กู้ร่วมกับสถาบันการเงินอื่น การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ และการเจรจากับภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศเพื่อรุกสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ภาคเอกชนที่สนใจและมีศักยภาพสามารถขยายการลงทุนในต่างประเทศ

บริการประกันความเสี่ยงการลงทุนรู้จักกันในกลุ่มนักลงทุนทั่วโลกว่า "Political Risk Insurance" หรือ "Investment Insurance" เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้นักธุรกิจเข้าไปลงทุนหรือย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถนำรายได้กลับประเทศไทยได้ ท่ามกลางความเสี่ยงทางการเมืองในต่างประเทศ โดยในปี 2558 มูลค่าการรับประกันความเสี่ยงทางการเมืองของธุรกิจทั่วโลกสูงถึง 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.673 แสนล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งในแง่ของมูลค่าธุรกิจและมูลค่าการขอรับค่าสินไหมทดแทน ในปี 2559 องค์กรรับประกันทั่วโลกมีมูลค่าธุรกิจใหม่ภายใต้การประกันความเสี่ยงทางการเมืองสูงถึง 112,812 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภูมิภาคที่มีสัดส่วนมูลค่าธุรกิจใหม่สูงที่สุดได้แก่ อาเซียน ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 17% หรือคิดเป็นมูลค่า 19,178 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา คือ กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS (15%) และกลุ่มประเทศละตินอเมริกา (12%)

"นักธุรกิจไทยมีศักยภาพอย่างมากที่จะเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก EXIM BANK จึงพร้อมสนับสนุนด้านเงินทุนและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงการลงทุน เพื่อช่วยให้คนไทยขยายกิจการและโครงการลงทุนต่างๆ ไปต่างประเทศได้อย่างไร้พรมแดน นำมาซึ่งรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ต่อยอดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยรวม" นายพิศิษฐ์กล่าว


Latest Press Release

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย เปิดคะแนน #การเงินที่เป็นธรรม 9 ธนาคาร เทียบนานาชาติ กสิกรไทย - ไทยพาณิชย์ - กรุงไทย ขึ้นท็อปลิสต์

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) เผย ผลการประเมินนโยบายของสถาบันการเงินในประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยใช้แนวปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ (Fair Finance Guide International) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด 'การเงินที่เป็นธรรม'...

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น ซาบีน่า อนุมัติจ่ายปันผล 100% ของกำไรสุทธิ

นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากขวา) นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมฯ...

ทริส จัดเครดิต ช. การช่าง (CK) ขึ้นอันดับAสูงสุดครั้งแรกของบริษัทฯ ตอกย้ำความแกร่งของธุรกิจก่อสร้างและการผนึกกำลังบริษัทสัมปทานในเครือ

ทริสเรทติ้ง ปรับเพิ่มเครดิต "ช.การช่าง" เป็น "A" จาก "A-" แนวโน้ม Stable สะท้อนความเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย ขยายลงทุนในกลุ่มบริษัท หนุนรายได้และผลตอบแทนที่ดี ลดความเสี่ยงความผันผวนอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ด้านหนี้สินลดลง ทริสเรทติ้ง...

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ และสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท...

VRANDA เคาะราคา IPO ที่ 10 บาทต่อหุ้น หลังนักลงทุนสถาบันให้ความมั่นใจ

VRANDA เคาะราคา IPO ที่ 10 บาทต่อหุ้น หลังนักลงทุนสถาบันให้ความมั่นใจตอบรับจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายถึง 6 เท่า พร้อมเปิดให้ประชาชนจองซื้อระหว่าง วันที่ 24 – 26 เมษายนนี้ ด้านผู้บริหาร "วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์" มั่นใจกระแสตอบรับดี...

Related Topics