ไทยพาณิชย์ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสังคมต้นแบบชีวิตอนาคต Cashless society @ KU ชูความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมการเงินสำหรับนิสิตยุคดิจิทัล

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday September 21, 2017 16:31
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าสร้างสังคมไร้เงินสด Cashless society @ KU เพื่อเป็นต้นแบบชีวิตอนาคตในสถาบันการศึกษา ผนึกความร่วมมือสร้างสรรค์นวัตกรรมการเงินดิจิทัล เพื่อสร้างระบบนิเวศใหม่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุดประกายคนรุ่นใหม่เข้าถึง Cashless society และขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลไร้เงินสด

วันที่ 21 กันยายน 2560 ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบสังคมไร้เงินสด Cashless society @ KU โดยมี นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ลงนามความร่วมมือกับ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมไร้เงินสด Cashless Society โดยวางแผนและบริหารจัดการเพื่อตอบรับการดำเนินชีวิตแบบ Smart ในอนาคตให้กับนิสิต คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ด้วยศักยภาพและโครงข่ายด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตามนโยบาย 6 U ด้าน Digital University มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา การบริหารจัดการทางการเงิน และการให้บริการ Daily Lifestyle ของนิสิตและบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับความร่วมมือในการพัฒนาระบบ "สังคมไร้เงินสด" Cashless Society @ KU ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในครั้งนี้ นับเป็นการบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในการพัฒนาระบบการดำเนินธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับนิสิตและบุคลากรในการรองรับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืนในอนาคต โดยในระยะเริ่มต้นจะมุ่งเน้นไปที่การให้บริการการศึกษาของนิสิต และ การจัดทำ KU Application เพื่อรองรับธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิตและบุคลากร รวมถึงร้านค้าผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่า ในนามของธนาคารไทยพาณิชย์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสนับสนุนแนวนโยบายเชิงรุกของมหาวิทยาลัย ที่กำลังมุ่งสู่ Digital University นับว่าเป็นเป้าหมายที่ไปในทิศทางเดียวกันกับธนาคารที่มุ่งเน้น Digital Banking การนำนวัตกรรมทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยในระยะแรกของความร่วมมือ ธนาคารจะให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต (SCB Smart ID Card) ร่วมกับการใช้ KU application ที่พัฒนาขึ้น ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนิสิตยุดดิจิทัล โดยนิสิตสามารถใช้งานบัตรและแอพพลิเคชั่นร่วมกัน เพื่อแสดงตัวตนในการเข้าถึงทุกบริการของมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้จ่ายและการชำระเงิน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น

"ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนการสร้างระบบนิเวศสังคมไร้เงินสดที่จะเป็นสังคมต้นแบบในสถาบันการศึกษา และเตรียมความพร้อมนิสิตในฐานะคนรุ่นใหม่ให้ตอบรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นับวันจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน อีกทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ยังได้นำระบบการบริหารจัดการทางการเงินอย่างครบวงจร ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการเข้าถึงการทำธุรกรรมทางเงินกับธนาคารได้ง่าย มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น" นายอาทิตย์กล่าวเสริม


Latest Press Release

Echoworx สยายปีกครอบคลุมอียู ด้วยการเปิดศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในเยอรมนี

Echoworx มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบถึงการเปิดศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในประเทศเยอรมนี โดยมีเป้าหมายเพื่อรุกขยายธุรกิจและความได้เปรียบในการแข่งขันของ Echoworx ภายในสหภาพยุโรป (อียู) เยอรมนีถือเป็นผู้นำเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการในอียู...

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ธันวาคมปรับตัวลดลง เหตุกังวลการขึ้นดอกเบี้ยและเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ขณะที่อาหาร แฟชั่น ยานยนต์ ยอดขายพุ่ง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯเปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1,206 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

สบน.ชี้แจงข้อวิจารณ์การกู้เงินจากจีนสำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร หนองคาย

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับข้อวิจารณ์การกู้เงินจากจีนสำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร...

เปิดตัว HaHa Taxi App ทางเลือกใหม่สำหรับผู้โดยสาร เพื่อแท็กซี่กรุงเทพฯ ยุคใหม่ ปลอดภัย จ่ายเงินง่าย ไร้เงินสด โฮวา และ มาสเตอร์การ์ด ร่วมมือทำให้การเดินทางในกรุงเทพฯ สะดวกราบรื่น

วันนี้ บริษัท โฮวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โฮวา) ผู้ให้บริการสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ ร่วมกับ มาสเตอร์การ์ด ประกาศเปิดตัว 'HaHa Taxi App' แอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับเรียกรถแท็กซี่ ให้ผู้โดยสารเรียกรถแท็กซี่และชำระเงินได้สะดวกยิ่งกว่า HaHa Taxi App...

ทีเอ็มบี เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ให้กับลูกค้า ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี กว่า 2.5 ล้านบัญชี

ทีเอ็มบี เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ให้กับลูกค้า ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี กว่า 2.5 ล้านบัญชี มอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 20 เท่าของเงินฝาก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตอกย้ำความเป็นผู้นำบัญชีที่ให้คุณได้มากกว่าใคร ทีเอ็มบี...

Related Topics